Статистически данни

Тук можете да намерите важни статистически отчети и анализ за програмата „Еразъм+“ и предхождащите я програми.

Последни (публикувани през януари 2020 г.)


Годишният отчет за дейността по „Еразъм+“ представлява преглед на всички дейности, изпълнени към дадения момент чрез поканите в рамките на „Еразъм+“ през 2018 г. В отчета се предоставят данни за постигнатото по политическите приоритети на „Еразъм+“, прави се анализ на изпълнението на програмата и се дават примери за проекти, като в приложението са представени подробни статистически данни за безвъзмездните средства и участниците по ключови действия.


Програма „Еразъм+“ — годишен отчет за 2018 г.


Статистическо приложение


Информационни документи


Инфографики

Предходни години


В отчета се прави преглед на всички дейности, изпълнени към дадения момент чрез поканите в рамките на „Еразъм+“ през 2017 г. Отчетът включва статистически данни за безвъзмездните средства и участниците, информация за политическите приоритети на „Еразъм+“ и анализ на изпълнението на програмата.


Програма „Еразъм+“ — годишен отчет за 2017 г.


Статистическо приложение


Информационни документи


Инфографики


В отчета се прави преглед на всички дейности, изпълнени към дадения момент чрез поканите в рамките на „Еразъм+“ през 2016 г. Отчетът включва статистически данни за безвъзмездните средства и участниците, информация за политическите приоритети на „Еразъм+“ и анализ на изпълнението на програмата.


Програма „Еразъм+“ — годишен отчет за 2016 г.


Статистическо приложение


Инфографики


Докладът обхваща втората година на прилагане на „Еразъм+“ — програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Неговата цел е да предостави обзор на всички дейности, планирани в рамките на годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2015 г., които са изпълнени към дадения момент чрез поканите в рамките на „Еразъм+“ през 2015 г.


Програма „Еразъм+“ — годишен отчет за 2015 г.


Приложение I — статистически данни


Приложение II — проекти


Докладът обхваща първата година от изпълнението на програма „Еразъм+“ — програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.


Програма „Еразъм+“ — годишен отчет за 2014 г.


Приложение I — статистически данни


Приложение II — проекти


През януари 2016 г. Европейската комисия публикува данни за последната учебна година (2013—2014) на програма „Еразъм“, която обхващаше мобилност в областта на висшето образование и проекти за сътрудничество по предишната програма за учене през целия живот (2007—2013 г.), част от „Еразъм+“.


„Еразъм“: факти, цифри и тенденции


500 висши учебни заведения, приели най-много студенти по програма „Еразъм“


500 висши учебни заведения, изпратили най-много студенти по програма „Еразъм“


Анализът на регионалното въздействие на програма „Еразъм“ се основава на проучването за въздействието на „Еразъм“, публикувано през 2014 г. В него се разглежда въпросът как мобилността по „Еразъм“ води до промени в уменията и перспективите за намиране на работа на студентите.


Проучване за ефекта от „Еразъм“: регионален анализ


Резюме


Основните резултати накратко

Данни за предишни години


2011—2012 г. Zip


2010—2011 г. Zip


2009—2010 г. PDF Zip


2008—2009 г. PDF Zip


2007—2008 г. PDF Zip


2006—2007 г. PDF Zip


2005—2006 г. PDF Zip


2004—2005 г. PDF Zip


Данни по страни от 2000 до 2012 г. PDF


Обобщени данни, динамични редове и университетско сътрудничество Zip


Информация за бюджета PDF Zip


Интензивни езикови курсове по „Еразъм“ PDF Zip

Свързани новини и събития

Споделете тази страница