Belangrijkste cijfers

Totale begroting

14,7 miljard euro

 • Daarnaast is er 1,68 miljard euro beschikbaar voor activiteiten met landen buiten de EU (partnerlanden) uit de EU-begroting voor extern optreden

Mobiliteit in het algemeen

 • Meer dan 4 miljoen mensen

Hoger onderwijs

 • Ongeveer 2 miljoen studenten

Studenten aan beroepsopleidingen

 • Ongeveer 650.000 studenten

Mobiliteit van personeel

 • Ongeveer 800.000 docenten, leraren, opleiders, onderwijspersoneel en jongerenwerkers

Uitwisselingen voor vrijwilligers en jongeren

 • Ruim 500.000 jongeren

Garantieregeling voor leningen voor jongeren met een masterdiploma

 • Ongeveer 200.000 studenten

Gezamenlijke masteropleidingen

 • Ruim 25.000 studenten

Strategische partnerschappen

 • Ongeveer 25.000 partnerschappen waaraan 125.000 scholen, beroepsopleidingen, instellingen uit het hoger en volwassenenonderwijs, jeugdorganisaties en ondernemingen deelnemen

Kennisallianties

 • Meer dan 150 allianties die zijn opgezet door 1500 ondernemingen en instellingen uit het hoger onderwijs

Bedrijfstakspecifieke allianties

 • Meer dan 150 allianties die zijn opgezet door 2000 ondernemingen en (beroeps)opleidingen

Deel deze pagina