Kľúčové údaje

Celkový rozpočet

 • 14,7 miliardy EUR

Z rozpočtu EÚ na vonkajšiu činnosť sa vyčlenilo dodatočných 1,68 miliardy EUR na financovanie činností v spolupráci s tretími krajinami (partnerské krajiny).

Celkové možnosti mobility

 • Viac než 4 milióny ľudí

Vysokoškolské vzdelávanie

 • Približne 2 milióny študentov

Odborné vzdelávanie a príprava

 • Približne 650 000 študentov

Mobilita zamestnancov

 • Približne 800 000 prednášajúcich, učiteľov, školiteľov, pedagogických zamestnancov a pracovníkov s mládežou

Programy dobrovoľníckej činnosti a výmeny mládeže

 • Viac ako 500 000 mladých ľudí

Systém úverových záruk na magisterské štúdium

 • Približne 200 000 študentov

Spoločné magisterské štúdium

 • Viac ako 25 000 študentov

Strategické partnerstvá

 • Približne 25 000 partnerstiev spájajúcich 125 000 škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládežníckych organizácií a podnikov

Znalostné aliancie

 • Viac než 150 aliancií vytvorených 1 500 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

Aliancie pre sektorové zručnosti

 • Viac než 150 aliancií vytvorených 2 000 inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy a podnikmi

Zdieľajte túto stránku