Najważniejsze dane liczbowe

Całkowity budżet

 • 14,7 mld euro

Ponadto w ramach budżetu na działania zewnętrzne UE udostępniono 1,68 mld euro na sfinansowanie projektów realizowanych we współpracy z państwami trzecimi (krajami partnerskimi).

Mobilność w liczbach

 • Ponad 4 mln osób

Szkolnictwo wyższe

 • Około 2 mln studentów

Uczestnicy kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Około 650 tys. uczestników

Mobilność pracowników

 • Około 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców i innych pracowników sektora oświaty, a także osób pracujących z młodzieżą

Wolontariat i programy wymiany młodzieży

 • Ponad 500 tys. osób

Program gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich

 • Około 200 tys. uczestników

Wspólne programy studiów magisterskich

 • Ponad 25 tys. studentów

Partnerstwa strategiczne

 • Około 25 tys. partnerstw łączących 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz wiedzy

 • Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

 • Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstw

Podziel się tą stroną