Főbb számadatok

Összköltségvetés

14,7 milliárd euró

 • Ezenfelül 1,68 milliárd euró szolgálja a harmadik országokkal (az ún. partnerországokkal) megvalósítandó törekvések finanszírozását az EU külső tevékenységekre fordítható költségvetéséből.

Összes mobilitási lehetőség

 • Több mint 4 millió polgár

Felsőoktatás

 • Kb. 2 millió hallgató

Szakképzésben részesülő diákok

 • Kb. 650 000 diák

Szakemberek mobilitása

 • Kb. 800 000 előadó, tanár, oktató, egyéb oktatásügyi szakember, ifjúságsegítő

Önkéntességi programok és ifjúsági csereprogramok

 • Több mint 500 000 fiatal

Diákhitelgarancia-rendszer (mesterképzés)

 • Kb. 200 000 diák

Közös mesterképzés

 • Több mint 25 000 diák

Stratégiai partnerségek

 • Mintegy 25 000 partnerség, melyek 125 000 iskolát, szakképzési intézményt, felsőoktatási és felnőttoktatási intézményt, ifjúsági szervezetet és vállalkozást kapcsolnak össze

Tudásfejlesztési szövetségek

 • 1500 felsőoktatási intézmény és vállalkozás által létrehozott, több mint 150 szövetség

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

 • 2000 szakképzés-szolgáltató intézmény és vállalkozás által létrehozott, több mint 150 szövetség

Oszd meg ezt az oldalt