ΝΙΚΗΤΕΣ 2019

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του καινούργιου Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ, το οποίο για το 2019 αναγνώρισε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις που υπερέχουν στην ασφάλεια των προϊόντων παιδικής φροντίδας.

Το απόγευμα οι νικητές μοιράστηκαν τις βέλτιστες πρακτικές τους με ομότιμους από τον βιομηχανικό κλάδο τους και ειδικούς σε ζητήματα ασφάλειας προϊόντων σε ένα εργαστήριο δικτύωσης.

Σε μια βραδινή εορταστική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, κυρία Věra Jourová, βράβευσε τέσσερις ΜΜΕ και τέσσερις μεγάλες εταιρείες από την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Στην τελετή παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις οργανώσεις καταναλωτών και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελετή του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων 2019 και τις βέλτιστες πρακτικές των νικητών δείτε παρακάτω.