Statistika

Siit leiate peamised statistilised aruanded ja analüüsid programmi Erasmus+ ning sellele eelnenud programmide kohta.

Viimane (avaldatud jaanuaris 2020)


Erasmus+ iga-aastases tegevusaruandes antakse ülevaade kõigist Erasmus+ 2018. aasta konkursikutsete raames siiani rakendatud meetmetest. Aruandes on esitatud programmi Erasmus+ poliitiliste prioriteetidega seotud saavutused, programmi rakendamise analüüs ja projektide näited ning aruande lisas üksikasjalik statistika toetuste ja osalejate kohta põhimeetmete kaupa.


Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2018


Statistiline lisa


Teabelehed


Infograafika pakett

Viimased aastad


Aruandes antakse ülevaade kõigist Erasmus+ 2017. aasta konkursikutsete raames siiani rakendatud meetmetest. Aruandest võite leida statistikat toetuste ja osalejate kohta, teavet Erasmus+ poliitiliste prioriteetide kohta ja programmi rakendamist käsitlevaid analüüse.


Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2017


Statistiline lisa


Teabelehed


Infograafika pakett


Aruandes antakse ülevaade kõigist Erasmus+ 2016. aasta konkursikutsete raames siiani rakendatud meetmetest. Aruandest võite leida statistikat toetuste ja osalejate kohta, teavet Erasmus+ poliitiliste prioriteetide kohta ja programmi rakendamist käsitlevaid analüüse.


Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2016


Statistiline lisa


Infograafika pakett


Aruanne käsitleb ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ rakendamise teist aastat. Selles antakse ülevaade kõigist siiani rakendatud meetmetest, mis on seotud Erasmus+ iga-aastase tööprogrammi 2015 raames kavandatud Erasmus+ 2015. aasta konkursikutsetega.


Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2015


I lisa – Statistika


II lisa – Projektid


Aruandes tehakse kokkuvõte ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ esimesest rakendusaastast.


Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2014


I lisa – Statistika


II lisa – Projektid


Jaanuaris 2016 avaldas Euroopa Komisjon programmi Erasmus viimase akadeemilise aasta (2013/14) andmed, sealhulgas andmed endise elukestva õppe programmi (2007–2013) raames ellu viidud kõrghariduse õpirände ja koostööprojektide kohta. Elukestev õpe on osa programmist Erasmus+.


Erasmus: faktid, arvandmed ja arengusuunad


500 kõrgkooli, mis on võtnud vastu kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi


500 kõrgkooli, mis on saatnud kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi


Erasmuse programmi piirkondliku mõju analüüs põhineb 2014. aastal avaldatud Erasmuse mõjuhinnangul ja selles uuritakse, kuidas Erasmuse raames liikumine muudab üliõpilase oskusi ja tööleidmisväljavaateid.


Erasmuse mõju-uuring: piirkondlik analüüs


Kokkuvõte


Põhijärelduste kokkuvõte

Eelmiste aastate statistika


2011–2012 Zip


2010–2011 Zip


2009–2010 PDF Zip


2008–2009 PDF Zip


2007–2008 PDF Zip


2006–2007 PDF Zip


2005–2006 PDF Zip


2004–2005 PDF Zip


Statistika riikide kaupa 2000–2012 PDF


Koondandmed, aegread ja ülikoolide koostöö Zip


Teave eelarve kohta PDF Zip


Erasmuse intensiivsed keelekursused PDF Zip

Seonduvad uudised ja sündmused

Jaga seda lehte