Statistikker

Her finder du vigtige statistiske rapporter og analyser vedrørende Erasmus+ og de foregående programmer.

Seneste (november 2017)

Rapporten giver et overblik over alle de aktiviteter, der er foregået indtil videre under indkaldelserne til Erasmus+ i 2016. Du kan finde statistikker om tilskud og deltagere, oplysninger om de politiske prioriteter for Erasmus+ og analyser af programmets forløb.

Erasmus+ - Årsrapport for 2016

Statistisk bilag

Infografik

Seneste år

Rapporten dækker det første år af gennemførelsen af Erasmus+, EU's program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport.

Erasmus+-programmet - Årsrapport 2014 pdf (2.41 MB)

Bilag I - statistisk bilag (1.42 MB)

Bilag II - projektbilag pdf (594 KB)

I januar 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen tal om det sidste akademiske år (2013/2014) for Erasmus-programmet, som dækkede mobilitet på videregående uddannelser og samarbejdsprojekter under det tidligere program for livslang læring (2007-2013), en del af Erasmus+.

Erasmus: Fakta, tal og tendenser pdf (8.21 MB)

Erasmus: Fakta, tal og tendenser - e-bog

Top 500-listen over højere læreanstalter, der modtager Erasmus-studerende pdf (449 kB)

Top 500-listen over højere læreanstalter, der sender Erasmus-studerende pdf (416 kB)

Den regionale konsekvensanalyse af Erasmus-programmet bygger på konsekvensanalysen af Erasmus fra 2014 og ser på, hvordan mobilitet med Erasmus ændrer udsigterne for den studerendes færdigheder og beskæftigelse.

Konsekvensanalyse af Erasmus: Regional analyse pdf (5.29 MB)

Resumé pdf (1.42 MB)

De vigtigste resultater kort fortalt pdf (5.38 MB)

Tidligere statistikker

2011-2012 zip-fil (7,74 MB)

2010-2011 zip-fil (6,07 MB)

2009-2010 pdf (11,9 MB zip-fil (10,4 MB)

2008-2009 pdf(2,3 MB zip-fil (2,7 MB)

2007-2008 pdf (2,5 MB)zip-fil(1.14 MB)

2006-2007 pdf (1,9MB) zip-fil (510 KB)

2005-2006 pdf (1,66 MB) zip-fil (267 KB)

2004-2005 pdf (1,63 MB) zip-fil (257 KB)

Landestatistikker fra 2000-2012 pdf (2,7 MB) zip-fil (1,16 MB)

Samlinger, tidsserier og universitetssamarbejde link til dokumentoversigt zip-fil (10,49 MB)

Oplysninger om budgettet pdf (1,67 MB) zip-fil (265 KB)

Intensive sprogkurser med Erasmus pdf (1,65 MB) zip-fil (278 KB)

Del denne side

Related News and Events