Kako će se Brexit odraziti na program Erasmus+?

Neovisno o ishodu tekućih pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine očekuje se da će povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a dovesti do brojnih promjena u programu Erasmus+. Sam ishod pregovora još nije poznat, ali ovdje možete pronaći najnovije informacije o tome kako se povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a može odraziti na organizacije i pojedince.

Aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+

Vijeće i Europski parlament 19. ožujka 2019. donijeli su Uredbu kako bi se izbjegao prekid aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina ako ona izađe iz EU-a bez dogovora („scenarij bez dogovora”).

Uredba za izvanredne situacije u vezi s programom Erasmus+ obuhvaća „mobilnost u svrhu učenja” kako je definirana u Uredbi o programu Erasmus+, odnosno:

  • mobilnost studenata u svim ciklusima visokog obrazovanja te mobilnost studenata, naučnika i učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
  • mobilnost mladih u neformalnom i informalnom učenju te volontiranju
  • mobilnost osoblja u području obrazovanja i osposobljavanja
  • mobilnost osoba aktivnih u radu s mladima ili organizacijama mladih te voditelja mladih.

Uredbom se osigurava da se neće prekinuti razdoblje mobilnosti osobama koje su na dan povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije uključene u mobilnost u svrhu učenja u inozemstvu u okviru programa Erasmus+.
To se, primjerice, odnosi na francuske studente koji sudjeluju u programu mobilnosti Erasmus+ u Londonu, ali i na studente iz Ujedinjene Kraljevine na strukovnom osposobljavanju koji su u okviru programa Erasmus+ na stručnoj praksi u Budimpešti.

Te će se mjere primjenjivati do završetka svih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ koje su počele prije datuma na koji će Ujedinjena Kraljevina izaći iz Europske unije, uzimajući u obzir da te aktivnosti mogu trajati najviše 12 mjeseci.

Odnosi se na sve zemlje sudionice programa Erasmus+, odnosno na države članice EU-a te Lihtenštajn, Norvešku, Island, Tursku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Ujedinjenu Kraljevinu.

Sve tekuće aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+, uključujući međunarodne aktivnosti koje su počele prije datuma na koji će Ujedinjena Kraljevina izaći iz Europske unije, bit će obuhvaćene tim izvanrednim mjerama povezanima s programom Erasmus+.

Sve tekuće razmjene u okviru programa Erasmus+ koje su počele prije datuma na koji će Ujedinjena Kraljevina izaći iz Europske unije bit će obuhvaćene izvanrednim mjerama povezanima s programom Erasmus+.

Putem nacionalnih kontaktnih točaka za program Erasmus+, tj. nacionalnih agencija za program Erasmus+ osnovanih u svakoj zemlji sudionici tog programa.

Uredbom za izvanredne situacije u vezi s programom Erasmus+ nastoje se izbjeći vrlo negativne posljedice scenarija bez dogovora za građane koji se na dan izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije nalaze u inozemstvu. Riječ je o hitnom rješenju hitne situacije. Zato tom uredbom nisu obuhvaćene aktivnosti mobilnosti koje počinju na datum povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Komisija je ujedno predložila horizontalnu uredbu za izvanredne situacije (Uredba o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije). Ako je Vijeće donese, tom bi se horizontalnom uredbom obuhvatile razmjene u svrhu učenja koje će početi nakon datuma na koji Ujedinjena Kraljevina izađe iz Europske unije, i to pod određenim posebnim uvjetima i ograničenjima.

Doprinos Unije tekućim aktivnostima mobilnosti navedenima u Uredbi za izvanredne situacije u vezi s programom Erasmus+ već je predviđen u općem proračunu EU-a.

Prema Uredbi za izvanredne situacije u vezi s programom Erasmus+ nacionalna agencija Ujedinjene Kraljevine provodit će tekuće aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja koje su počele prije datuma na koji će Ujedinjena Kraljevina izaći iz Europske unije.

Ne možemo nagađati što će se dogoditi s nacionalnom agencijom Ujedinjene Kraljevine nakon tog datuma.

Prema Uredbi za izvanredne situacije u vezi s programom Erasmus+ Povelja Erasmus za visoko obrazovanje vrijedit će za sveučilišta u Ujedinjenoj Kraljevini sve dok ne završe tekuće aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja koje su počele prije datuma na koji će Ujedinjena Kraljevina izaći iz Europske unije.

Razdoblje učenja u inozemstvu ne priznaje se automatski, već to ovisi o državama članicama i akademskim ustanovama.

Uredbom za izvanredne situacije u vezi s programom Erasmus+ obuhvaćene su aktivnosti koje se financiraju u okviru programa Erasmus+, među ostalim volonterske aktivnosti mobilnosti koje se financiraju u okviru programa Erasmus+ i počinju prije datuma na koji će Ujedinjena Kraljevina izaći iz Europske unije. Aktivnosti Europskih snaga solidarnosti obuhvaćene su predloženom horizontalnom uredbom za izvanredne situacije.

Inicijativa DiscoverEU ne financira se iz programa Erasmus+ pa nije obuhvaćena Uredbom za izvanredne situacije u vezi s programom Erasmus+.

Mnogi europski projekti suradnje uključuju partnere ili koordinatore iz Ujedinjene Kraljevine. Nastavak projekata koji su ugovoreni prije datuma na koji će Ujedinjena Kraljevina izaći iz Europske unije ovisit će o donošenju horizontalne uredbe za izvanredne situacije u okviru Brexita koja se odnosi na proračun EU-a za 2019. te o tome hoće li Ujedinjena Kraljevina i dalje ispunjavati svoje financijske obveze u okviru proračuna EU-a. Bude li ih ispunjavala, financiranje se može nastaviti do kraja 2019.

 

 

Druge poveznice

 

Podijelite ovu stranicu