Galvenie fakti

Kopējais budžets

14,7 miljardi eiro

 • No ES ārējās darbības budžeta ir atvēlēti vēl 1,68 miljardi eiro, lai finansētu darbības ar trešām valstīm (partnervalstīm).

Vispārējās mobilitātes iespējas

 • Vairāk nekā 4 miljoni cilvēku

Augstākā izglītība

 • Apmēram 2 miljoni studentu

Profesionālā izglītība un apmācība

 • Apmēram 650 000 studentu

Personāla mobilitāte

 • Apmēram 800 000 lektoru, skolotāju, pasniedzēju, izglītības darbinieku un jaunatnes darbinieku

Brīvprātīgā darba un jauniešu apmaiņas shēmas

 • Vairāk nekā 500 000 jauniešu

Maģistrantūras studiju kredīta garantijas shēma

 • Apmēram 200 000 studentu

Kopīgās maģistrantūras programmas

 • Vairāk nekā 25 000 studentu

Stratēģiskās partnerības

 • Apmēram 25 000 partnerības, kas apvieno 125 000 skolas, profesionālās izglītības un apmācības iestādes, augstākās un pieaugušo izglītības iestādes, jaunatnes organizācijas un uzņēmumus

Zināšanu apvienības

 • Vairāk nekā 150 apvienības, ko izveidojušas 1500 augstākās izglītības iestādes un uzņēmumi

Nozaru prasmju apvienības

 • Vairāk nekā 150 apvienības, ko izveidojušas 2000 profesionālās izglītības un apmācības iestādes un uzņēmumi

Bendrinti šį puslapį