Jaký bude mít brexit dopad na program Erasmus+?

Dohoda o vystoupení předpokládá, že se Spojené království bude i nadále účastnit stávajících programů EU na období 2014–2020, včetně programu Erasmus+, jako by až do ukončení těchto programů bylo členským státem Unie.

Případná účast Spojeného království v příštích programech po roce 2020 bude záviset na výsledku jednání o budoucích vztazích mezi oběma stranami.

Vzdělávací mobilita v rámci programu Erasmus+

Mohou se studenti ze Spojeného království dále účastnit mobility v zemích zapojených do programu Erasmus+?

Příjemci ze Spojeného království mohou v rámci stávajícího víceletého finančního rámce nadále dostávat granty až do jejich skončení, a to i po roce 2020. Studenti a další účastníci ze Spojeného království se tedy mohou i nadále účastnit mobility v jiných zemích zapojených do programu Erasmus+, tj. členských státech EU, Lichtenštejnsku, Norsku, na Islandu, Turecku, Severní Makedonii a Srbsku, a to až do skončení projektů nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Případná účast Spojeného království v příštích programech po roce 2020 bude záviset na výsledku jednání o budoucích vztazích mezi oběma stranami.

Mohou se studenti z programových zemí programu Erasmus+ stále účastnit mobility ve Spojeném království?

Ano, dohoda o vystoupení umožňuje, aby vysokoškolské instituce a jiné subjekty z jiných zemí, než je Spojené království, nadále vysílaly své studenty a pracovníky v rámci mobility programu Erasmus+ do Spojeného království prostřednictvím výzev z let 2019 a 2020, a to až do skončení projektů nebo až do vyčerpání finančních prostředků.

Případná účast Spojeného království v příštím programu Erasmus+ bude záviset na výsledku jednání o budoucích vztazích mezi oběma stranami.

Sdílej tuto stránku