Základní údaje

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

 • kromě toho byla z rozpočtu EU na vnější činnost uvolněna částka 1,68 miliardy eur na financování akcí se zeměmi mimo EU (partnerské země).

Celkový počet příležitostí pro mobilitu

 • Více než 4 miliony osob

Vysokoškolské vzdělávání

 • Kolem 2 milionů studentů

Odborné vzdělávání a příprava

 • Kolem 650 000 studentů

Mobilita pracovníků

 • Přibližně 800 000 pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží

Dobrovolnická činnost a programy výměny mládeže

 • Više od 500 000 mladih.

Program záruk za půjčky na magisterské studium

 • Kolem 200 000 studentů

Společné magisterské programy

 • Více než 25 000 studentů

Strategická partnerství

 • Přibližně 25 000 partnerství propojujících 125 000 škol, včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků

Znalostní aliance

 • Více než 150 aliancí zřízených 1 500 vysokoškolskými institucemi a podniky.

Aliance odvětvových dovedností

 • Více než 150 aliancí zřízených 2 000 poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy

Sdílej tuto stránku