Statystyki

Tutaj znajdziesz najważniejsze statystyki i analizy dotyczące programu Erasmus+ i jego poprzedników.

Najnowsze (opublikowane w styczniu 2020 r.)


Roczne sprawozdanie z realizacji programu Erasmus+ zawiera przegląd wszystkich działań wdrożonych dotychczas w ramach zaproszeń do składania wniosków dotyczących udziału w programie Erasmus+ 2018. W sprawozdaniu przedstawiono osiągnięcia w zakresie priorytetów politycznych programu Erasmus+, analizę realizacji programu oraz przykłady projektów, natomiast w załączniku – szczegółowe statystyki dotyczące dotacji i uczestników w podziale na kluczowe działania.


Program Erasmus+ – sprawozdanie roczne za 2018 r.


Załącznik statystyczny


Zestawienia informacji


Infografiki

Poprzednie lata


Sprawozdanie zawiera przegląd wszystkich działań wdrożonych dotychczas w ramach zaproszeń do składania wniosków dotyczących udziału w programie Erasmus+ 2017. Można w nim znaleźć statystyki dotyczące dotacji i uczestników, informacje na temat priorytetów politycznych w programie Erasmus+ oraz analizę wdrożenia programu.


Program Erasmus+ – sprawozdanie roczne za 2017 r.


Załącznik statystyczny


Zestawienia informacji


Infografiki


Sprawozdanie zawiera przegląd wszystkich działań wdrożonych dotychczas w ramach zaproszeń do składania wniosków dotyczących udziału w programie Erasmus+ 2016. Można w nim znaleźć statystyki dotyczące dotacji i uczestników, informacje na temat priorytetów politycznych w programie Erasmus+ oraz analizę wdrożenia programu.


Program Erasmus+ – sprawozdanie roczne za 2016 r.


Załącznik statystyczny


Infografiki


Sprawozdanie podsumowuje drugi rok realizacji programu Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Przedstawiono w nim w zarysie wszystkie działania zrealizowane do tej pory na podstawie zaproszeń do składania wniosków z 2015 r. dotyczących programu Erasmus+ i planowane w ramach rocznego programu prac na 2015 r.


Program Erasmus+ – sprawozdanie roczne za 2015 r.


Załącznik I – Dane statystyczne


Załącznik II – Projekty


Sprawozdanie podsumowuje pierwszy rok realizacji programu Erasmus+ – unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.


Program Erasmus+ – sprawozdanie roczne za 2014 r.


Załącznik I – Dane statystyczne


Załącznik II – Projekty


W styczniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała dane z ostatniego roku akademickiego (2013/2014) dotyczące programu Erasmus. W jego ramach zrealizowano też projekty w zakresie mobilności i współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego prowadzone w ramach wcześniejszego programu „Uczenie się przez całe życie” (2007–2013), który jest częścią programu Erasmus+.


Erasmus – fakty, liczby i tendencje


500 instytucji szkolnictwa wyższego, które przyjęły największą liczbę studentów w programie Erasmus


500 instytucji szkolnictwa wyższego, które wysłały największą liczbę studentów w programie Erasmus


Analiza wpływu programu Erasmus według regionu opiera się na analizie wpływu programu Erasmus opublikowanej w 2014 r. i pokazuje, w jaki sposób udział w programie umożliwia studentom podwyższenie kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy.


Ocena wpływu programu Erasmus: analiza według regionu


Streszczenie


Najważniejsze wnioski

Statystyki z poprzednich lat


2011–2012 Zip


2010–2011 Zip


2009–2010 PDF Zip


2008–2009 PDF Zip


2007–2008 PDF Zip


2006–2007 PDF Zip


2005–2006 PDF Zip


2004–2005 PDF Zip


Statystyki dotyczące poszczególnych państw w latach 2000–2012 PDF


Dane zagregowane, szeregi czasowe, współpraca uniwersytetów Zip


Informacje na temat budżetu PDF Zip


Intensywny kurs językowy w ramach programu Erasmus PDF Zip

Powiązane wiadomości i wydarzenia

Podziel się tą stroną