Faktablad

Faktablad om Erasmus+

Det här tvåsidiga faktabladet beskriver Erasmus+ i korthet.

Factsheet thumbnail

Hämta faktabladet

Faktablad om Erasmus+ i olika länderErasmus+ i övriga världen


Erasmus+ har en stark internationell dimension. Faktabladen om länder och regioner beskriver hur programmet Erasmus+ finansierar utbyten och samarbeten mellan EU och övriga världen. Uppgifterna uppdaterades senast i slutet av 2019. Nya faktablad för 2020 kommer i januari 2021.


Albanien Algeriet (engelska) Algeriet (franska) Armenien Azerbajdzjan Belarus Bosnien Egypten Georgien Israel Jordanien Kosovo* Libanon Libyen Moldavien Montenegro Marocko (engelska) Marocko (franska) Palestina Serbien Syrien Tunisien (engelska) Tunisien (franska) Ukraina

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.Faktablad om projekt inom Erasmus+Dela denna sida

Related News and Events