Cifre semnificative

Buget total

 • 14,7 miliarde EUR

+ 1,68 miliarde EUR pentru finanțarea acțiunilor cu țări terțe (țări partenere), sumă alocată din bugetul UE consacrat acțiunii externe.

Posibilități globale de mobilitate

 • Peste 4 milioane de persoane

Învățământ superior

 • Aproximativ 2 milioane de studenți

Educație și formare profesională

 • Aproximativ 650 000 de elevi

Mobilitatea personalului

 • Aproximativ 800 000 de conferențiari, profesori, formatori, membri ai personalului educațional și lucrători de tineret

Voluntariat și schimburi de tineret

 • Peste 500 000 de tineri

Sistemul de garantare a împrumuturilor pentru masterat

 • Aproximativ 200 000 de studenți

Programe de masterat comun

 • Peste 25 000 de studenți

Parteneriate strategice

 • Aproximativ 25 000 de parteneriate reunind 125 000 de școli, instituții de educație și formare profesională, instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, organizații de tineret și întreprinderi

Alianțe ale cunoașterii

 • Peste 150 de alianțe instituite de 1 500 de instituții de învățământ superior și întreprinderi

Alianțe ale competențelor sectoriale

 • Peste 150 de alianțe instituite de 2 000 de întreprinderi și furnizori de educație și formare profesională

Distribuie această pagină