Aký vplyv bude mať brexit na program Erasmus+?

V dohode o vystúpení sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo sa bude naďalej zúčastňovať na súčasných programoch EÚ na roky 2014 – 2020 vrátane programu Erasmus+, a to až do dátumu skončenia daných programov – tak, ako keby Spojené kráľovstvo bolo členským štátom EÚ.

Možná účasť Spojeného kráľovstva na budúcich programoch po roku 2020 bude závisieť od výsledku celkových rokovaní o budúcich vzťahoch medzi oboma stranami.

Činnosti vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+

Môžu študenti zo Spojeného kráľovstva naďalej využívať mobilitu programu Erasmus+?

Príjemcovia zo Spojeného kráľovstva sa môžu naďalej zúčastňovať na využívaní grantov udelených v rámci súčasného VFR, a to až do dátumu ich ukončenia, a to aj v prípade, ak dátum ukončenia nastane po roku 2020. Študenti zo Spojeného kráľovstva a ďalší účastníci preto môžu aj naďalej využívať mobilitu v ďalších krajinách zapojených do programu Erasmus+, t. j. členských štátov EÚ, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu, Turecka, Severného Macedónska a Srbska, a to až do ukončenia projektov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Možná účasť Spojeného kráľovstva na budúcich programoch po roku 2020 bude závisieť od výsledku celkových rokovaní o budúcich vzťahoch medzi oboma stranami.

Môžu študenti z krajín zapojených do programu Erasmus+ naďalej využívať mobilitu v Spojenom kráľovstve?

Áno, na základe Dohody o vystúpení môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ďalšie orgány krajín zapojených do programu, iných ako Spojené kráľovstvo, naďalej vysielať svojich študentov a zamestnancov do Spojeného kráľovstva na projekty mobility v rámci programu Erasmus+ prostredníctvom finančných prostriedkov z výziev z roku 2019 a z roku 2020, a to až do ukončenia projektov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Možná účasť Spojeného kráľovstva v nasledujúcom programe Erasmus+ bude závisieť od výsledku celkových rokovaní o budúcich vzťahoch medzi oboma stranami.

Zdieľajte túto stránku