Основни данни

Общ бюджет

14,7 млрд. евро

 • В допълнение чрез бюджета на ЕС за външни действия са отпуснати 1,68 млрд. евро за финансиране на действия с трети държави (държави партньори).

Общо възможности за мобилност

 • Над 4 милиона души

Висше образование

 • Около 2 милиона студенти

Професионално образование и обучение

 • Около 650 000 студенти

Мобилност на персонал

 • Около 800 000 лектори, преподаватели, инструктори, служители в сферата на образованието и младежки работници.

Схеми за доброволчество и младежки обмен

 • Над 500 000 младежи

Схема за гарантиране на заеми за магистърски програми

 • Около 200 000 студенти

Съвместни магистърски степени

 • Над 25 000 студенти

Стратегически партньорства

 • Около 25 000 партньорства, свързващи
 • 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия

Алианси на познанията

 • Над 150 алианса, създадени от 1500 висши учебни заведения и предприятия

Секторни алианси на уменията

 • Над 150 алианса, създадени от 2000 институции в областта на професионалното образование и обучение и предприятия

Споделете тази страница