Arvudes

Üldeelarve

14,7 miljardit eurot

 • Lisaks sellele on ELi välistegevuse eelarvest eraldatud 1,68 miljardit eurot kolmandate riikidega (partnerriigid) seotud tegevuse rahastamiseks.

Üldised liikuvusvõimalused

 • Rohkem kui 4 miljonit inimest

Kõrgharidus

 • Ligikaudu 2 miljonit üliõpilast

Kutseharidus ja -koolitus

 • Ligikaudu 650 000 üliõpilast

Haridustöötajate liikuvus

 • 800 000 õppejõudu, õpetajat, koolitajat ning haridus- ja noorsootöötajat

Vabatahtlik tegevus ja noortevahetus

 • Rohkem kui 500 000 noort

Magistriõppe laenutagamisrahastu

 • Ligikaudu 200 000 üliõpilast

Ühised magistriõppekavad

 • Rohkem kui 25 000 üliõpilast

Strateegilised partnerlused

 • Ligikaudu 25 000 partnerlusprogrammi, mis ühendavad 125 000 kooli, kutseharidus- ja -koolitusasutust, kõrgkooli ja täiskasvanuõppeasutust, noorteühendust ning ettevõtet

Teadmusühendused

 • Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 1500 kõrgkooli ja ettevõtet

Valdkondlike oskuste ühendused

 • Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 2000 kutsehariduse ja -koolituse pakkujat ning ettevõtet

Jaga seda lehte