Tilastotietoa

Tällä sivulla on Erasmus+ -ohjelmaa ja sitä edeltäneitä ohjelmia koskevia tilastojulkaisuja ja -raportteja.

Uusimmat tilastot (tammikuu 2020)


Vuosikertomuksessa esitellään kaikki vuoden 2018 Erasmus+ -ehdotuspyyntöihin perustuvat tähänastiset toimet. Siinä esitellään saavutukset Erasmus+ -ohjelman poliittisten painopisteiden osalta, analyysi ohjelman täytäntöönpanosta ja esimerkkejä hankkeista. Liite sisältää avaintoiminnoittain eritellyt tilastot avustuksista ja osallistujista.


Erasmus+ -ohjelma – vuosikertomus 2018


Tilastoliite


Tietokoosteet


Infografiikkapaketti

Viime vuosien tilastot


Vuosikertomuksessa esitellään kaikki vuoden 2017 Erasmus+ -ehdotuspyyntöihin perustuvat tähänastiset toimet. Se sisältää tilastoja tukirahoituksesta ja hankkeisiin osallistuneista sekä tietoa Erasmus+ -ohjelman painopisteistä ja täytäntöönpanosta.


Erasmus+ -ohjelma – vuosikertomus 2017


Tilastoliite


Tietokoosteet


Infografiikkapaketti


Vuosikertomuksessa esitellään kaikki vuoden 2016 Erasmus+ -ehdotuspyyntöihin perustuvat tähänastiset toimet. Se sisältää tilastoja tukirahoituksesta ja hankkeisiin osallistuneista sekä tietoa Erasmus+ -ohjelman painopisteistä ja täytäntöönpanosta.


Erasmus+ -ohjelma – vuosikertomus 2016


Tilastoliite


Infografiikkapaketti


Vuosikertomus käsittelee Erasmus+ -ohjelman toista toteutusvuotta. Siinä esitellään vuoden 2015 Erasmus+ -ehdotuspyyntöihin perustuneet, saman vuoden työohjelmaan sisältyneet toimet.


Erasmus+ -ohjelma – vuosikertomus 2015


Liite I – tilastot


Liite II – hankkeet


Euroopan komissio julkaisi Erasmus-ohjelman viimeisen lukuvuoden (2013–2014) tilastotiedot tammikuussa 2016. Erasmus-ohjelmaan kuului korkea-asteen koulutuksen liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeita, jotka toteutettiin elinikäisen oppimisen ohjelmassa (2007–2013). Toimet ovat nyt osa Erasmus+ -ohjelmaa.


Erasmus-ohjelma: Tilastotietoja ja kehityssuuntia


500 eniten Erasmus-opiskelijoita vastaanottanutta korkeakoulua


500 eniten Erasmus-opiskelijoita lähettänyttä korkeakoulua


Erasmus-ohjelman alueellisten vaikutusten arviointi perustuu vuonna 2014 julkaistuun tutkimukseen ohjelman vaikutuksista. Alueellisessa arvioinnissa tarkastellaan, miten Erasmus-vaihto vaikuttaa opiskelijan taitoihin ja työllistymismahdollisuuksiin.


Tutkimus Erasmus-ohjelman vaikutuksista: Alueellinen arviointi


Tiivistelmä


Tiivistelmä tärkeimmistä havainnoista

Aiempien vuosien tilastot


2011–2012 Zip


2010–2011 Zip


2009–2010 PDF Zip


2008–2009 PDF Zip


2007–2008 PDF Zip


2006–2007 PDF Zip


2005–2006 PDF Zip


2004–2005 PDF Zip


Maakohtaiset tilastot 2000–2012 PDF


Yleiskatsaukset, aikasarjat ja korkeakoulujen välinen yhteistyö Zip


Tietoa talousarviosta PDF Zip


Erasmus-intensiivikielikurssi PDF Zip

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Jaa tämä sivu