Staitisticí

Anseo tá fáil ar na príomhthuarascálacha staitistiúla agus ar an anailís is tábhachtaí faoin gclár Erasmus+ agus faoi na cláir a tháinig roimhe.

An ceann is déanaí (dáta foilsithe: Eanáir 2020)


Sa tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí Erasmus+, tá forléargas ar na gníomhaíochtaí uile a cuireadh i bhfeidhm go dtí seo trí ghlaonna Erasmus+ 2018. Sa tuarascáil tá cur síos ar an méid atá bainte amach i dtaca le tosaíochtaí beartais Erasmus+, anailís ar chur chun feidhme an chláir, agus samplaí de thionscadail. San iarscríbhinn tá cur síos mionsonraithe ar dheontais agus rannpháirtithe de réir príomhghníomhaíochta.


Clár Erasmus+ - Tuarascáil Bhliantúil 2018


Iarscríbhinn staitistiúil


Bileoga eolais


Pacáiste grafaicí faisnéise

Blianta beaga anuas


Sa tuarascáil tá forléargas ar na gníomhaíochtaí uile a cuireadh i bhfeidhm go dtí seo trí ghlaonna Erasmus+ 2017. Tá staitisticí inti faoi dheontais agus faoi rannpháirtithe, eolas faoi thosaíochtaí beartais Erasmus+ agus anailís ar chur chun feidhme an chláir.


Clár Erasmus+ – Tuarascáil Bhliantúil 2017


Iarscríbhinn staitisticiúil


Bileoga eolais


Pacáiste grafaicí faisnéise


Sa tuarascáil tá forléargas ar na gníomhaíochtaí uile a cuireadh i bhfeidhm go dtí seo trí ghlaonna Erasmus+ 2016. Tá staitisticí inti faoi dheontais agus faoi rannpháirtithe, eolas faoi thosaíochtaí beartais Erasmus+ agus anailísiú ar chur chun feidhme an chláir.


Clár Erasmus+ – Tuarascáil Bhliantúil 2016


Iarscríbhinn staidrimh


Pacáiste grafaicí faisnéise


Clúdaíonn an tuarascáil an dara bliain de chur chun feidhme Erasmus+, clár an Aontais um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt. Tá sé mar sprioc leis an tuarascáil forléargas a thabhairt ar na gníomhaíochtaí go léir atá curtha i bhfeidhm go dtí seo i dtaca le glaonna Erasmus+ 2015, atá beartaithe faoi Chlár Oibre Bliantúil 2015 Erasmus+.


Clár Erasmus+ – Tuarascáil Bhliantúil 2015


Iarscríbhinn I - Iarscríbhinn staitistiúil


Iarscríbhinn II - Iarscríbhinn na dTionscadal


Clúdaíonn an tuarascáil seo an chéad bhliain de chur i bhfeidhm Erasmus+, clár nua an Aontais um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt.


Clár Erasmus+ – Tuarascáil Bhliantúil 2014


Iarscríbhinn I - Iarscríbhinn staitisticiúil


Iarscríbhinn II - Iarscríbhinn na dTionscadal


In Eanáir 2016, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach figiúirí maidir leis an mbliain dheireanach (2013/14) de chlár Erasmus, faoinar cumhdaíodh soghluaisteacht san ardoideachas agus tionscadail comhair faoin gClár Foghlama ar feadh an tSaoil a bhí i bhfeidhm(2007-2013).


Erasmus: Fíricí, Figiúirí agus Treochtaí


Liosta den 500 institiúid ardoideachais is mó a dtéann mic léinn Erasmus chucu


Liosta den 500 institiúid ardoideachais is mó a dtagann mic léinn Erasmus uathu


Leis an Anailís Tionchair Réigiúnach ar chlár Erasmus déantar forbairt ar an Staidéar ar Thionchar Erasmus a foilsíodh in 2014 agus cíortar an t-athrú a dhéanann tréimhse soghluaisteachta Erasmus ar scileanna agus ar dheiseanna fostaíochta mic léinn.


An Staidéar ar Thionchar Erasmus: Anailís Réigiúnach


Achoimre Feidhmiúcháin


Na príomhthorthaí i mbeagán focal

Staitisticí roimhe seo


2011-2012 Zip


2010-2011 Zip


2009-2010 PDF Zip


2008-2009 PDF Zip


2007-2008 PDF Zip


2006-2007 PDF Zip


2005-2006 PDF Zip


2004-2005 PDF Zip


Staitisticí tíortha ón tréimhse 2000-2012 PDF


Líonta comhiomlána, Sraitheanna Ama agus Comhar idir Ollscoileanna Zip


Eolas ar an mbuiséad PDF Zip


Dianchúrsa Teanga Erasmus PDF Zip

Comhroinn an leathanach seo

Related News and Events