Cén tionchar a bheidh ag Brexit ar an gclár Erasmus+?

Foráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar go leanfaidh an Ríocht Aontaithe de bheith páirteach i gcláir 2014-2020 an Aontais, Erasmus+ ina measc, amhail agus dá mba Ballstát den Aontas í, go dtí go ndúnfar na cláir.

Beidh rannpháirtíocht ionchasach na Ríochta Aontaithe i gcláir a bheidh ann tar éis 2020 ag brath ar thoradh na caibidlíochta foriomláine maidir leis an gcaidreamh idir an dá pháirtí amach anseo.

Gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama Erasmus+

An féidir le mic léinn de chuid na Ríochta Aontaithe dul ag taisteal fós i dtíortha chlár Erasmus+?

Is féidir le tairbhithe na Ríochta Aontaithe leanúint de bheith ag baint leas as deontais a bhronnfar faoin CAI reatha go dtí go dtiocfaidh deireadh leo, fiú más rud é gur tar éis 2020 atá an dáta deiridh. Fágann sé sin gur féidir le mic léinn na Ríochta Aontaithe agus rannpháirtithe eile na Ríochta Aontaithe leanúint de bheith ag taisteal go tíortha eile chlár Erasmus+, i.e. Ballstáit an Aontais, Lichtinstéin, an Iorua, an Íoslainn, an Tuirc, an Mhacadóin Thuaidh agus an tSeirbia, go dtí go mbeidh na tionscadail críochnaithe nó go mbeidh na cistí caite.

Beidh rannpháirtíocht ionchasach na Ríochta Aontaithe i gcláir a bheidh ann tar éis 2020 ag brath ar thoradh na caibidlíochta foriomláine maidir leis an gcaidreamh idir an dá pháirtí amach anseo.

An féidir le mic léinn ó thíortha chlár Erasmus+ dul ag taisteal fós sa Ríocht Aontaithe?

Is féidir. Fágann tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar gur féidir le hinstitiúidí ardoideachais agus comhlachtaí eile ó thíortha an chláir nach an Ríocht Aontaithe iad leanúint dá gcuid mac léinn agus dá gcuid foirne a sheoladh ar thréimhsí Erasmus+ chuig an Ríocht Aontaithe le cistí ó Ghlaonna 2019 agus 2020, go dtí go mbeidh na tionscadail críochnaithe nó go mbeidh na cistí caite.

Beidh rannpháirtíocht ionchasach na Ríochta Aontaithe sa chéad chlár Erasmus+ eile ag brath ar thoradh na caibidlíochta foriomláine maidir leis an gcaidreamh a bheidh idir an dá pháirtí amach anseo.

Comhroinn an leathanach seo