Статистически данни

Тук можете да намерите важни статистически доклади и анализ за програмата „Еразъм+“ и нейните предшественици.

Последни (публикувани през ноември 2017 г.)

Докладът съдържа преглед на всички дейности, изпълнявани досега във връзка с поканите за 2016 г. по линия на „Еразъм+“. Можете да видите статистика за безвъзмездните средства и участниците, информация за приоритетите на политиката в рамките на „Еразъм+“ и анализ на изпълнението на програмата.

Програма „Еразъм+“ — Годишен доклад за 2016 г.

Приложение — статистика

Инфографики

Предходни години

Докладът обхваща втората година на прилагане на „Еразъм+“ — програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Неговата цел е да предостави обзор на всички дейности, изпълнявани досега във връзка с поканите за 2015 г. по линия на „Еразъм+“, планирани в рамките на годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2015 г.

Програма „Еразъм+“ — годишен доклад за 2015 г.

Приложение I — статистика

Приложение II — проекти

Докладът обхваща първата година от изпълнението на програма „Еразъм+“ — програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Програма „Еразъм+“ — годишен доклад за 2014 г. pdf (2,41 Mb)

Приложение I — статистика pdf (1,42 Mb)

Приложение II — проекти pdf (594 kB)

През януари 2016 г. Европейската комисия публикува данни за последната учебна година (2013/2014) на програма „Еразъм“, която обхващаше мобилност в областта на висшето образование и проекти за сътрудничество по предишната програма за учене през целия живот (2007 — 2013 г.), част от „Еразъм+“.

„Еразъм“: Факти, цифри и тенденции pdf (8,21 Mb)

„Еразъм“: Факти, цифри и тенденции (електронна книга)

500 висши учебни заведения, приели най-много студенти по програма „Еразъм“ pdf (449 kB)

500 висши учебни заведения, изпратили най-много студенти по програма „Еразъм“ pdf (416 kB)

Анализът на регионалното въздействие на програма „Еразъм“ се основава на проучването за въздействието на „Еразъм“, публикувано през 2014 г. В него се разглежда въпросът как мобилността по „Еразъм“ води до промени в уменията и перспективите за намиране на работа на студентите.

Проучване за ефекта от „Еразъм“: Регионален анализ pdf (5,29 Mb)

Резюме pdf (1,42 Mb)

Основните резултати накратко pdf (5,38 Mb)

Данни за предишни години

2011 — 2012 ZIP файл (7,74 Mb)

2010 — 2011 ZIP файл (6,07 Mb)

2009 — 2010 pdf (11,69 Mb) ZIP файл (10,14 Mb)

2008 — 2009 pdf (2,03 Mb) ZIP файл (2,67 Mb)

2007 — 2008 pdf (2,55 Mb) ZIP файл (1,14 Mb)

2006 — 2007 pdf (1,9 Mb) ZIP файл (510 kB)

2005 — 2006 pdf (1,66 Mb) ZIP файл (267 kB)

2004 — 2005 pdf (1,63 Mb) ZIP файл (257 kB)

Статистически данни по страни за 2000 — 2012 pdf (2,7 Mb) ZIP файл (1,16 Mb)

Обобщени данни, динамични редове и университетско сътрудничество към библиотеката ZIP файл (10,49 Mb)

Информация за бюджета pdf (1,67 Mb) ZIP файл (265 kB)

Интензивен езиков курс по „Еразъм“ pdf (1,65 Mb) ZIP файл (278 kB)

Споделете тази страница

Свързани новини и събития