Kako bo brexit vplival na program Erasmus+?

Sporazum o izstopu določa, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v tekočih programih EU za obdobje 2014–2020, vključno s programom Erasmus+, kot da bi bilo Združeno kraljestvo država članica EU do zaključka programov.

Morebitno sodelovanje Združenega kraljestva v prihodnjih programih po letu 2020 bo odvisno od izida pogajanj o prihodnjih odnosih med obema stranema.

Dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+

Ali lahko študenti iz Združenega kraljestva še naprej sodelujejo v dejavnostih mobilnosti v državah programa Erasmus+?

Upravičenci iz Združenega kraljestva so še naprej upravičeni do nepovratnih sredstvih, dodeljenih v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira, in sicer do njihovega končnega datuma, tudi po letu 2020. Dokler se projekti ne zaključijo oziroma dokler se ne porabijo vsa finančna sredstva, lahko študenti in drugi udeleženci iz Združenega kraljestva še naprej sodelujejo v dejavnostih mobilnosti v drugih državah programa Erasmus+, tj. v državah članicah EU ter Lihtenštajnu, Norveški, Islandiji, Turčiji, Severni Makedoniji in Srbiji.

Morebitno sodelovanje Združenega kraljestva v prihodnjih programih po letu 2020 bo odvisno od izida pogajanj o prihodnjih odnosih med obema stranema.

Ali lahko študenti iz držav programa Erasmus+ še naprej sodelujejo v dejavnostih mobilnosti v Združenem kraljestvu?

Da. Dokler se projekti ne zaključijo oziroma dokler se ne porabijo vsa finančna sredstva, sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva pomeni, da lahko visokošolske ustanove in druge organizacije iz držav programa (razen Združenega kraljestva) še naprej pošiljajo študente in osebje na dejavnosti mobilnosti programa Erasmus+ v Združeno kraljestvo, ki se financirajo s sredstvi iz razpisov za leti 2019 in 2020.

Morebitno sodelovanje Združenega kraljestva v prihodnjem programu Erasmus+ bo odvisno od izida pogajanj o prihodnjih odnosih med obema stranema.

Dajte v skupno rabo to stran