Kako bo izstop Združenega kraljestva iz EU vplival na program Erasmus+?

Ne glede na izid potekajočih pogajanj med EU in Združenim kraljestvom naj bi izstop Združenega kraljestva iz EU povzročil številne spremembe v programu Erasmus+. Izid pogajanj še ni znan, vendar so tukaj na voljo najnovejše informacije o možnih vplivih izstopa Združenega kraljestva iz EU na organizacije in posameznike.

Erasmus+: dejavnosti učne mobilnosti

Svet in Parlament sta 19. marca 2019 sprejela uredbo, da bi preprečila motnje v dejavnostih učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki vključujejo Združeno kraljestvo, v primeru izstopa te države iz Evropske unije brez dogovora („scenarij brez dogovora“).

Uredba za nepredvidljive razmere Erasmus+ zadeva „učno mobilnost“, kakor je opredeljena v uredbi o programu Erasmus+. To pomeni:

  • mobilnost študentov na vseh stopnjah visokošolskega izobraževanja ter študentov, vajencev in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
  • mobilnost mladih v okviru neformalnega in priložnostnega učenja ter prostovoljskih dejavnosti
  • mobilnost izobraževalnih delavcev na področju izobraževanja in usposabljanja
  • mobilnost oseb, ki so dejavne v mladinskem delu ali mladinskih organizacijah, ter mladinskih voditeljev

Uredba zagotavlja neprekinjeno učno mobilnost, financirano iz programa Erasmus+, za tiste, ki bodo na dan izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije vključeni v dejavnosti učne mobilnosti v Združenem kraljestvu.
To bo na primer veljalo tako za francoskega visokošolskega študenta, ki se udeležuje programa mobilnosti Erasmus+ v Londonu, kot za udeleženca poklicnega usposabljanja iz Združenega kraljestva, ki v okviru programa Erasmus+ opravlja delovno prakso v Budimpešti.

Ukrepi se bodo uporabljali do zaključka vseh dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se začele pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Pri tem je treba upoštevati, da te dejavnosti mobilnosti lahko trajajo največ 12 mesecev.

Uporabljala se bo za vse države, ki sodelujejo v programu Erasmus+, tj. države članice EU, Lihtenštajn, Norveška, Islandija, Turčija, Makedonija, Srbija in Združeno kraljestvo.

Ukrepi za nepredvidljive razmere bodo veljali za vse tekoče dejavnosti mobilnosti Erasmus+, ki so se začele pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije, vključno z mednarodnimi dejavnostmi.

Ukrepi za nepredvidljive razmere bodo veljali za vse tekoče izmenjave Erasmus+, ki so se začele pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Obveščale jih bodo nacionalne kontaktne točke za Erasmus+, in sicer prek nacionalnih agencij za Erasmus+ v posamezni državi programa Erasmus+.

Namen uredbe za nepredvidljive razmere Erasmus+ je preprečiti motnje, ki bi jih povzročil scenarij brez dogovora za državljane, ki bodo na dan izstopa Združenega kraljestva v tujini. Gre za takojšnjo rešitev nujne težave, zato ta uredba ne zajema dejavnosti mobilnosti, ki se bodo začele od datuma izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Komisija je hkrati je predlagala horizontalno uredbo za nepredvidljive razmere (uredba o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije). Če bo uredba sprejeta v Svetu, bo zajemala izmenjave, ki se bodo začele po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, in sicer pod določenimi posebnimi pogoji in omejitvami.

Finančna sredstva Unije za tekoče dejavnosti mobilnosti, ki jih zajema uredba za nepredvidljive razmere Erasmus+, so že predvidena v splošnem proračunu EU.

V skladu z uredbo za nepredvidljive razmere Erasmus+ bo nacionalna agencija izvajala tekoče dejavnosti učne mobilnosti, ki so se začele pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Po tem datumu ne moremo ugibati o nadaljnjem razvoju dogodkov.

V skladu z uredbo za nepredvidljive razmere Erasmus+ se bo listina Erasmus za terciarno izobraževanje uporabljala za univerze, ki bodo izvajale tekoče dejavnosti mobilnosti, ki so se začele pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Učno obdobje v tujini ni avtomatično povezano s formalnim priznavanjem. O tem odločajo države članice in akademske ustanove.

Uredba za nepredvidljive razmere Erasmus+ zajema dejavnosti, financirane v okviru programa Erasmus+. Vključene so prostovoljske dejavnosti mobilnosti, financirane v okviru programa Erasmus+, ki se začnejo pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije. Dejavnosti evropske solidarnostne enote so zajete v predlagani horizontalni uredbi za nepredvidljive razmere.

Pobuda DiscoverEU se ne financira iz programa Erasmus+,zato uredba teh dejavnosti ne zadeva.

V številnih projektih sodelovanja v Evropi sodelujejo partnerji ali koordinatorji iz Združenega kraljestva. Usoda projektov, sklenjenih pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, bo odvisna od sprejetja horizontalne uredbe brexit za nepredvidljive razmere glede proračuna EU za leto 2019 in od tega, ali bo Združeno kraljestvo še naprej izpolnjevalo svoje finančne obveznosti glede proračuna EU. Če jih bo, bo financiranje potekalo do konca leta 2019.

 

 

Sorodne povezave

 

Dajte v skupno rabo to stran