Στατιστικές

Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικές στατιστικές εκθέσεις και αναλύσεις για το πρόγραμμα Erasmus+ και τα προηγούμενα προγράμματα.

Τελευταία στοιχεία (δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2017)

Η έκθεση παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Erasmus+ 2016. Μπορείτε να βρείτε στατιστικές σχετικά με τις επιχορηγήσεις και τους συμμετέχοντες, πληροφορίες για τις προτεραιότητες πολιτικής του Erasmus+ καθώς και αναλύσεις σχετικές με την υλοποίηση του προγράμματος.

Παράρτημα - Στατιστικό παράρτημα

Infographics package

Πρόγραμμα Erasmus+ - ετήσια έκθεση 2016

Πρόσφατα έτη

Η έκθεση καλύπτει το δεύτερο έτος εφαρμογής του Erasmus+, του προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στόχος της έκθεσης είναι να δώσει μια συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των προκηρύξεων Erasmus+ 2015, όπως προβλέπονταν στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Πρόγραμμα Erasmus+ - Ετήσια έκθεση 2015

Παράρτημα Ι - Στατιστικό παράρτημα

Παράρτημα ΙΙ - Παράρτημα έργων

Η έκθεση καλύπτει το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, του προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Πρόγραμμα Erasmus+: ετήσια έκθεση 2014 pdf (2.41 Mb)

Παράρτημα I - Στατιστικό παράρτημα pdf (1.42 Mb)

Παράρτημα II - Παράρτημα έργων pdf (594 kB)

Τον Ιανουάριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (2013/14) του προγράμματος Erasmus, το οποίο κάλυπτε έργα κινητικότητας και συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος διά βίου μάθησης (2007-2013), που αποτελούσε μέρος του Erasmus+.

Erasmus: στοιχεία, αριθμοί και τάσεις pdf (8.21 Mb)

Erasmus: ηλεκτρονικό βιβλίο με στοιχεία, αριθμούς και τάσεις

Τα 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δέχονται τους περισσότερους φοιτητές Erasmus pdf (449 kB)

Τα 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στέλνουν τους περισσότερους φοιτητές Erasmus στο εξωτερικό pdf (416 kB)

Η περιφερειακή ανάλυση αντικτύπου του προγράμματος Erasmus βασίζεται στην αντίστοιχη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2014 και εξετάζει πώς η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus μπορεί να αλλάξει τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης ενός φοιτητή.

Μελέτη αντικτύπου του Erasmus: περιφερειακή ανάλυση pdf (5.29 Mb)

Συνοπτική παρουσίαση pdf (1.42 Mb)

Κυριότερα συμπεράσματα pdf (5.38 Mb)

Στατιστικές προηγούμενων ετών

2011-2012 zip (7.74 Mb)

2010-2011 zip (6.07 Mb)

2009-2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)

2008-2009 pdf (2.03 Mb) zip (2.67 Mb)

2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)

2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)

2005-2006 pdf (1,66,9Mb) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1,63,9Mb) zip (257 kB)

Στατιστικές ανά χώρα (2000-20129 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)

Συγκεντρωτικά στοιχεία, χρονολογικές σειρές και συνεργασία πανεπιστημίων σύνδεσμος προς τη βιβλιοθήκη zip (10.49 Mb)

Στοιχεία για τον προϋπολογισμόpdf (1.67 Mb) zip (265 kB)

Εντατικά μαθήματα γλωσσών Erasmus pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα

Σχετικά νέα και εκδηλώσεις