Príomhfhigiúirí

Buiséad iomlán

 • €14.7 billiún

Ina theannta sin, tá € 1.68 billiún curtha ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí maoinithe le tríú tíortha (tíortha comhpháirtíochta) trí bhuiséad gníomhartha seachtrach an Aontais Eorpaigh.

Deiseanna soghluaisteachta

 • Níos mó ná 4 mhilliún duine

Ardoideachas

 • Thart ar 2 mhilliún mac léinn

Mic léinn gairmoideachais agus gairmoiliúna

 • Thart ar 650,000 mac léinn

Soghluaisteacht foirne

 • Thart ar 800,000 léachtóir, múinteoir, oiliúnóir, ball foirne oideachais agus oibrí don óige

Scéimeanna malartaithe deonacha agus do dhaoine óga

 • Breis agus 500,000 duine óg

Scéim ráthaíochta iasachta le haghaidh Máistreachta

 • Thart ar 200,000 mac léinn

Máistreachtaí Comhpháirteacha

 • Breis agus 25,000 mac léinn

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha

 • Thart ar 25,000 comhpháirtíocht a nascann
 • 125 000 scoil, institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna, institiúid ardoideachais agus oideachais aosach, eagraíocht agus fiontar óige

Comhaontais Eolais

 • Breis is 150 comhaontas a bhunaigh 1500 institiúid agus fiontar ardoideachais

Comhaontais Scileanna Earnála

 • Breis is 150 comhaontas a bhunaigh 2000 soláthraí agus fiontar gairmoideachais agus gairmoiliúna

Comhroinn an leathanach seo