Statistika

Šeit varat atrast svarīgākos statistikas pārskatus un analīzi par “Erasmus+” programmu un tās priekštecēm.

Jaunākie dati (publicēti 2020. gada janvārī)


Ziņojumā par programmas “Erasmus+” gada darbības pārskatu izklāstīti visi pasākumi, kas līdz šim īstenoti saistībā ar “Erasmus+” 2018. gada uzaicinājumiem. Ziņojumā izklāstītas sasniegtās “Erasmus+” politikas prioritātes, analizēta programmas īstenošana un sniegti projektu piemēri, savukārt pielikumā ietverta detalizēta statistika par dotācijām un dalībniekiem katrā pamatdarbībā.


Programma “Erasmus+” — pārskats par 2018. g.


Statistikas pielikums


Faktu lapas


Infografikas pakete

Iepriekšējie gadi


Ziņojumā sniegts pārskats par visiem pasākumiem, kas līdz šim īstenoti saistībā ar “Erasmus+” 2017. gada uzaicinājumiem. Varat iepazīties ar statistiku par dotācijām un dalībniekiem, informāciju par “Erasmus+” politikas prioritātēm un programmas īstenošanas analīzi.


Programma “Erasmus+” — pārskats par 2017. g.


Statistikas pielikums


Faktu lapas


Infografikas pakete


Ziņojumā sniegts pārskats par visiem pasākumiem, kas līdz šim īstenoti saistībā ar “Erasmus+” 2016. gada uzaicinājumiem. Varat iepazīties ar statistiku par dotācijām un dalībniekiem, informāciju par “Erasmus+” politikas prioritātēm un programmas īstenošanas analīzi.


Programma “Erasmus+” — pārskats par 2016. g.


Statistikas pielikums


Infografikas pakete


Ziņojums attiecas uz ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” otro īstenošanas gadu. Tajā sniegts pārskats par visām darbībām, kas veiktas līdz šim saistībā ar “Erasmus+” 2015. gada uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus, kuri bija plānoti “Erasmus+” 2015. gada darba programmā.


Programma “Erasmus+” — pārskats par 2015. g.


I pielikums - statistika


II pielikums - projekti


Šis ir ziņojums par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” pirmo īstenošanas gadu.


Programma “Erasmus+” — pārskats par 2014. g.


I pielikums - statistika


II pielikums - projekti


2016. gada janvārī Eiropas Komisija publicēja skaitļus par programmas “Erasmus” pēdējo akadēmisko gadu (2013./2014.), kurā tika īstenoti mobilitātes un sadarbības projekti augstākās izglītības jomā saskaņā ar mūžizglītības programmu (2007.–2013.), kas nu ir “Erasmus+” daļa.


“Erasmus” — fakti, skaitļi un tendences


500 augstākās izglītības iestādes, kas uzņēmušas visvairāk “Erasmus” studentu


500 augstākās izglītības iestādes, kas nosūtījušas visvairāk “Erasmus” studentu


Programmas “Erasmus” reģionālās ietekmes analīzes pamatā ir 2014. gadā publicētais pētījums par “Erasmus” ietekmi. Analīzē pētīts, kā “Erasmus” nodrošinātā mobilitāte maina studentu prasmes un karjeras izredzes.


Pētījums par “Erasmus” ietekmi — reģionāla analīze


Analītisks kopsavilkums


Galveno atziņu apkopojums

Statistika par iepriekšējiem gadiem


2011.–2012. Zip fails


2010.–2011. Zip fails


2009.–2010. PDF fails Zip fails


2008.–2009. PDF fails Zip fails


2007.–2008. PDF fails Zip fails


2006.–2007. PDF fails Zip fails


2005.–2006. PDF fails Zip fails


2004.–2005. PDF fails Zip fails


Valstu statistika no 2000. līdz 2012. gadam PDF fails


Kopējie dati, dinamiskās rindas un augstskolu sadarbība Zip fails


Informācija par budžetu PDF fails Zip fails


“Erasmus” intensīvie valodu kursi PDF fails Zip fails

Susijusios naujienos ir įvykiai

Kopīgot šo lapu