Hogyan fogja befolyásolni a brexit az Erasmus+ programot?

Bárhogy is végződnek majd az EU és az Egyesült Királyság között folyamatban lévő tárgyalások, a brexit várhatóan számos változást fog eredményezni az Erasmus+ számára. A tárgyalások kimenetele még nem ismert, de az alábbiakban közreadjuk a legfrissebb információkat arról, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése hogyan érintheti a szervezeteket és a magánszemélyeket.

Az Erasmus+ tanulási célú mobilitási tevékenységei

2019. március 19-én a Tanács és a Parlament rendeletet fogadott el, mely biztosítani fogja a zökkenőmentes átmenetet az Erasmus+ program részét képező tanulási célú mobilitási tevékenységek terén arra az esetre, ha az Egyesült Királyság kilépési megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból.

Az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket tartalmazó rendelet az Erasmus+ programról szóló rendeletben meghatározott tanulási célú mobilitást fedi le. Ez a következőket jelenti:

  • a felsőoktatás minden ciklusában, illetve a szakképzésben részt vevő hallgatók, gyakornokok és diákok mobilitása;
  • a nem formális és informális tanulmányi tevékenységekben, illetve az önkéntes tevékenységekben részt vevő fiatalok mobilitása;
  • az oktatás és a képzés területén dolgozók mobilitása;
  • az ifjúsági munka területén, illetve az ifjúsági szervezetekben aktív személyek és ifjúsági vezetők mobilitása.

A rendelet azt hivatott biztosítani, hogy az Erasmus+ program érintett résztvevőinek tanulási célú mobilitási tevékenysége ne szakadjon félbe az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének napján.
Érintett például az a francia hallgató, aki az Erasmus+ mobilitási program keretében Londonban tanul, vagy az a brit diák, aki az Erasmus+ program révén szakmai gyakorlaton vesz részt Budapesten.

Ezek az intézkedések addig lesznek alkalmazandók, amíg az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének dátuma előtt megkezdett Erasmus+ tanulási célú mobilitási tevékenység be nem fejeződik, figyelembe véve, hogy ezek a mobilitási tevékenységek legfeljebb 12 hónapig tarthatnak.

A rendelet hatálya az Erasmus+ programban részt vevő összes országra, azaz az uniós tagállamokra, valamint Liechtensteinre, Norvégiára, Izlandra, Törökországra, Észak-Macedóniára, Szerbiára és az Egyesült Királyságra is kiterjed.

Az összes folyamatban lévő Erasmus+ mobilitási tevékenység, beleértve az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének dátuma előtt megkezdett nemzetközi tevékenységeket is, az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívül intézkedések hatálya alá tartozik.

Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének dátuma előtt megkezdett Erasmus+ csereprogramok összessége az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívül intézkedések hatálya alá tartozik.

Az Erasmus+ nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül: az Erasmus+ mindegyik programországában Erasmus+ nemzeti iroda működik.

Az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket tartalmazó rendelet célja megakadályozni, hogy abban az esetben, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, zavar keletkezzen a brexit által érintett programrésztvevők körében. A javasolt rendelet az akut helyzetet hivatott kezelni. Ezért nem terjed ki az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontja után megkezdett mobilitási tevékenységekre.

A Bizottság ugyanakkor javaslatot tett egy másik, szakpolitikai területeken átívelő (horizontális) rendkívüli intézkedéseket tartalmazó rendeletre is (rendelet az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről). E rendelet hatálya bizonyos feltételekkel és korlátozóbb módon kiterjed az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése után megkezdett tanulási csereprogramokra is.

Az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívül intézkedések hatálya alá tartozó, folyamatban lévő mobilitási tevékenységekhez nyújtott uniós hozzájárulást az EU általános költségvetése állja.

Az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívül intézkedések értelmében az egyesült királyságbeli nemzeti iroda továbbra is el fogja látni a Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének dátuma előtt megkezdett tanulási célú mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat.

Azt, hogy az egyesült királyságbeli nemzeti iroda milyen szerepet fog betölteni az ezt követő időszakban, egyelőre nem lehet tudni.

Az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívül intézkedések értelmében az Erasmus Felsőoktatási Chartát az Egyesült Királyság egyetemeire is alkalmazni kell mindaddig, amíg be nem fejeződnek az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének dátuma előtt megkezdett tanulási célú mobilitási tevékenységek.

A külföldi tanulmányi időszak hivatalos elismerése nem automatikus folyamat. Az egyes tagállamok és felsőoktatási intézmények önállóan dönthetnek erről.

Az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívül intézkedések az Erasmus+ program keretében finanszírozott tevékenységekre vonatkoznak. Idetartoznak azok az Erasmus+ program keretében finanszírozott önkéntes mobilitási tevékenységek is, amelyek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének időpontja előtt kezdődnek. Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeit a horizontális rendkívüli intézkedéseket tartalmazó, jelenleg javaslat formájában meglévő rendelet szabályozza.

A DiscoverEU-t nem az Erasmus+ program finanszírozza, ezért nem tartozik az Erasmus+ programra vonatkozó rendkívül intézkedésekről szóló rendelet hatálya alá.

Sok európai együttműködési projektnek van egyesült királyságbeli résztvevője, illetve koordinátora. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének időpontja előtt aláírt projektek sorsa a 2019-es uniós költségvetésről szóló, brexit-vonatkozású horizontális rendkívüli intézkedéseket tartalmazó rendelet elfogadásától függ majd, valamint attól, hogy az Egyesült Királyság továbbra is eleget tesz-e majd az uniós költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek. Ha igen, a finanszírozás 2019 végéig folytatódhat.

 

 

Kapcsolódó linkek

 

Oszd meg ezt az oldalt