Pagrindiniai „Erasmus+“ duomenys

Pagrindiniai „Erasmus+“ (2014–2020 m.) duomenys

Bendras biudžetas

 • 14,7 mlrd. EUR

Be to, iš ES išorės veiksmų biudžeto skirta 1,68 mlrd. eurų finansuoti veiksmams su trečiosiomis šalimis (šalimis partnerėmis)

Visos judumo galimybės

 • Daugiau negu 4 mln. žmonių

Aukštasis mokslas

 • Apie 2 mln. studentų

Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys

 • Apie 650 000 moksleivių

Darbuotojų judumas

 • Apie 800 000 dėstytojų, mokytojų, profesinio rengimo specialistų, švietimo srities ir jaunimo darbuotojų

Savanorių ir jaunimo mainų programos

 • Daugiau negu 500 000 jaunuolių

Paskolų magistrantūros studijoms garantijų sistema

 • Apie 200 000 studentų

Jungtinės magistrantūros studijų programos

 • Daugiau negu 25 000 studentų

Strateginės partnerystės

 • Apie 25 000 partnerystės projektų, vienijančių 125 000 mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų ir įmonių

Žinių sąjungos

 • Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 1500 aukštojo mokslo įstaigų ir įmonių

Sektorių įgūdžių sąjungos

 • Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 2000 profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų ir įmonių

Bendrinti šį puslapį