Ce impact va avea Brexit asupra programului Erasmus+?

Indiferent de rezultatul negocierilor în curs dintre UE și Regatul Unit, ne așteptăm ca Brexitul să genereze multe schimbări și în programul Erasmus+. Rezultatele negocierilor nu sunt cunoscute încă, dar vom publica aici cele mai recente informații cu privire la modul în care retragerea din UE a Marii Britanii poate afecta organizațiile și participanții.

Activitățile Erasmus+ de mobilitate în scopul educațional

La 19 martie 2019, Consiliul și Parlamentul European au adoptat un regulament menit să evite perturbarea activităților de mobilitate în scop educațional din cadrul programului Erasmus+ la care participă Regatul Unit, în cazul în care această țară părăsește UE fără un acord (scenariul „no deal”).

Regulamentul de contingență Erasmus+ se referă la „mobilitatea în scop educațional” așa cum este definită în Regulamentul Erasmus+. Prin urmare, vizează:

  • mobilitatea studenților din toate ciclurile învățământului superior și a cursanților, ucenicilor și elevilor din învățământul și formarea profesională
  • mobilitatea tinerilor în activități de învățare non-formală și informală și în activități de voluntariat
  • mobilitatea personalului didactic din sectorul educației și formării
  • mobilitatea persoanelor implicate în activități pentru tineret sau în organizații de tineret, precum și a liderilor de tineret.

Regulamentul garantează faptul că persoanele care se află în străinătate în cadrul unei activități de mobilitate în scop educațional finanțată prin programul Erasmus+ în ziua în care Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană nu își vor întrerupe perioada de mobilitate.
Această prevedere se aplică, de exemplu, atât în cazul unui student francez care se află la Londra în cadrul unui programul de mobilitate Erasmus+ pentru universități, cât și în cazul unui cursant din Regatul Unit care face un stagiu Erasmus+ la Budapesta, ca parte a unui curs de formare profesională.

Aceste măsuri se vor aplica până la finalizarea tuturor activităților de mobilitate în scop educațional din cadrul programului Erasmus+ care au început înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, având în vedere faptul că aceste activități de mobilitate pot avea o durată de cel mult 12 luni.

Măsurile sunt valabile pentru toate țările participante la programul Erasmus+: atât statele membre ale UE, cât și Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia și Regatul Unit.

Toate activitățile de mobilitate aflate în curs de desfășurare, inclusiv activitățile internaționale care au început înainte de data retragerii Regatului Unit din UE, vor face obiectul măsurilor de contingență Erasmus+.

Toate schimburile Erasmus+ care au început înainte de data retragerii Regatului Unit din UE vor face obiectul măsurilor de contingență Erasmus+.

Prin intermediul punctelor naționale de contact Erasmus+: agențiile naționale Erasmus+ stabilite în fiecare țară participantă la programul Erasmus+.

Regulamentul de contingență Erasmus+ caută să evite impactul perturbator al unui scenariu fără niciun acord asupra cetățenilor care se află în străinătate în ziua în care Regatul Unit părăsește Uniunea. Este o soluție imediată la o problemă imediată. Prin urmare, el nu se aplică activităților de mobilitate care încep de la data retragerii Regatului Unit din UE.

În același timp, Comisia a propus un regulament orizontal de contingență (privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în legătură cu retragerea Regatului Unit din Uniune). Dacă va fi adoptat de Consiliu, acest regulament orizontal va reglementa schimburile în scop educațional care vor începe după data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, în anumite condiții specifice și într-un mod mai restrictiv.

Contribuția Uniunii la activitățile de mobilitate în curs acoperite de Regulamentul de contingență Erasmus+ a fost deja prevăzută în bugetul general al UE.

Conform Regulamentului de contingență Erasmus+, Agenția națională din Regatul Unit va continua activitățile de mobilitate în scop educațional care au început înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Nu putem specula cu privire la soarta agenției naționale din Regatul Unit după această dată.

Conform Regulamentului de contingență Erasmus+, Carta Universitară Erasmus a universităților din Regatul Unit va rămâne valabilă până când universitățile respective finalizează activitățile de mobilitate în scop educațional care au început înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Perioadele de studiu în străinătate nu conduc în mod automat la o recunoaștere formală. Acest lucru este la latitudinea statelor membre și a instituțiilor academice.

Regulamentul de contingență Erasmus+ acoperă activitățile finanțate prin programul Erasmus+. Acestea includ activitățile de mobilitate pentru voluntariat finanțate prin programul Erasmus+ care au început înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Activitățile Corpului european de solidaritate sunt acoperite de propunerea de regulament orizontal de contingență.

Inițiativa DiscoverEU nu este finanțată prin programul Erasmus+ și, prin urmare, nu face obiectul Regulamentului de contingență Erasmus+.

Multe dintre proiectele europene de cooperare implică un partener din Regatul Unit sau au un coordonator din această țară. Soarta proiectelor contractate înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană va depinde de adoptarea Regulamentului orizontal de contingență legat de Brexit, de bugetul UE pentru 2019 și de decizia Regatului Unit de a-și onora sau nu în continuare obligațiile financiare care îi revin în cadrul bugetului UE. Dacă Regatul Unit își va onora obligațiile, finanțarea poate continua până la sfârșitul anului 2019.

 

 

Linkuri asociate

 

Distribuie această pagină