Στατιστικές

Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικές στατιστικές εκθέσεις και αναλύσεις για το πρόγραμμα Erasmus+ και τα προηγούμενα προγράμματα.

Τελευταία στοιχεία (δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2020)


Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Erasmus+ παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2018. Τα επιτεύγματα σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+, αναλύσεις για την υλοποίηση του προγράμματος και παραδείγματα σχεδίων περιέχονται στην έκθεση, ενώ λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τις επιχορηγήσεις και τους συμμετέχοντες ανά βασική δράση παρουσιάζονται στο παράρτημα.


Πρόγραμμα Erasmus+ – ετήσια έκθεση 2018


Στατιστικό παράρτημα


Ενημερωτικά δελτία


Δέσμη γραφικών

Πρόσφατα έτη


Η έκθεση παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2017. Μπορείτε να βρείτε στατιστικές σχετικά με τις επιχορηγήσεις και τους συμμετέχοντες, πληροφορίες για τις προτεραιότητες πολιτικής του Erasmus+ καθώς και αναλύσεις σχετικές με την υλοποίηση του προγράμματος.


Πρόγραμμα Erasmus+ – ετήσια έκθεση 2017


Στατιστικό παράρτημα


Ενημερωτικά δελτία


Δέσμη γραφικών


Η έκθεση παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2016. Μπορείτε να βρείτε στατιστικές σχετικά με τις επιχορηγήσεις και τους συμμετέχοντες, πληροφορίες για τις προτεραιότητες πολιτικής του Erasmus+ καθώς και αναλύσεις σχετικές με την υλοποίηση του προγράμματος.


Πρόγραμμα Erasmus+ – ετήσια έκθεση 2016


Στατιστικό παράρτημα


Δέσμη γραφικών


Η έκθεση καλύπτει το δεύτερο έτος εφαρμογής του Erasmus+, του προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στόχος της έκθεσης είναι να δώσει μια συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2015, όπως προβλέπονταν στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.


Πρόγραμμα Erasmus+ – ετήσια έκθεση 2015


Παράρτημα Ι - Στατιστικό παράρτημα


Παράρτημα ΙΙ - Παράρτημα έργων


Η έκθεση καλύπτει το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, του προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.


Πρόγραμμα Erasmus+ – ετήσια έκθεση 2014


Παράρτημα Ι - Στατιστικό παράρτημα


Παράρτημα ΙΙ - Παράρτημα έργων


Τον Ιανουάριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (2013/14) του προγράμματος Erasmus, το οποίο κάλυπτε έργα κινητικότητας και συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος διά βίου μάθησης (2007-2013), που αποτελούσε μέρος του Erasmus+.


Erasmus: στοιχεία, αριθμοί και τάσεις


Τα 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δέχονται τους περισσότερους φοιτητές Erasmus


Τα 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στέλνουν τους περισσότερους φοιτητές Erasmus


Η περιφερειακή ανάλυση για τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus βασίζεται στην αντίστοιχη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2014 και εξετάζει πώς η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus μπορεί να αλλάξει τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης ενός φοιτητή.


Μελέτη για τον αντίκτυπο του Erasmus: περιφερειακή ανάλυση


Συνοπτική παρουσίαση


Τα κυριότερα στοιχεία συνοπτικά

Προηγούμενες στατιστικές


2011-2012 Zip


2010-2011 Zip


2009-2010 PDF Zip


2008-2009 PDF Zip


2007-2008 PDF Zip


2006-2007 PDF Zip


2005-2006 PDF Zip


2004-2005 PDF Zip


Στατιστικές ανά χώρα (2000-2012) PDF


Γενικά σύνολα, χρονολογική σειρά και συνεργασία πανεπιστημίων Zip


Στοιχεία για τον προϋπολογισμό PDF Zip


Εντατικά μαθήματα γλωσσών Erasmus PDF Zip

Σχετικά νέα και εκδηλώσεις

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα