Statistika

Siit leiate peamised statistilised aruanded ja analüüsid programmi Erasmus+ ning sellele eelnenud programmide kohta.

Viimane (avaldatud novembris 2017)

Aruandes antakse ülevaade kõigist Erasmus+ 2016. aasta konkursikutsete raames siiani rakendatud meetmetest. Aruandest võite leida statistikat toetuste ja osalejate kohta, teavet Erasmus+ poliitiliste prioriteetide kohta ja programmi rakendamist käsitlevaid analüüse.

Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2016

Lisa – Statistika

Infograafik

Viimased aastad

Aruanne käsitleb ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ rakendamise teist aastat. Selles antakse ülevaade kõigist siiani rakendatud meetmetest, mis on seotud Erasmus+ iga-aastase tööprogrammi 2015 raames kavandatud Erasmus+ 2015. aasta konkursikutsetega.

Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2015

I lisa – Statistika

II lisa – Projektid

Aruandes tehakse kokkuvõte ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ esimesest rakendusaastast.

Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2014 pdf (2,41 Mb)

I lisa – Statistika pdf (1,42 Mb)

II lisa – Projektid pdf (594 kB)

Jaanuaris 2016 avaldas Euroopa Komisjon programmi Erasmus viimase akadeemilise aasta (2013/14) andmed, sealhulgas andmed endise elukestva õppe programmi (2007–2013) raames ellu viidud kõrghariduse õpirände ja koostööprojektide kohta. Elukestev õpe on osa programmist Erasmus+.

Erasmus: Faktid, arvandmed ja arengusuunad pdf (8,21 Mb)

Erasmus: faktid, arvandmed ja arengusuunad, e-raamat

500 kõrgkooli, mis on võtnud vastu kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi pdf (449 kB)

500 kõrgkooli, mis on saatnud kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi pdf (416 kB)

Erasmuse programmi piirkondliku mõju analüüs põhineb 2014. aastal avaldatud Erasmuse mõjuhinnangul ja selles uuritakse, kuidas Erasmuse raames liikumine muudab üliõpilase oskusi ja tööleidmisväljavaateid.

Erasmuse mõju-uuring: Piirkondlik analüüs pdf (5,29 Mb)

Kommenteeritud kokkuvõte pdf (1,42 Mb)

Põhijärelduste kokkuvõte pdf (5,38 Mb)

Eelmiste aastate statistika

2011–2012 zip (7,74 Mb)

2010–2011 zip (6,07 Mb)

2009–2010 pdf (11,69 Mb) zip (10,14 Mb)

2008–2009 pdf(2,03 Mb) zip (2,67 Mb)

2007–2008 pdf (2,55 Mb) zip (1,14 Mb)

2006–2007 pdf (1,9 Mb) zip (510 kB)

2005–2006 pdf (1,66 Mb) zip (267 kB)

2004–2005 pdf (1,63 Mb) zip (257 kB)

Riikide statistika 2000–2012 pdf (2,7 Mb) zip (1,16 Mb)

Koondandmed, aegread ja ülikoolide koostöö dokumentide jaotise link zip (10,49 Mb)

Teave eelarve kohta pdf (1,67 Mb) zip (265 kB)

Erasmuse intensiivsed keelekursused pdf (1,65 Mb) zip (278 kB)

Jaga seda lehte

Seonduvad uudised ja sündmused