Statistiky

Zde najdete klíčové statistické zprávy a analýzy týkající se programu Erasmus+ a programů, které mu předcházely.

Nejnovější obsah (zveřejněno v lednu 2020)


Výroční zpráva o činnosti programu Erasmus+ podává přehled o všech činnostech, které byly doposud uskutečněny na základě výzev programu Erasmus+ 2018. Ve zprávě jsou uvedeny výsledky plnění politických priorit programu Erasmus+, analýza provádění programu a příklady projektů. Příloha obsahuje podrobné statistické údaje o grantech a účastnících jednotlivých klíčových akcí.


Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2018


Statistická příloha


Infopřehledy


Infografika

V posledních letech


Zpráva podává přehled o všech činnostech, které byly doposud uskutečněny na základě výzev programu Erasmus+ 2017. Obsahuje také statistiky týkající se grantů a účastníků, informace o politických prioritách programu a analýzy jeho provádění.


Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2017


Statistická příloha


Infopřehledy


Infografika


Zpráva podává přehled o všech činnostech, které byly doposud uskutečněny na základě výzev programu Erasmus+ 2016. Obsahuje také statistiky týkající se grantů a účastníků, informace o politických prioritách programu a analýzy jeho provádění.


Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2016


Statistická příloha


Infografika


Zpráva hodnotí druhý rok fungování Erasmu+, programu EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Podává přehled všech dosud provedených činností souvisejících s výzvami Erasmu+ 2015, které byly naplánovány v ročním pracovním programu Erasmu+.


Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2015


Příloha I – Statistiky


Příloha II – Projekty


Zpráva hodnotí první rok fungování Erasmu+, programu EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.


Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2014


Příloha I – Statistiky


Příloha II – Projekty


V lednu 2016 zveřejnila Evropská komise čísla týkající se programu Erasmus v akademickém roce 2013/14, konkrétně vysokoškolské mobility a projektů spolupráce v rámci bývalého Programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013), které jsou součástí programu Erasmus+.


Program Erasmus: Fakta, čísla, trendy


500 vysokoškolských institucí, které přijaly nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus


500 vysokoškolských institucí, které vyslaly nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus


Analýza regionálního dopadu programu Erasmus navazuje na studii dopadů Erasmus z roku 2014 a zkoumá, jak mobilita studentů v rámci tohoto programu ovlivnila jejich dovednosti a vyhlídky na získání zaměstnání.


Studie dopadu programu Erasmus: analýza podle regionů


Shrnutí


Hlavní závěry ve zkratce

Předchozí statistiky


2011–2012 zipový soubor


2010–2011 zipový soubor


2009–2010 PDF zipový soubor


2008–2009 PDF zipový soubor


2007–2008 PDF zipový soubor


2006–2007 PDF zipový soubor


2005–2006 PDF zipový soubor


2004–2005 PDF zipový soubor


Statistiky zemí z let 2000–2012 PDF


Souhrnné údaje, časové řady a spolupráce mezi univerzitami zipový soubor


Informace o rozpočtu programu PDF zipový soubor


Intenzivní jazykové kurzy pro studenty programu Erasmus PDF zipový soubor

Související zprávy a události

Sdílej tuto stránku