Βασικά στοιχεία

Συνολικός προϋπολογισμός

14,7 δισεκατομμύρια ευρώ

 • Επιπλέον, έχουν διατεθεί 1,68 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων με τρίτες χώρες (χώρες-εταίρους) μέσω του προϋπολογισμού της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Δικαιούχοι σχεδίων κινητικότητας

 • Πάνω από 4 εκατομμύρια άτομα

Ανώτατη εκπαίδευση

 • Περίπου 2 εκατομμύρια φοιτητές

Φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 • Περίπου 650.000 φοιτητές

Κινητικότητα προσωπικού

 • Περίπου 800.000 λέκτορες, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Σχέδια εθελοντισμού και ανταλλαγών νέων

 • Πάνω από 500.000 νέοι

Σύστημα εγγυήσεων δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές

 • Περίπου 200.000 φοιτητές

Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 • Πάνω από 25.000 φοιτητές

Στρατηγικές συμπράξεις

 • Περίπου 25.000, που συνδέουν 125.000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, οργανώσεις νέων και επιχειρήσεις

Συμμαχίες Γνώσης

 • Πάνω από 150, που δημιουργήθηκαν από 1.500 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεις

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

 • Πάνω από 150, που δημιουργήθηκαν από 2.000 παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεις

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα