Miten brexit vaikuttaa Erasmus+ -ohjelmaan?

Brexit aiheuttaa todennäköisesti monia muutoksia Erasmus+ -ohjelmaan riippumatta siitä, miten EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan meneillään olevat neuvottelut päättyvät. Neuvottelujen tulos ei ole vielä tiedossa, mutta seuraavassa esitetään uusimmat tiedot siitä, miten Britannian EU-ero voi vaikuttaa organisaatioihin ja yksityishenkilöihin.

Erasmus+ -liikkuvuustoimet

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti antoivat 19. maaliskuuta 2019 asetuksen, jolla pyritään välttämään negatiiviset vaikutukset, joita voi aiheutua, jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Erasmus+ -ohjelman varasuunnitelmaa koskeva asetus kattaa "oppimiseen liittyvän liikkuvuuden" sellaisena kuin se on määritelty Erasmus+ -asetuksessa. Se koskee seuraavia tilanteita:

  • korkeakoulutuksen kaikilla koulutustasoilla olevien opiskelijoiden sekä ammattiin opiskelevien ja harjoittelijoiden liikkuvuus
  • nuorten liikkuvuus epäviralliseen oppimiseen tai arkioppimiseen liittyvässä toiminnassa ja vapaaehtoistoiminnassa
  • henkilöstön liikkuvuus koulutusalalla
  • nuorisotyössä tai nuorisojärjestöissä aktiivisten henkilöiden ja nuorisotoiminnan ohjaajien liikkuvuus.

Asetuksella varmistetaan, että niiden henkilöiden liikkuvuusjakso ei keskeydy, jotka ovat Erasmus+ -rahoitteisessa liikkuvuustoimessa ulkomailla sinä päivänä, kun Britannia eroaa Euroopan unionista.
Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi ranskalainen korkeakouluopiskelija, joka on Erasmus+ -vaihdossa Lontoossa, ja brittiläinen ammatillisen koulutuksen opiskelija, joka on Erasmus+ -harjoittelussa Budapestissa.

Toimenpiteitä sovelletaan siihen saakka, kunnes kaikki ennen Britannian EU-eropäivää alkaneet liikkuvuustoimet ovat päättyneet. Nämä liikkuvuustoimet voivat kestää enintään 12 kuukautta.

Toimenpiteet koskevat kaikkia Erasmus+ -ohjelmamaita. Niitä ovat EU:n jäsenmaat, Liechtenstein, Norja, Islanti, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Britannia.

Asetuksen mukaiset varautumistoimenpiteet koskevat kaikkia meneillään olevia Erasmus+ -liikkuvuustoimia, myös ennen Britannian EU-eropäivää alkaneita kansainvälisiä toimia.

Erasmus+ -varautumistoimenpiteet koskevat kaikkia meneillään olevia Erasmus+ -vaihtoja, jotka alkoivat ennen Britannian EU-eropäivää.

Kansallisten Erasmus+ -yhteyspisteiden kautta. Niitä ovat kuhunkin Erasmus+ -ohjelmamaahan perustetut kansalliset toimistot.

Erasmus+ -varasuunnitelma-asetuksella pyritään välttämään Britannian sopimuksettoman eron haitalliset vaikutukset henkilöihin, jotka ovat eroamispäivänä ulkomailla. Se on välitön vastaus välittömimpään ongelmaan. Siksi se ei kata liikkuvuustoimia, joka alkavat Britannian EU:sta eroamisen jälkeen.

Komissio on ehdottanut myös asetusta horisontaalisiksi varautumistoimiksi ("asetus unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista"). Jos EU:n neuvosto hyväksyy tämän horisontaalisen asetuksen, se kattaa Britannian EU-eropäivän jälkeen alkavat liikkuvuustoimet tietyin rajallisemmin edellytyksin.

EU:n rahoitusosuus Erasmus+ -varasuunnitelma-asetuksen kattamiin meneillään oleviin liikkuvuustoimiin on jo sisällytetty EU:n yleiseen talousarvioon.

Erasmus+ -varasuunnitelma-asetuksen mukaan toimisto jatkaa ennen Britannian EU-eropäivää alkaneiden ja meneillään olevien liikkuvuustoimien hallinnointia.

Emme pysty ottamaan kantaa Britannian kansallisen toimiston kohtaloon sen jälkeen.

Erasmus+ -varasuunnitelma-asetuksen mukaan Erasmus-peruskirja koskee Britannian yliopistoja siihen saakka, kunnes ne ovat saattaneet loppuun ennen Britannian EU-eropäivää alkaneet liikkuvuustoimet.

Ulkomailla tehtyyn liikkuvuusjaksoon ei liity automaattista virallista tunnustusta. Tämä kysymys riippuu jäsenmaista ja korkea-asteen oppilaitoksista.

Erasmus+ -varasuunnitelma-asetus koskee Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettua toimintaa. Siihen sisältyvät myös vapaaehtoistoiminnan liikkuvuustoimet, jotka rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta ja jotka alkavat ennen Britannian EU-eropäivää. Ehdotettu asetus horisontaalisiksi varautumistoimiksi koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaa.

DiscoverEU:ta ei rahoiteta Erasmus+ -ohjelmasta, joten Erasmus+ -varasuunnitelma-asetus ei koske sitä.

Monissa eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa on mukana brittiläinen kumppani tai koordinaattori. Ennen Britannian EU-eropäivää allekirjoitettujen hankkeiden kohtalo riippuu siitä, hyväksytäänkö horisontaalisia varautumistoimia koskeva asetus EU:n vuoden 2019 talousarviossa ja täyttääkö Britannia jatkossakin EU:n talousarvion alaiset rahoitusvelvoitteensa. Jos näin tapahtuu, hankerahoitus voi jatkua vuoden 2019 loppuun asti.

 

 

Linkkejä

 

Jaa tämä sivu