Przedstawicielstwo w Polsce

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

/poland/file/170614edmainjpg_pl170614_ed_main.jpg

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020. Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

14/06/2017

 

W grudniu 2017 r. zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci PIEED, który jest trzecią edycją (pierwsza przypadała na lata 2005–2008, a druga na lata 2009–2012). Dzięki zapoczątkowaniu czwartej edycji sieci PIEED na lata 2018–2020 Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność informacyjną o UE.

Konkurs jest skierowany do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne. Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad i specyfikacji zawartych w dokumentach konkursowych.

Całkowita kwota przyznana dla Polski na rok 2018 to 590 000 EUR, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władzę budżetową.

Maksymalna wysokość dotacji na punkt będzie się mieściła w przedziale od minimum 23 600 EUR rocznie do maksimum 29 500 EUR rocznie.

 

Ostateczny termin składania wniosków to 21 lipca 2017 r.
 

Więcej informacji o konkursie na stronie http://ec.europa.eu/poland/grants_pl

/poland/file/1705099majamainjpg_pl170509_9_maja_main.jpg

Choć było zaledwie kilka stopni powyżej zera, warszawskie obchody Dnia Europy we wtorek 9 maja przyciągnęły uwagę licznych warszawiaków i turystów, którzy pojawili się przed biurem Przedstawicielstwa KE w Polsce przy ulicy Jasnej. Atmosferę ocieplali animatorzy i pracownicy Komisji Europejskiej, którzy zachęcali naszych gości do wspólnych aktywności i rozmów.

09/05/2017

Mimo wyjątkowo chłodnej jak na maj aury pod siedzibą Przedstawicielstwa KE zjawiło się wiele osób zainteresowanych pracą instytucji Unii Europejskiej. Przechadzający się z parasolkami mimowie zatrzymywali przechodniów i zachęcali ich do świętowania Dnia Europy.

Można było również wziąć udział w tworzeniu artystycznej mapy Europy, ozdobionej figurkami orgiami, wykonywanymi pod okiem animatorów

Dzień Europy świętowaliśmy także w sobotę 6 maja na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.


KONTEKST

9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wygłosił przemówienie, w którym po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja integracji europejskiej. To wydarzenie jest świętowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy.

Podobnie jak we wszystkich krajach Unii, także w Polsce tysiące osób wzięły udział w wydarzeniach organizowanych z okazji święta Europy - w debatach, koncertach i piknikach rodzinnych. Tematy tegorocznych obchodów Dnia Europy to Młodzież. Edukacja. Demokracja oraz Plan Inwestycyjny dla Europy.

30 lat programu Erasmus

Dzięki unijnemu programowi edukacyjnemu Erasmus (obecnie Erasmus+), który w 2017 roku świętuje swoje 30 „urodziny”, miliony młodych osób mają szansę kształcić się za granicą i zdobywać doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku. W obecnej perspektywie programowej na lata 2014-2020, Erasmus+ obejmuje projekty aż w 6 obszarach edukacji: szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, młodzieży, a także edukacji dorosłych i projektów centralnych i sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Zakłada się, że z programu Erasmus+ skorzysta 4 mln osób, w tym m.in. 2 mln studentów i ponad 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców i przedstawicieli kadry edukacyjnej.

- Programy, takie jak Erasmus czy też najnowsza inicjatywa unijna – Europejski Korpus Solidarności, dają młodym ludziom szansę na edukację, wolontariat, staże czy podejmowanie pracy za granicą. Możliwość uczestniczenia w projektach mobilności pracowników procentuje w przyszłości. Międzynarodowe doświadczenie jest cenione przez pracodawców, pozwala też łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Prawie 1 na 10 stażystów programu Erasmus, którzy odbyli praktykę zawodową założyło własne przedsiębiorstwo, przyczyniając się do wzrostu inwestycji i rozwoju gospodarki w Europie - powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Uruchomić inwestycje w Europie

Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest Plan Inwestycyjny dla Europy. Ma on pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój i inwestycje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, i wspierają wzrost gospodarczy. To jeden z priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Istotą Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ustanowiono początkowo na trzy lata (2015 – 2017). Jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld euro na inwestycje, a także maksymalizacja wkładu sektora prywatnego.

- Unia jest jedną z najbogatszych gospodarek światowych, ale nadal stara się podźwignąć z globalnego kryzysu finansowego. Pierwszy rok realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy okazał się sukcesem. Udało się uruchomić inwestycje w 26 państwach członkowskich o łącznej wartości 116 mld euro, a wsparcie otrzymało około 200 tys. MŚP. To daje nadzieję na stabilność i pewność dla inwestorów – powiedział dr Marek Prawda. – Planujemy przedłużyć czas trwania Planu do 2020 roku i zgromadzić środki na inwestycje w wysokości co najmniej 500 mld euro.


Dodatkowe informacje

Od węgla i stali po Zjednoczoną Europę

Koncepcja Roberta Schumana, polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.

/poland/file/konfeurmainrelacjajpg_plkonf_eur_main_relacja.jpg

Rola miast, ich pozycja w kontekście Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz przyszłość Europejskich Stolic Kultury to niektóre z tematów omawiane podczas wrocławskiej Konferencji Europejskiej (21 i 22 października). W dyskusji uczestniczyli m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda, Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele "A Soul for Europe" i Stiftung Zukunft Berlin – organizatorzy wydarzenia. 

24/10/2016

Europa jest przyszłością, nacjonalizmy są wczorajsze! – od słów Kardynała Kominka rozpoczął konferencję Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Myśl kardynała podchwycił również Poseł do Parlamentu Europejskiego, Hannes Swoboda:  Miasta są łącznikiem pomiędzy przeszłością i przyszłością.

- To w miastach, dzięki zaangażowanym mieszkańcom, tworzona jest przyszłość Europy, nie narzucona odgórnie, lecz jako przedsięwzięcie samych obywateli Europy, widzianych jako jej twórców, a nie samych konsumentów projektu europejskiego - dodawał Bernhard Schneider, współzałożyciel A  Soul for Europe.  

Od refleksji nad aktualną sytuacją w Unii Europejskiej rozpoczął swoją wypowiedź dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Według niego, młode pokolenie Europejczyków kojarzy Unię Europejską głównie z kryzysami. Dlatego przed liderami Europy stoi trudne zadanie: odzyskanie zaufania i wiary obywateli w projekt europejski.

Według dr Prawdy konsensus europejski składać się będzie z trzech ważnych elementów: zachowania dorobku europejskiego, powstrzymania dezintegracji oraz pogłębienia współpracy. Zróżnicowana integracja Unii Europejskiej nie jest początkiem jej końca; to właśnie różnorodność może zdecydować o sukcesie projektu europejskiego.

Zdaniem Marka Prawdy, w ramach wspólnej Europy należy się skupić nie tylko na związkach transakcyjnych, ale pamiętać także o kulturalno–historycznym dorobku. Trzeba poszerzyć podstawy społecznego poparcia dla wspólnoty, włączyć i promować inicjatywy miast i regionów. Kultura może służyć dialogowi i wzajemnemu poznaniu. Tylko poznając drugiego człowieka, który mieszka po drugiej stronie granicy, można zapobiec powstawaniu wrogości wobec „innego”, który z czasem staje się „obcym”, a „obcy” – „wrogiem”. To prowadzi do konfliktów i tragedii, których Europa tak wiele doświadczyła w swojej historii.

- Pamiętajmy że to my jesteśmy Europą i my ją tworzymy: jesteśmy pośrodku, „Między" – mówił dyrektor Prawda nawiązując do instalacji wrocławskiego artysty Stanisława Dróżdża. - Jesteśmy „mittendrin", a nie tylko obserwatorami Europy. To od nas, zależeć będzie jej przyszłość.

W ramach wizyty we Wrocławiu Marek Prawda spotkał się również z Rektorami uczelni wyższych, przedstawicielami biznesu, odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Wrocławski, a także spotkał się z Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec Elisabeth Wolbers.  

Edukacja

Nauczyciele i studenci z Polski mogą studiować lub nauczać za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE. Od 2014 r. o udział w nich można ubiegać się w ramach...Read more

Przetargi

Procedura negocjacyjna nr PN/2019-13/FEST/WAR Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2019-13/FEST/WAR , której przedmiotem będą usługi "Organizacji obecności Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) podczas letnich...Read more

Dotacje

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe...Read more

Zamówienia publiczne

W ramach zamówień publicznych Komisja Europejska kupuje produkty i usługi, obejmujące również: ekspertyzy wsparcie techniczne i szkolenia doradztwo usługi konferencyjne i reklamowe książki i sprzęt informatyczny. Podmioty świadczące usługi są...Read more

Finansowanie badań

Polscy naukowcy z pomysłem na wykonalny projekt badawczy mogą ubiegać się o granty UE na badania naukowe . Pomocy przy złożeniu wniosku może udzielić krajowy punkt kontaktowy . Więcej informacji...Read more

Pages

Subscribe to RSS - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce