Statystyki

Tutaj znajdziesz najważniejsze statystyki i analizy dotyczące programu Erasmus+ i jego poprzedników.

Najnowsze (opublikowane w lystopadzie 2017 r.);

The report provides an overview of all activities implemented to date through Erasmus+ 2016 calls. You can find statistics on grants and participants, information on the policy priorities of Erasmus+ and analysis on the programme's implementation.

Program Erasmus+ – sprawozdanie roczne za 2016 r.

Załącznik – Dane statystyczne

Infografiki

Poprzednie lata

Sprawozdanie podsumowuje drugi rok realizacji programu Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Przedstawiono w nim w zarysie wszystkie działania zrealizowane do tej pory na podstawie zaproszeń do składania wniosków z 2015 r. dotyczących programu Erasmus+ i planowane w ramach rocznego programu prac na 2015 r.

Program Erasmus+ – sprawozdanie roczne za 2015 r.

Załącznik I – Dane statystyczne

Załącznik II – Projekty

Sprawozdanie podsumowuje pierwszy rok realizacji programu Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Program Erasmus+ – Sprawozdanie roczne za 2014 r. pdf (2,41 MB)

Załącznik I – Dane statystyczne pdf (1,42 MB)

Załącznik II – Projekty pdf (594 KB)

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała dane z ostatniego roku akademickiego (2013/2014) realizacji programu Erasmus. W jego ramach zrealizowano też projekty w zakresie mobilności i współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego prowadzone w ramach wcześniejszego programu „Uczenie się przez całe życie” (2007–2013), który jest teraz częścią programu Erasmus+.

Erasmus: Fakty, liczby i tendencje pdf (8,21 MB)

Erasmus: Fakty, liczby i tendencje – e-book

500 instytucji szkolnictwa wyższego, które przyjęły największą liczbę studentów w ramach programu Erasmus pdf (449 KB)

500 instytucji szkolnictwa wyższego, które wysłały największą liczbę studentów w ramach programu Erasmus pdf (416 KB)

Analiza wpływu programu Erasmus według regionu opiera się na analizie wpływu programu opublikowanej w 2014 r. i pokazuje, w jaki sposób udział w programie umożliwia studentom podwyższenie kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy.

Ocena wpływu programu: analiza według regionu pdf (5,29 MB)

Streszczenie pdf (1,42 MB)

Najważniejsze wnioski pdf (5,38 MB)

Statystyki z poprzednich lat

2011–2012 zip (7,74 MB)

2010-2011 zip (6,07 MB)

2009–2010 pdf (11,69 MB) zip (10,14 MB)

2008–2009 pdf (2,03 MB) zip (2,67 MB)

2007–2008 pdf (2,55 MB) zip (1,14 MB)

2006–2007 pdf (1,9 MB) zip (510 kB)

2005-2006 pdf (1,66 MB) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1,63 MB) zip (257 kB)

Statystyki dotyczące poszczególnych państw w latach 2000–2012 pdf (2,7 MB) zip (1,16 MB)

Dane zagregowane, szeregi czasowe, współpraca uniwersytetów link do biblioteki zip (10,49 MB)

Informacje na temat budżetu pdf (1,67 MB) zip (265 KB)

Erasmus – intensywne kursy językowe pdf (1,65 MB) zip (278 KB)

Podziel się tą stroną

Powiązane wiadomości i wydarzenia