Kā <i>Brexit</i> ietekmēs programmu “Erasmus+”?

Izstāšanās līgumā paredzēts, ka Apvienotā Karaliste turpinās piedalīties pašreizējās 2014.–2020. gada ES programmās (arī programmā “Erasmus+”) līdz programmu slēgšanai tā, it kā Apvienotā Karaliste būtu ES dalībvalsts.

Iespējamā Apvienotās Karalistes dalība turpmākās programmās pēc 2020. gada būs atkarīga no iznākuma vispārējās sarunās par abu pušu turpmākajām attiecībām.

“Erasmus +” mobilitātes pasākumi izglītības un mācību nolūkā

Vai Apvienotās Karalistes studenti var arī turpmāk piedalīties mobilitātes darbībās programmas “Erasmus+” valstīs?

Atbalsta saņēmēji Apvienotajā Karalistē varēs turpināt saņemt dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu (DFS), līdz to darbības beigu termiņam pat tad, ja tas ir pēc 2020. gada. Līdz ar to Apvienotās Karalistes studenti un citi dalībnieki var turpināt piedalīties mobilitātes darbībās citās programmas “Erasmus+” valstīs (proti, ES dalībvalstīs, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Islandē, Turcijā, Ziemeļmaķedonijā un Serbijā), līdz tiek pabeigti projekti vai līdz līdzekļu izsmelšanai.

Iespējamā Apvienotās Karalistes dalība turpmākās programmās pēc 2020. gada būs atkarīga no iznākuma vispārējās sarunās par abu pušu turpmākajām attiecībām.

Vai studenti no programmas “Erasmus+” valstīm var arī turpmāk piedalīties mobilitātes darbībās Apvienotajā Karalistē?

Jā. Izstāšanās līguma noslēgšana nozīmē, ka augstākās izglītības iestādes un citas struktūras no programmas valstīm, kas nav Apvienotā Karaliste, var līdz projektu pabeigšanai vai līdz līdzekļu izsmelšanai turpināt nosūtīt savus studentus un personālu “Erasmus+” mobilitātes darbībām Apvienotajā Karalistē, izmantojot līdzekļus, kas atvēlēti 2019. un 2020. gada uzaicinājumiem.

Iespējamā Apvienotās Karalistes dalība nākamajā “Erasmus+” programmā būs atkarīga no iznākuma vispārējās sarunās par abu pušu turpmākajām attiecībām.

Bendrinti šį puslapį