Πώς το Brexit θα επηρεάσει το πρόγραμμα Erasmus+;

Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+, σαν να ήταν κράτος μέλος της ΕΕ, μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε μελλοντικά προγράμματα μετά το 2020 θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των συνολικών διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση μεταξύ των δύο μερών.

Δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+

Μπορούν οι φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας στις χώρες του προγράμματος Erasmus+;

Οι δικαιούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις επιχορηγήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ έως την ημερομηνία λήξης τους, ακόμη και αν αυτή είναι μετά το 2020. Ως εκ τούτου, οι βρετανοί φοιτητές και άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας σε άλλες χώρες του προγράμματος Erasmus+, δηλαδή στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στο Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχέδια ή μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε μελλοντικά προγράμματα μετά το 2020 θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των συνολικών διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση μεταξύ των δύο μερών.

Μπορούν οι φοιτητές από χώρες του προγράμματος Erasmus+ να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Ναι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλοι οργανισμοί από χώρες του προγράμματος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν τους φοιτητές και το προσωπικό τους σε δράσεις κινητικότητας Erasmus+ στο Ηνωμένο Βασίλειο με κονδύλια από τις προσκλήσεις του 2019 και του 2020, μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχέδια ή μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο επόμενο πρόγραμμα Erasmus+ θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των συνολικών διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση μεταξύ των δύο μερών.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα