Európska komisia vyjadruje uznanie podnikom, ktoré vkladajú viac úsilia do ochrany spotrebiteľov

Ocenením EÚ za bezpečnosť výrobkov sa odmeňujú podniky, ktoré spotrebiteľom ponúkajú viac v záujme ich ochrany. Je pre tých, ktorí kladú bezpečnosť do stredobodu svojho úsilia a nezastavujú sa na minimálnych požiadavkách stanovených v právnych predpisoch EÚ.

Európska komisia 26. septembra 2019 vyhlásila víťazov úvodného ročníka ocenenia EÚ za bezpečnosť výrobkov. Nácvičné zábradlie, oblečenie na turistiku, kočiare či plienky – v ročníku 2019 zdvihlo latku v oblasti výrobkov určených na starostlivosť o dieťa osem podnikov.

Spoznajte víťazov ocenenia #EUProductSafetyAward 2019 tu

Všetci vieme, že bezpečnosť je užitočnou investíciou. Toto ocenenie je šancou pre váš podnik na získanie rozsiahleho uznania za vaše úsilie v oblasti bezpečnosti výrobkov, a dokonca vďaka nemu možno získate nových zákazníkov.



Prihláste sa do 7. apríla 2019 prostredníctvom prihlášky online.



Porota na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ vyberie 12 víťazov: Tri MSP a tri väčšie spoločnosti dostanú zlaté, strieborné alebo bronzové ocenenie v dvoch kategóriách (bezpečnosť výrobkov predávaných online a bezpečnosť výrobkov určených na starostlivosť o dieťa).

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová oznámi 26. septembra v Bruseli víťazov prvého ročníka ocenenia EÚ za bezpečnosť výrobkov.

Ďalšie informácie nájdete tu