Osnovni podatki

Celotni proračun

 • 14,7 milijarde evrov

V okviru proračuna za zunanje delovanje EU so financiranju dejavnosti, povezanih s tretjimi državami (partnerskimi državami), namenili še dodatna sredstva v višini 1,68 milijarde evrov.

Možnosti za mobilnost – skupaj

 • Več kot 4 milijone ljudi

Visokošolsko izobraževanje

 • Približno 2 milijona študentov

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

 • Približno 650 000 dijakov

Osebje

 • Približno 800 000 predavateljev, učiteljev, vodij usposabljanja, zaposlenih v izobraževanju in mladinskih delavcev

Prostovoljsko delo in mladinske izmenjave

 • Več kot 500 000 mladih

Jamstvena shema za posojila za magistrski študij

 • Približno 200 000 študentov

Spoločné magisterské štúdium

 • Viac ako 25 000 študentov

Strateška partnerstva

 • Približno 25 000 partnerstev, ki združujejo: 125 000 šol, ustanov poklicnega in strokovnega izobraževanja, visokošolskih ustanov, ustanov za izobraževanje odraslih, mladinskih organizacij in podjetij

Koalicije znanja

 • Več kot 150 koalicij, v katerih sodeluje 1 500 visokošolskih ustanov in podjetij

Koalicije sektorskih spretnosti

 • Več kot 150 koalicij, v katerih sodeluje 2 000 izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja ter podjetij

Dajte v skupno rabo to stran