Vad får brexit för konsekvenser för programmet Erasmus+?

Enligt utträdesavtalet kommer Storbritannien att fortsätta att delta i de nuvarande EU-programmen för 2014–2020 som om det fortfarande var ett EU-land, så länge programmen pågår. Det gäller även Erasmus+.

Storbritanniens eventuella deltagande i framtida program efter 2020 beror på resultatet av förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien.

Utbytesverksamhet inom Erasmus+

Kan studerande från Storbritannien fortfarande åka på utbyten i länder som deltar i Erasmus+?

Brittiska Erasmusdeltagare kan fortsätta att få bidrag från den nuvarande EU-budgeten fram till programmens slutdatum, även om datumet ligger efter 2020. Därför kan brittiska studerande och andra deltagare fortsätta sina utbyten i andra Erasmusländer, dvs. EU-länderna plus Liechtenstein, Norge, Island, Turkiet, Nordmakedonien och Serbien, tills projekten upphör eller pengarna från EU-budgeten är slut.

Storbritanniens eventuella deltagande i framtida program efter 2020 beror på resultatet av förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien.

Kan studerande från länder som deltar i Erasmus+ fortfarande åka på utbyten till Storbritannien?

Ja, utträdesavtalet innebär att lärosäten och andra organ i övriga programländer kan fortsätta att skicka studerande och personal till Storbritannien med pengar från ansökningsomgångarna för 2019 och 2020, tills projekten upphör eller pengarna från EU-budgeten är slut.

Storbritanniens eventuella deltagande i nästa Erasmusprogram beror på resultatet av förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien.

Dela denna sida