Statistieken

Hier vindt u feiten en cijfers over Erasmus+ en zijn voorgangers.

Nieuw (gepubliceerd in januari 2020)


Dit jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten tot nu toe op basis van de Erasmus+-oproepen van 2018. Het bevat informatie over de vooruitgang op het gebied van de beleidsprioriteiten van Erasmus+, een analyse van de uitvoering van het programma en voorbeelden van projecten. De bijlage bevat gedetailleerde statistieken over subsidies en deelnemers per kernactie.


Erasmus+-programma - Jaarverslag 2018


Statistische bijlage


Factsheets


Infografieken

Recente jaren


Dit verslag geeft een overzicht van alle activiteiten tot nu toe op basis van de Erasmus+-oproepen van 2017. Het bevat statistieken over subsidies en deelnemers, informatie over de beleidsprioriteiten van Erasmus+ en een analyse van de uitvoering van het programma.


Erasmus+-programma - Jaarverslag 2017


Statistische bijlage


Factsheets


Infografieken


Dit verslag geeft een overzicht van alle activiteiten tot nu toe op basis van de Erasmus+-oproepen van 2016. Het bevat statistieken over subsidies en deelnemers, informatie over de beleidsprioriteiten van Erasmus+ en een analyse van de uitvoering van het programma.


Erasmus+-programma - Jaarverslag 2016


Statistische bijlage


Infografieken


Dit verslag gaat over het tweede jaar van Erasmus+, het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het bevat een overzicht van alle activiteiten die in het kader van het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2015 zijn georganiseerd.


Erasmus+-programma - Jaarverslag 2015


Bijlage I - Statistieken


Bijlage II - Projecten


Dit verslag gaat over het eerste jaar van Erasmus+, het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport.


Erasmus+-programma - Jaarverslag 2014


Bijlage I - Statistieken


Bijlage II - Projecten


In januari 2016 heeft de Europese Commissie de cijfers gepubliceerd over het laatste academisch jaar (2013-2014) van het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor het hoger onderwijs en over samenwerkingsprojecten onder het voormalige programma "Een leven lang leren" (2007-2013).


Erasmus: Feiten, cijfers en trends


Top 500 van hogeronderwijsinstellingen die Erasmus-studenten ontvangen


Top 500 van hogeronderwijsinstellingen die Erasmus-studenten uitzenden


De regionale analyse van het Erasmusprogramma is in 2014 gepubliceerd en laat zien dat Erasmus-uitwisselingen de vaardigheden van studenten verbeteren en hun kans op een baan vergroten.


Impactstudie Erasmus: regionale analyse


Samenvatting


Conclusies

Oudere statistieken


2011-2012 zip


2010-2011 zip


2009-2010 pdf zip


2008-2009 pdf zip


2007-2008 pdf zip


2006-2007 pdf zip


2005-2006 pdf zip


2004-2005 pdf zip


Landenstatistieken voor 2000-2012 pdf


Cumulatieve gegevens, verloop en universitaire samenwerking zip


Informatie over het budget pdf zip


Intensieve taalcursus voor Erasmus pdf zip

Related News and Events

Deel deze pagina