Ce impact va avea Brexit asupra programului Erasmus+?

Acordul de retragere prevede că Regatul Unit va continua să participe la programele actuale ale UE pentru perioada 2014-2020, inclusiv la programul Erasmus+, ca și când ar fi încă stat membru al UE, până la încheierea programelor.

Eventuala participare a Regatului Unit la viitoarele programe de după 2020 va depinde de rezultatul negocierilor generale cu privire la relațiile viitoare dintre cele două părți.

Activitățile de mobilitate în scopul învățării din cadrul Erasmus+

Studenții din Regatul Unit mai pot participa la activități de mobilitate în țările participante la programul Erasmus+?

Beneficiarii din Regatul Unit pot continua să participe la granturile acordate în temeiul actualului CFM până la data expirării acestora, chiar dacă acest lucru se va întâmpla după 2020. Prin urmare, studenții din Regatul Unit și alți participanți pot continua să ia parte la activitățile de mobilitate din alte țări participante la programul Erasmus+, adică statele membre ale UE, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turcia, Macedonia de Nord și Serbia, până la încheierea proiectelor sau până la epuizarea fondurilor.

Eventuala participare a Regatului Unit la viitoarele programe de după 2020 va depinde de rezultatul negocierilor generale cu privire la relațiile viitoare dintre cele două părți.

Studenții din țări participante la programul Erasmus+ mai pot lua parte la activități de mobilitate în Regatul Unit?

Da, în urma încheierii Acordului de retragere, instituțiile de învățământ superior și alte organisme din țările participante la program altele decât Regatul Unit pot continua să își trimită studenții și personalul în Regatul Unit pentru a participa la activități de mobilitate Erasmus+ cu fonduri obținute în baza cererilor de propuneri din 2019 și 2020, până la încheierea proiectelor sau până la epuizarea fondurilor.

Eventuala participare a Regatului Unit la viitorul program Erasmus+ va depinde de rezultatul negocierilor generale cu privire la relațiile viitoare dintre cele două părți.

Distribuie această pagină