Ulotki informacyjne

Ulotka na temat programu Erasmus+

Dwustronicowa ulotka zawiera najważniejsze informacje o programie Erasmus+.

Factsheet thumbnail

Pobierz ulotkę

Ulotki informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w poszczególnych krajachErasmus+ na całym świecie


Erasmus+ ma silny wymiar międzynarodowy. W ulotkach informacyjnych dostępnych poniżej, poświęconych poszczególnym krajom i regionom, ukazano wpływ programu Erasmus+ na mobilność i współpracę między Europą a innymi regionami świata. Przedstawiono w nich fakty i liczby dotyczące programu Erasmus+ od jego początków do końca roku 2019. Nowe ulotki informacyjne z danymi z 2020 r. zamieścimy tutaj w styczniu 2021 r.


Albania Algieria (j. angielski) Algieria (j. francuski) Armenia Azerbejdżan Białoruś Bośnia Egipt Gruzja Izrael Jordania Kosowo* Liban Libia Mołdawia Czarnogóra Maroko (j. angielski) Maroko (j. francuski) Palestyna Serbia Syria Tunezja (j. angielski) Tunezja (j. francuski) Ukraina

Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.Ulotki informacyjne dotyczące poszczególnych projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+Podziel się tą stroną

Related News and Events