Staitisticí

Anseo tá fáil ar na príomhthuarascálacha staitistiúla agus ar an anailís is tábhachtaí faoin gclár Erasmus+ agus faoi na cláir a tháinig roimhe.

An ceann is déanaí (dáta foilsithe: Samhain 2017)

The report provides an overview of all activities implemented to date through Erasmus+ 2016 calls. You can find statistics on grants and participants, information on the policy priorities of Erasmus+ and analysis on the programme's implementation.

Clár Erasmus+: Tuarascáil Bhliantúil 2016

Iarscríbhinn – Iarscríbhinn na staitisticí

Infographics package

Blianta beaga anuas

Clúdaíonn an tuarascáil seo an dara bliain de chur i bhfeidhm Erasmus+, clár an Aontais um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt. Tá sé mar sprioc leis an tuarascáil forléargas a thabhairt ar na gníomhaíochtaí go léir atá curtha i bhfeidhm go dtí seo i dtaca le glaonna Erasmus+ 2015, atá beartaithe faoi Chlár Oibre Bliantúil 2015 Erasmus+.

An Clár Erasmus+ – Tuarascáil Bhliantúil 2015

Iarscríbhinn I – Iarscríbhinn na staitisticí

Iarscríbhinn I – Iarscríbhinn na dTionscadal

Clúdaíonn an tuarascáil seo an chéad bhliain de chur i bhfeidhm Erasmus+, clár an Aontais um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt.

An Clár Erasmus+ – Tuarascáil Bhliantúil 2014 pdf (2.41 Mb)

Iarscríbhinn I – Iarscríbhinn na staitisticí pdf (1.42 Mb)

Iarscríbhinn I – Iarscríbhinn na dTionscadal pdf (594 kB)

In Eanáir 2016, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach figiúirí maidir leis an mbliain dheireanach (2013/14) de chlár Erasmus, faoinar cumhdaíodh soghluaisteacht san ardoideachas agus tionscadail comhair faoin gClár Foghlama ar feadh an tSaoil a bhí i bhfeidhm(2007-2013).

Erasmus: Fíricí, Figiúirí agus Treochtaí pdf (8.21 Mb)

Erasmus: Fíricí, Figiúirí agus Treochtaí (ríomhleabhar)

Liosta den 500 institiúid ardoideachais is mó a dtéann mic léinn Erasmus chucu pdf (449 kB)

Liosta den 500 institiúid ardoideachais is mó a dtagann mic léinn Erasmus uathu pdf (416 kB)

Leis an Anailís Tionchair Réigiúnach ar chlár Erasmus déantar forbairt ar an Staidéar ar Thionchar Erasmus a foilsíodh in 2014 agus cíortar an t-athrú a dhéanann tréimhse soghluaisteachta Erasmus ar scileanna agus ar dheiseanna fostaíochta mic léinn.

An Staidéar ar Thionchar Erasmus: Anailís Réigiúnach pdf (5.29 Mb)

Achoimre feidhmiúcháin pdf (1.42 Mb)

Na príomhthorthaí i mbeagán focal pdf (5.38 Mb)

Staitisticí roimhe seo

2011–2012 zip (7.74 Mb)

2010-2011 zip (6.07 Mb)

2009–2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)

2008–2009 pdf(2.03 Mb) zip (2.67 Mb)

2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)

2006–2007 pdf (1,9 Mb) zip (510 kB)

2005–2006 pdf (1.66 Mb) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1.63 Mb) zip (257 kB)

Staitisticí tíortha ón tréimhse 2000–2012 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)

Líonta comhiomlána, sraitheanna ama agus comhar idir ollscoileanna nasc chuig an leabharlann zip (10.49 Mb)

Eolas ar an mbuiséad pdf (1.67 Mb) zip (265 kB)

Dianchúrsa Teanga Erasmus pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Comhroinn an leathanach seo

Nuacht agus Imeachtaí Gaolmhara