Millised on Brexiti tagajärjed programmile Erasmus+?

Väljaastumislepingu kohaselt jääb Ühendkuningriik osalema aastateks 2014–2020 kehtestatud ELi programmides, sealhulgas programmis Erasmus+, kuni need programmid lõppevad, nagu ta oleks ELi liikmesriik.

Ühendkuningriigi võimalus osaleda tulevastes programmides pärast 2020. aastat sõltub kahe osalise vahel edasiste suhete üle peetavate üldiste läbirääkimiste tulemusest.

Erasmus+ õpiränne

Kas Ühendkuningriigi üliõpilased saavad jätkata programmi Erasmus+ riikidesse suunduvas õpirändes osalemist?

Ühendkuningriigist pärit toetusesaajad jäävad saama kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku raames antavat toetust, kuni toetuse andmine lõppeb, isegi kui see juhtub pärast 2020. aastat. Seega võivad Ühendkuningriigi üliõpilased ja muud osalejad osaleda teistesse Erasmus+ programmiriikidesse, st ELi liikmesriikidesse ning Liechtensteini, Norrasse, Islandile, Türki, Põhja-Makedooniasse ja Serbiasse suunduvas õpirändes kuni projektide lõppemiseni või kuni vahendite ammendumiseni.

Ühendkuningriigi võimalus osaleda tulevastes programmides pärast 2020. aastat sõltub kahe osalise vahel edasiste suhete üle peetavate üldiste läbirääkimiste tulemusest.

Kas programmi Erasmus+ riikidest pärit üliõpilased saavad jätkata Ühendkuningriiki suunduvas õpirändes osalemist?

Jah, väljaastumislepingu sõlmimine tähendab, et muude programmiriikide kui Ühendkuningriigi kõrgkoolid ja muud asutused võivad jätkata Erasmus+ liikuvusprogrammides osalevate üliõpilaste ja töötajate saatmist Ühendkuningriiki 2019. ja 2020. aasta projektikonkursside vahenditest kuni projektide lõppemiseni või vahendite ammendumiseni.

Ühendkuningriigi võimalus osaleda järgmises Erasmus+ programmis sõltub kahe osalise vahel edasiste suhete üle peetavate üldiste läbirääkimiste tulemusest.

Jaga seda lehte