Ocenením EÚ za bezpečnosť výrobkov sa odmeňujú podniky, ktoré spotrebiteľom ponúkajú viac v záujme ich ochrany. Je pre tých, ktorí kladú bezpečnosť do stredobodu svojho úsilia a nezastavujú sa na minimálnych požiadavkách stanovených v právnych predpisoch EÚ. Na rok 2019 sú dve kategórie: bezpečnosť výrobkov predávaných online a bezpečnosť výrobkov určených na starostlivosť o dieťa.

Spotrebiteľom záleží na bezpečnosti. Ak je dôležitá aj pre vaše podnikanie, práve toto môže byť vaša šanca zažiariť.

Tlačová správa: Nové ocenenie EÚ na vyjadrenie uznania jednotkám v oblasti bezpečnosti výrobkov

Nový termín podávania prihlášok: 17. apríla 2019

Všetci vieme, že bezpečnosť je užitočnou investíciou. Toto ocenenie je šancou pre váš podnik na získanie rozsiahleho uznania za vaše úsilie v oblasti bezpečnosti výrobkov, a dokonca vďaka nemu možno získate nových zákazníkov.Prihláste sa do 17. apríla 2019 prostredníctvom prihlášky online.Porota na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ vyberie 12 víťazov: Tri MSP a tri väčšie spoločnosti dostanú zlaté, strieborné alebo bronzové ocenenie v dvoch kategóriách (bezpečnosť výrobkov predávaných online a bezpečnosť výrobkov určených na starostlivosť o dieťa).