Hogyan fogja befolyásolni a brexit az Erasmus+ programot?

A kilépésről rendelkező megállapodás 2020. február 1-jén lépett hatályba, és a nemzetközi jog értelmében joghatással bír. Az Európai Unió teljes mértékben tiszteletben tartja az ebből a megállapodásból fakadó kötelezettségeit.

Ez különösen a kilépésről rendelkező megállapodás 138. cikkére vonatkozik, amely úgy rendelkezik, hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretből vagy korábbi pénzügyi keretekből finanszírozott uniós programok és tevékenységek tekintetében az alkalmazandó uniós jogszabályok 2020. december 31. után is alkalmazandók az Egyesült Királyságra ezen uniós programok és tevékenységek lezárásáig.

E cikk és a kilépésről rendelkező megállapodás egyéb rendelkezései alapján tehát az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező jogalanyok e programok befejezéséig továbbra is teljes mértékben – mintha csak az Egyesült Királyság az EU tagállama lenne – jogosultak arra, hogy részt vegyenek a jelenlegi, 2014–2020-as uniós programokban, többek között az Erasmus+ programban és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben, és azokból finanszírozásban részesüljenek.

Az Erasmus+ tanulási célú mobilitási tevékenységei

Brit hallgatók mobilitása az Erasmus+ programországokban

Az egyesült királyságbeli kedvezményezettek továbbra is részesülhetnek a jelenlegi többéves pénzügyi időszak során odaítélt támogatásokban, még akkor is, ha egy adott projekt futamidejének vége 2020 utánra esik. Ennek megfelelően a brit hallgatók és más résztvevők a projektek befejezéséig, illetve a források kimerüléséig továbbra is részt vehetnek az Erasmus+ programországokba – azaz az uniós tagállamokba, Liechtensteinbe, Norvégiába, Izlandra, Törökországba, Észak-Macedóniába és Szerbiába – irányuló mobilitási programokban.

Az Erasmus+ programországok hallgatóinak mobilitása az Egyesült Királyságban

A kilépéséről szóló megállapodás megkötése azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságon kívüli programországok felsőoktatási intézményei és más szervei az Erasmus+ mobilitási program keretében továbbra is küldhetik az Egyesült Királyságba diákjaikat és oktatóikat a 2019-es és a 2020-as felhívásokból származó forrásokkal, a projektek befejezéséig, illetve a források kimerüléséig.

Kapcsolódó linkek

Felkészülés az átmeneti időszak végére

Oszd meg ezt az oldalt