Statistika

Hawnhekk tista’ ssib rapporti ewlenin ta’ statistika u analiżi dwar il-programm Erasmus+ u l-programmi li ġew qablu.

L-aktar reċenti (ippubblikati f’Jannar 2020)


Ir-rapport ta’ attività annwali tal-Erasmus+ jippreżenta ħarsa ġenerali tal-attivitajiet kollha implimentati s’issa permezz tas-sejħiet tal-Erasmus+ għall-2018. Ir-rapport ikopri l-kisbiet dwar il-prijoritajiet ta’ politika tal-Erasmus+, analiżi dwar l-implimentazzjoni tal-programm, u eżempji ta’ proġetti, filwaqt li fl-anness hemm ippreżentata statistika dettaljata dwar l-għotjiet u l-parteċipanti għal kull azzjoni ewlenija.


Programm Erasmus+ - Rapport Annwali 2018


Anness statistiku


Skedi informattivi


Pakkett tal-infografika

Is-snin reċenti


Ir-rapport jipprovdi ħarsa ġenerali tal-attivitajiet kollha implimentati s’issa permezz tas-sejħiet tal-Erasmus+ għall-2017. Tista’ ssib statistika dwar l-għotjiet u l-parteċipanti, informazzjoni dwar il-prijoritajiet ta’ politika tal-Erasmus+ u analiżi tal-implimentazzjoni tal-programm.


Programm Erasmus+ - Rapport Annwali 2017


Anness statistiku


Skedi informattivi


Pakkett tal-infografika


Ir-rapport jipprovdi ħarsa ġenerali tal-attivitajiet kollha implimentati s’issa permezz tas-sejħiet tal-Erasmus+ għall-2016. Tista’ ssib statistika dwar l-għotjiet u l-parteċipanti, informazzjoni dwar il-prijoritajiet ta’ politika tal-Erasmus+ u analiżi tal-implimentazzjoni tal-programm.


Programm Erasmus+ - Rapport Annwali 2016


Anness statistiku


Pakkett tal-infografika


Ir-rapport ikopri t-tieni sena ta’ implimentazzjoni tal-Erasmus+, il-programm tal-UE għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Għandu l-għan li jagħti ħarsa ġenerali tal-attivitajiet kollha implimentati s’issa fir-rigward tas-sejħiet tal-Erasmus+ għall-2015, ippjanati skont il-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-Erasmus+ 2015.


Programm Erasmus+ - Rapport Annwali 2015


Anness I - Anness statistiku


Anness II - Anness tal-proġetti


Dan ir-rapport ikopri l-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-Erasmus+, il-programm tal-UE għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport.


Programm Erasmus+ - Rapport Annwali 2014


Anness I - Anness statistiku


Anness II - Anness tal-proġetti


F'Jannar 2016, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-figuri dwar l-aħħar sena akkademika (2013/14) tal-programm Erasmus, li kopra l-proġetti ta’ mobilità u kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja taħt il-programm preċedenti tat-Tagħlim Tul il-Ħajja (2007-2013), parti mill-Erasmus+.


Erasmus: Fatti, Figuri u Tendenzi


L-aktar 500 istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li jirċievu studenti tal-Erasmus


L-aktar 500 istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li jibagħtu studenti tal-Erasmus


L-Analiżi ta' Impatt Reġjonali tal-programm Erasmus tibni fuq l-Istudju ta' Impatt tal-Erasmus ippubblikat fl-2014 u tanalizza kif il-mobilità tal-Erasmus tibdel il-ħiliet u l-prospetti tal-impjiegi għall-istudenti.


Studju dwar l-Impatt tal-Erasmus: Analiżi Reġjonali


Sommarju eżekuttiv


Skoperti ewlenin fil-qosor

Statistika preċedenti


2011-2012 Zip


2010-2011 Zip


2009-2010 PDF Zip


2008-2009 PDF Zip


2007-2008 PDF Zip


2006-2007 PDF Zip


2005-2006 PDF Zip


2004-2005 PDF Zip


Statistika skont il-pajjiż mill-2000-2012 PDF


Aggregati, sekwenzi ta' żmien, u kooperazzjoni universitarja Zip


Informazzjoni dwar il-baġit PDF Zip


Kors Intensiv tal-Lingwa tal-Erasmus PDF Zip

Aqsam din il-paġna

Related News and Events