Защо да кандидатствам?

Всички потребители очакват и заслужават безопасни продукти. Инвестициите в безопасността на продуктите могат да спечелят на Вашето дружество нови клиенти. Ако поставяте безопасността в основата на Вашата дейност и не се придържате само към минималните изисквания, определени в законодателството на ЕС, тогава считаме, че това заслужава да бъде почетено.

Спечелването на наградата на ЕС за безопасност на продуктите означава:

  • широко признание за Вашите усилия, включително на международно равнище;
  • утвърждаване на Вашето дружество като лидер в областта на безопасността на продуктите в рамките на отрасъла;
  • подобряване на репутацията на Вашето дружество, популярността на Вашите продукти и интереса към Вашата дейност.

А наградата не е само за големите предприятия. За всяка категория ще има победители както сред МСП, така и сред по-големите дружества. Никой няма да бъде пренебрегнат!

Нова награда на ЕС за отличаване на лидерите в областта на безопасността на продуктите

Потребителите, които се стремим да защитим, са […] нашите деца, нашите приятели, нашите съседи. Така че нека да поемем тази отговорност.

Вера Йоурова,
еврокомисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете