Statistika

Zde najdete klíčové statistické zprávy a analýzy týkající se programu Erasmus+ a programů, které mu předcházely.

Nejnovější obsah (zveřejněno v listopadu 2017)

Přehled všech aktivit, které były doposud zrealizovány v rámci výzvev programu Erasmus+ 2016. Obsahuje statistiky týkající se grantů a účastníků, informace o politických prioritách programu a analýzy o jeho provádění.

Výroční zpráva o programu Erasmus+ za rok 2016

Příloha – Statistiky

Infografika

V posledních letech

Zpráva hodnotí druhý rok fungování Erasmu+, programu EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Podává přehled všech dosud provedených činností souvisejících s výzvami Erasmu+ 2015, které byly naplánovány v ročním pracovním programu Erasmu+.

Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2015

Příloha I – Statistiky

Příloha II – Projekty

Zpráva hodnotí první rok fungování Erasmu+, programu EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Program Erasmus+ Výroční zpráva za rok 2014 pdf (2,41 MB)

Příloha I – Statistiky pdf (1,42 MB)

Příloha II – Projekty pdf (594 KB)

V lednu 2016 zveřejnila Evropská komise čísla týkající se programu Erasmus v akademickém roce 2013/14, konkrétně vysokoškolské mobility a projektů spolupráce v rámci bývalého Programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013), které jsou součástí programu Erasmus+.

Erasmus: Fakta, čísla, trendy pdf (8,21 MB)

Erasmus: Fakta, čísla, trendy (elektronická kniha)

500 vysokoškolských institucí, které přijaly nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus pdf (449 KB)

500 vysokoškolských institucí, které vyslaly nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus pdf (416 KB)

Analýza regionálního dopadu programu Erasmu navazuje na studii dopadů Erasmus z roku 2014 a zkoumá, jak mobilita studentů v rámci tohoto programu ovlivnila jejich dovednosti a vyhlídky na získání zaměstnání.

Studie dopadu programu Erasmus: Analýza podle regionů pdf (5,29 MB)

Shrnutí pdf (1,42 MB)

Hlavní závěry ve zkratce pdf (5,38 MB)

Předchozí statistiky

2011–2012 zip (7,74 MB)

2010–2011 zip (6,07 MB)

2009–2010 pdf (11,69 MB) zip (10,14 MB)

2008–2009 pdf (2,03 MB) zip (2,67 MB)

2007–2008 pdf (2,55 MB) zip (1,14 MB)

2006–2007 pdf (1,9 MB) zip (510 KB)

2005–2006 pdf (1,66 MB) zip (267 KB)

2004–2005 pdf (1,63 MB) zip (257 KB)

Statistiky zemí z let 2000–2012 pdf (2,7 MB) zip(1,16 MB)

Souhrnné údaje, časové řady a spolupráce mezi univerzitami Odkaz na knihovnu zip (10,49 MB)

Informace o rozpočtu programu pdf (1,67 MB) zip (265 KB)

Intenzivní jazykové kurzy pro studenty programu Erasmus pdf (1,65 MB) zip (278 KB)

Sdílej tuto stránku

Související zprávy a události