Nøgletal

Samlet budget

14,7 milliarder euro

 • Derudover er 1,68 milliarder euro blevet stillet til rådighed via EU's budget for eksterne foranstaltninger til finansiering af aktiviteter, der involverer partnerlande.

Alle mobilitetsaktiviteter

 • Over 4 millioner mennesker

Videregående uddannelse

 • Omkring 2 millioner studerende

Elever på erhvervsfaglige uddannelser

 • Omkring 650 000 elever

Personalemobilitet

 • Omkring 800 000 undervisere, lærere og ungdomsarbejdere

Frivilligt arbejde og ungdomsudveksling

 • Over 500 000 unge

Lånegarantiordning for kandidatstuderende

 • Omkring 200 000 studerende

Fælles kandidatuddannelser

 • Over 25 000 studerende

Strategiske partnerskaber

 • Omkring 25 000 partnerskaber, der forbinder 125 000 skoler, institutioner for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse, ungdomsorganisationer og virksomheder

Videnalliancer

 • Over 150 oprettet af 1 500 højere læreanstalter og virksomheder

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

 • Over 150 oprettet af 2 000 erhvervsuddannelsesinstitutioner og virksomheder

Del denne side