Hvordan kommer Brexit til at påvirke Erasmus+-programmet?

Uanset hvad resultatet af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien bliver, forventes Brexit at føre til mange forandringer for Erasmus+. Resultatet af forhandlingerne er stadig ukendt, men her kan du finde den seneste information om, hvordan Storbritanniens udtræden af EU kan berøre organisationer og enkeltpersoner.

Uddannelsesophold med Erasmus+

Den 19. marts 2019 vedtog Rådet og Parlamentet en forordning, som skal sikre, at uddannelsesophold med Erasmus+, som involverer Storbritannien, ikke afbrydes i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU uden en aftale ("no-deal-scenariet").

Beredskabsforordningen for Erasmus+ gælder for "læringsmobilitet" som defineret i Erasmus+-forordningen. Det vil sige:

  • udlandsophold for studerende på alle niveauer af videregående uddannelser og for studerende, lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne
  • udlandsophold for unge inden for ikke-formelle og uformelle læringsaktiviteter og frivillige aktiviteter
  • udlandsophold for personale inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse
  • udlandsophold for personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde eller i ungdomsorganisationer, og ungdomsledere.

Forordningen garanterer, at personer, som opholder sig i udlandet som led i uddannelsesophold under Erasmus+ den dag, hvor Storbritannien forlader EU, kan fortsætte deres aktivitet.
Det kan for eksempel gælde en fransk studerende på en videregående uddannelse, som er på Erasmus+-ophold i London eller en britisk studerende på en erhvervsuddannelse, som er på praktikophold under Erasmus+ i Budapest.

Foranstaltningerne vil gælde indtil alle uddannelsesophold med Erasmus+, som er påbegyndt inden den dato, hvor Storbritannien forlader EU, er afsluttet. Der vil blive taget hensyn til, at sådanne aktiviteter kan vare op til 12 måneder.

Foranstaltningerne gælder for alle Erasmus+-programlande, dvs. EU-landene plus Liechtenstein, Norge, Island, Tyrkiet, Nordmakedonien, Serbien og Storbritannien.

Alle igangværende Erasmus+-ophold, også internationale aktiviteter, som er påbegyndt inden den dato, hvor Storbritannien forlader EU, vil være omfattet af beredskabsforanstaltningerne for Erasmus+.

Alle igangværende Erasmus+-udvekslinger, som er påbegyndt inden den dato, hvor Storbritannien forlader EU, vil være omfattet af beredskabsforanstaltningerne for Erasmus+.

De vil blive informeret gennem deres nationale Erasmus+-kontaktpunkter – de nationale agenturer for Erasmus+, som findes i alle programlande.

Forslaget om beredskabsforordningen for Erasmus+ har til formål at forhindre den meget forstyrrende indvirkning, som et Brexit uden en aftale ville få for borgere, som befinder sig i udlandet den dag, hvor Storbritannien forlader EU. Det er en løsning her og nu på det mest presserende problem. Derfor gælder forordningen ikke for udlandsophold, som påbegyndes fra og med den dag, hvor Storbritannien træder ud af EU.

Kommissionen har også foreslået en horisontal beredskabsforordning (forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget i 2019 i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU). Hvis denne horisontale forordning bliver vedtaget af Rådet, vil den gælde for studieophold, som starter efter den dato, hvor Storbritannien forlader EU, på særlige og mere restriktive betingelser.

Der er allerede taget højde for EU's bidrag til de igangværende udlandsophold, som er omfattet af beredskabsforordningen for Erasmus+, i EU's almindelige budget.

Med beredskabsforordningen for Erasmus+ vil Storbritanniens nationale agentur gennemføre de igangværende uddannelsesophold, som er påbegyndt inden den dato, hvor Storbritannien forlader EU.

Vi kan ikke forudsige, hvad der kommer til at ske med agenturet herefter.

Med beredskabsforordningen for Erasmus+ vil Erasmus-chartret for videregående uddannelse fortsat gælde for britiske universiteter, indtil de har gennemført de igangværende uddannelsesophold, som er påbegyndt inden den dato, hvor Storbritannien forlader EU.

Der er ikke nogen automatisk formel anerkendelse af et læringsophold i udlandet. Det er op til medlemslandene og uddannelsesinstitutionerne, om de vil anerkende ophold.

Beredskabsforordningen for Erasmus+ gælder for aktiviteter, som er finansieret gennem Erasmus+-programmet. Det omfatter udlandsophold for frivillige, som er finansieret gennem Erasmus+-programmet, og som påbegyndes inden den dato, hvor Storbritannien forlader EU. Aktiviteter med det europæiske solidaritetskorps er omfattet af den foreslåede horisontale beredskabsforordning.

DiscoverEU er ikke finansieret gennem Erasmus+ og er derfor ikke omfattet af beredskabsforordningen for Erasmus+.

Mange europæiske samarbejdsprojekter omfatter en partner i Storbritannien eller har en britisk koordinator. Hvad der kommer til at ske med projekter, som der er indgået aftale om inden den dato, hvor Storbritannien forlader EU, afhænger af, om den horisontale beredskabsforordning vedrørende Brexit vedtages under EU-budgettet for 2019, og om Storbritannien fortsat opfylder sine økonomiske forpligtelser i henhold til EU-budgettet. Gør Storbritannien det, kan finansieringen fortsætte frem til udgangen af 2019.

 

 

Relaterede links

 

Del denne side