Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja Europejska

/poland/file/mainpng_plmain.png

W 1991 roku podpisany został Traktat o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami; w tym roku przypada jego 25 rocznica. Z tej okazji Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia, Radio Zachód we współpracy z Komisją Europejską przygotowała szereg audycji, które mają na celu przypomnieć i uświetnić dobre stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami w ostatnim ćwierćwieczu.

30/09/2016

Projekt „Sąsiedzi nad Odrą, czyli 25-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie” składał się z dwóch części. Pierwszy etap to cykl sześciu reportaży o interesujących projektach polsko-niemieckich przeprowadzonych w obszarach przygranicznych. Drugi to debata antenowa z udziałem Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej dr Marka Prawdy

Reportaże:

Europagarten – Ogród Europejski 2003 – emisja 25.09.2016 godz. 11.15

Frankfurt nad Odrą wspólne ze Słubicami, uchwaliły program: „Koncepcja Zintegrowanej Strategii: Słubice i Frankfurt nad  Odrą 2003”. Jednym z efektów tej strategii był projekt: „Europagarten – Ogród Europejski 2003”. Odrestaurowano i zbudowano13 parków i ogrodów we Frankfurcie i Słubicach. Posadzono ponad 800 drzew, setki krzewów i kilkaset metrów żywopłotów. Największy z zaplanowanych parków powstał na 20 ha odrzańskiej wyspie Ziegenwerder – Kozi Ostrów.

 

Collegium Polonicumemisja 26.09.2016 godz. 11.15

Collegium Polonicum w Słubicach utworzono w 1992 roku. Od początku była to  wspólna placówka dydaktyczno-naukowa dwóch  uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podstawowym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W roku akademickim w Collegium Polonicum odbywa się kilkadziesiąt imprez edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i transgranicznych

 

Wyspa teatralna w Gubinie emisja 27.09.2016 godz. 11.15

Pierwotna jej nazwa to Wyspa Strzelecka służyła bowiem Bractwu Strzeleckiemu, które miało tu swoją strzelnicę. W roku 1874 na wyspie wybudowano teatr, powstały również sale: koncertowa i balowa. W czasie II wojny światowej budynek teatru praktycznie nie został zniszczony. Dopiero kilka miesięcy po wojnie spłonął prawdopodobnie w wyniku podpalenia.
W roku 2010 na wyspie leżącej na granicznej Nysie Łużyckiej zrekonstruowano fragment frontonu przedwojennego teatru. Obecnie Wyspa Teatralna, połączona mostami ze stroną polską i niemiecką, stanowi atrakcyjny teren spacerowy. Umowę do projektu "Zagospodarowanie krajobrazu nabrzeża Nysy
w Euromieście Gubin/Guben podpisano 30 września 2009 r. Dziś jest to punkt spotkań polsko- niemieckich, miejsce wydarzeń kulturalnych obu miast Gubin-Guben, a także jeden z symbol przyjaźni mieszkańców przygranicznych miast.

 

Słubfurt emisja 28.09.2016 godz. 11.15

Niemiecki artysta Michael Kurzwelly w 1999 roku stworzył wirtualne miasto pod nazwą Słubfurst. Aprobatę dla idei euromiasta na polsko – niemieckim pograniczu wyraziło wielu artystów, studentów i mieszkańców obu miast. Miasto ma swój hymn i koguta, który pieje co godzinę na granicznym moście, a także jako dzwonek w telefonach niektórych słubfurtczyków. Ludzie mówią tu w słubfurckim dialekcie, który jest zabawną mieszanką polskiego i niemieckiego. Słubfurtczycy przez dwa lata wydawali własną gazetę, stworzyli klub młodzieżowy, zorganizowali też olimpiadę. Jedną z dyscyplin był rzut sztangą papierosów przez Odrę. Sam artysta podkreśla, że : „…nie można wszystkiego traktować na poważnie. W przeciwnym razie konstrukcja nie spełni swojej funkcji”.

 

Park Mużakowski (Park Muskau), emisja 29.09.2016 godz. 11.15

Park został założony w pierwszej połowie XIX w. Twórcą parku  i autorem koncepcji był pruski arystokrata, książę Hermann von Pückler-Muskau. Park ten należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. Dzisiaj Park Mużakowski przecina polsko-niemiecka granica. Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami, po polskiej zaś - rozległy naturalistyczny park. Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski.W 2004 r. Park Mużakowski wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.Jego rewaloryzacja jest wspólnym polsko-niemieckim projektem. Polska część parku jest zarządzana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, a niemiecka – przez Fundację Fürst–Pückler–Park Bad Muskau z siedzibą w Oranżerii znajdującej się w parku.

 

Polsko - niemiecki projekt „Odra dla turystów” emisja 30.09.2016
godz. 11.15

Projekt zakładał przywrócenie rzece funkcji żeglugowo-turystycznej, ale również promocję dorzecza Odry jako miejsca atrakcyjnego dla turystów.
W ramach projektu m.in. dokonano przebudowy i rozbudowy infrastruktury wodno-turystycznej oraz portowej w miastach partnerskich. Zakupiono także dwa statki wycieczkowe (Nimfa i Laguna). Statki zawijają do portów po stronie polskiej (Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn), jak i niemieckiej (Ratzdorf, Eisenhüttenstadt, Frankfurt/O, Lebus, Küstrin–Kietz).

Audycji można odsłuchać na stronie internetowej Radia Zachód.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi etap – debata antenowa

26 września odbyła się debata antenowa z udziałem polskich i niemieckich dziennikarzy i naukowców podsumowująca rozwój wzajemnych stosunków transgranicznych na pograniczu.

Celem debaty było podkreślenie partnerskich relacji pomiędzy Polską
i Niemcami, możliwych dzięki wzajemnemu pojednaniu oraz roli, jaką relacje polsko-niemieckie odgrywają w Unii Europejskiej.

Uczestnicy debaty:

  • dr Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
  • prof. dr Alexander Wöll Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
  • dr Łukasz Młyńczyk, zastępca dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Andreas Rausch – publicysta z rozgłośni Antenne Brandenburg (RBB).

/poland/file/plakatdebatamain1jpg_plplakat_debata_main1.jpg

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Urząd Miejski w Słupsku zapraszają na debatę nt. hejtu i mowy nienawiści. Spotkanie będzie poświęcone tematyce walki z mową nienawiści, ksenofobią i różnymi formami dyskryminacji zarówno w Internecie, jak i realnym świecie.

Data: 
20/10/2016 - 13:30

 

 

Wspomniane zjawiska przybierają obecnie na sile i pociągają za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla życia społecznego i debaty publicznej, jaka toczy się obecnie w Polsce. Mowa nienawiści, w szczególności, widoczna jest w Internecie i w wielu przypadkach przeradza się fizyczną i słowną przemoc kierowaną przeciwko poszczególnym osobom oraz całym grupom społecznym i prowadzi do dyskryminacji tych osób na wielu polach. W trakcie debaty chcielibyśmy zastanowić się nad skutecznymi sposobami walki z tymi trendami.

 

Wśród prelegentów znajdą się:

Senait Cieplińska z Erytrei – Fundacja Adulis,
Rafał Szyndlauer – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Słupsku,
prof. Mirosław Patalon – Akademia Pomorska,
Robert Biedroń – Prezydent Słupska. 

Debata odbędzie się we wtorek 25 października 2016 r. o godz. 11:00 w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64.

Podczas debaty będzie okazja do dyskusji m.in. o tym, czym jest hejt i mowa nienawiści oraz jakie są skutki ich stosowania. Porozmawiamy także o tym, jak możemy się bronić przed tymi przybierającymi na sile zjawiskami.

Debata ma charakter otwarty. Zapraszamy na nią wszystkie osoby, które są zainteresowane tematem mowy nienawiści, które zaobserwować możemy w Internecie i świecie realnym.

Po debacie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy "Nie ma mowy" przygotowanej przez Fundację Klamra oraz poczęstunek.


Wydarzenie będzie jednocześnie inauguracją większej kampanii nt. walki z mową nienawiści - „No hate campaign”, którą Komisja Europejska organizuje wspólnie z władzami Słupska jesienią tego roku.

/poland/file/widokwielokulturowymainjpg_plwidok_wielokulturowy_main.jpg

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Cukunft, zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę” w dniu 26 października. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o wielokulturowym bogactwie Europy i Wrocławia oraz wkładzie imigrantów w kulturę państw przyjmujących, a także obejrzenia wystawy „Żydzi z Breslau, Żydzi z Wrocławia”.

Data: 
13/10/2016 - 11:30

/poland/file/plakatwwwjpg-0_plplakat_www.jpg


Punktem wyjścia do debaty będzie Wrocław, miejsce o wspólnej, wielokulturowej przeszłości, długich różnorodnych tradycjach i dziedzictwie. Miasto, które do lat 30. XX wieku stanowiło przysłowiową „wieżę Babel”, wraz II wojną światową zostało pozbawione najpierw ludności pochodzenia żydowskiego, a następnie ludności niemieckiej. Ich miejsce kilka lat później zajęła ludność pochodząca z różnych zakątków Polski i ZSRR, w tym ocaleni z Holokaustu i sowieckich łagrów. Mimo różnic kulturowych mieszkańców o rozmaitych korzeniach, Wrocław pozostał miejscem otwartym i pełnym szacunku dla różnych kultur, domem dla mniejszości i migrantów, w tym między innymi dużej liczby Ukraińców.

Jak w zapisali się w historii miasta breslauerzy i wrocławianie? Jak uwarunkowania historyczne, kulturowe, społeczne i religijne krajów przyjmujących wpływają na życie migrantów i uchodźców? Na jakie bariery napotykają, z jakimi problemami się mierzą? Jaki wkład w kulturę i dziedzictwo krajów przyjmujących miały i mają mniejszości narodowe i etniczne, imigranci oraz uchodźcy? W jaki sposób obecność „innych” w społeczeństwie prowadzi do cennych spotkań między cywilizacjami i wymiany między kulturami?

Na te i inne pytania odpowiedzą goście:

Olga Chrebor – prezes Fundacji Kalejdoskop Kultur,
Victoria Fuchs - córka malarki Stephanie Steinberg, potomkini znanej rodziny Apt z Breslau (USA),
Stephen Fuchs – rabin, były Przewodniczący Światowej Unii Judaizmu Progresywnego (USA),
Ursula Sieg - pastor Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (Niemcy),
Rafał Szyndlauer – analityk polityczny, Komisja Europejska.

Debatę poprowadzi dr Marcin Starnawski.

Spotkanie połączone będzie z wernisażem wystawy „Zukunft:Cukunft - Żydzi z Breslau, Żydzi z Wrocławia” przygotowanej przez Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft i Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

"Zukunft : Cukunft - Żydzi z Breslau, Żydzi z Wrocławia" to wystawa o świeckim życiu niemieckich i polskich Żydów związanych z Wrocławiem, opowiedziana poprzez życiorysy jednostek - Stefanie Steinberg, niemieckiej Żydówki zmuszonej do emigracji z Wrocławia przez nazistów, sylwetki wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego związanych z Breslau i Wrocławiem oraz losy świeckiej społeczności żydowskiej Dolnego Śląska, migrantów i migrantek powojennych przybyłych na te tereny z Polski i ZSRR po 1945 roku.

Zapraszamy w środę 26 października o godzinie 16:00 do Domu Europy przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 października mailowo na comm-rep-pl-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie pod numerem 71 324 09 04. Wstęp bezpłatny.

/poland/file/mainrelacjajpg-0_plmain_relacja.jpg

Dwanaście drużyn zagrało w ubiegłą niedzielę przeciwko rasizmowi, nie wystraszył ich ani deszcz ani zimno: na wrocławskim boisku w szkole nr 93 stawili się muzułmanie, Afrykańczycy, żydzi i Polacy.  Ósmy Turniej Przeciwko rasizmowi zorganizowała Fundacja Dom Pokoju, stowarzyszenie Tratwa we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.  

10/10/2016

W sumie na boisku stawiło się 12 drużyn po 6 zawodników i bramkarz. Grali mimo deszczu i niesprzyjających warunków atmosferycznych już od 10 rano. W finale wygrała drużyna Notmethoderror, która pokonała Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe 3:0, ale, jak mówili sami uczestnicy, w tym turnieju nie było zwyciężonych, tylko sami zwycięzcy.  Zwyciężyli także kibice, którzy gorąco dopingowali drużyny mimo deszczu i zimna. Obecni byli mieszkańcy Nadodrza, osoby ze środowiska kultury, pracownicy korporacji i fani futbolu, którzy zamanifestowali swoją niezgodę na nienawiść na stadionach.

Zarówno dla nich, jak i dla piłkarzy przygotowano piknik i warsztaty, a całości dopełniły koncerty trwające do godz. 22. Na scenie wystąpił Waldemar Kasta, ZGAS i Ńemy. Organizatorzy zapowiadają, kontynuację turnieju w przyszłym roku – start meczy drużynowych już wiosną 2017 roku. Wydarzenie odbyło się w ramach Tygodnia #Footballpeople organizowanego przez Football Against Racism Network (FARE).

Więcej informacji na temat wydarzenia we Wrocławiu na profilu Facebook: Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi

/poland/file/mainjpg-4_plmain.jpg

9 października Wrocław po raz ósmy przyłączy się do ogólnoeuropejskiej akcji „Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie”. Pokażemy, że w piłkę nożną mogą grać wszyscy, bez względu na wyznanie, pochodzenie czy kolor skóry! Chcemy promować wielokulturowość, a tym samym sprzeciwić się rasizmowi, ksenofobii oraz wszelkim formom dyskryminacji. Serdecznie zapraszamy na turniej i rozgrywki już w tą niedzielę. 

Data: 
06/10/2016 - 16:00

Celem wydarzenia jest uczenie tolerancji i uznania dla wielości kultur i różnych posta oraz zapobieganie aktom agresji wśród młodzieży.

Jednym z miejsc gdzie dochodzi do całej serii negatywnych zachowań (okrzyki, bluźnierstwa, mowa nienawiści) nadal są stadiony sportowe, dlatego organizujemy cykl wydarzeń adresowanych do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także środowisk kibiców piłki nożnej.

Turniej jest realizowany w ramach projektu Gminy Wrocław „Wielokulturowość”, we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

W turnieju wezmą udział min. drużyny Google, Hewlett Packard, Crk, Błotniaki, No Mercy, KS Piłkarze, Cukunft, Kielecka i Tratwa. Rozgrywki to jednak tylko pretekst do spotkania się. 

Zależy nam na zainteresowaniu grup podatnych na używanie mowy nienawiści, osób, do których trafiają ksenofobiczne nastroje. Chcemy trafić naszym przekazem młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas Turnieju zorganizowana będzie strefa piknikowa, w której będzie grana muzyka przez dj'a i gdzie będzie można spróbować kuchni z różnych stron świata. Do aktywnego współtworzenia tego wymiaru Turnieju wciągamy młodzież, podopiecznych Stowarzyszenia Tratwa z projektu Centrum Inicjatyw Prospołecznych „Moje Miejsce”. Kibice Turnieju będą mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami ufundowanymi przez Śląsk Wrocław i stowarzyszenie Nigdy Więcej. Przewidziane są także warsztaty dla dzieci.

Przebieg Turnieju:

10:00 -14:30 rozgrywki grupowe (losowanie grup w czwartek)
15:00 -16:00 półfinały 
16:30 FINAŁ - kibicujmy wspólnie przeciw rasizmowi!

KONCERTY ok. g. 18:00
Po zakończeniu rozgrywek odbędzie się koncert Mistrza Polski Beatbox ZGASA i 
Ńemego - rapera, zwycięzcy ogólnoświatowego "The Man With The Iron Fists Remix Contest", organizowanego przez legendę z Wu-Tang Clanu - RZA. 

Serdecznie zapraszamy!


VIII Turniej piłkarski przeciwko rasizmowi
Data: 9.10.2016-niedziela godz. 10:00 – 22:00
Miejsce: boisko SP 93 ul. Niemcewicza 29 na wrocławskim Nadodrzu.
Organizator: Fundacja Dom Pokoju
Współorganizatorzy: Gmina Wrocław, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu – Dom Europy
Partnerzy: Rita Baum, Tratwa, Sp. 93, Nigdy Więcej, Śląsk Wrocław, Fare

/poland/file/mainjpg-3_plmain.jpg

Za nami kolejny Europejski Tydzień Mobilności, w tym roku pod hasłem „Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycją dla Europy”. Działo się sporo w całej Europie, również w Polsce! Od 16 do 22 września liczne wydarzenia i akcje zachęcały do używania bardziej ekologicznych sposobów przemieszczania się: korzystania z transportu publicznego, jeżdżenia rowerem czy chodzenia na piechotę. 

26/09/2016

 

Święto weszło na stałe do europejskiego kalendarza w 2002 roku i od tego czasu rokrocznie obchodzone jest w licznych zakątkach Europy. W tym roku w obchody zaangażowanych było prawie 2500 europejskich miast, z czego najwięcej z Austrii (523) i Hiszpanii (448). W Polsce do akcji przyłączyło się również 27 miejscowości, w tym między innymi Gdańsk, Kraków, Słupsk, Warszawa i Wrocław.

Wrocławski Tydzień Mobilności zainaugurował "Święty spokój", czyli wymowne Święto ulicy św. Antoniego 16 września. Symbolicznie wstęgę przecinali wiceprezydent Maciej Bluj, Dyrektorka Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu Natalia Szczucka, przedstawiciele z Dzielnicy Czterech Wyznań oraz projektantki nowego wyglądu ulicy, po czym na odwiedzających czekały liczne atrakcje: warsztaty plastyczne dla dzieci, strefa disco, warsztaty rowerowe, joga, a także zniżki w lokalach gastronomicznych. Kolejnego dnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otworzyło swoje bramy dla miłośników transportu miejskiego i zaprosiło na Dni Otwarte do Zajezdni przy ulicy Powstańców Śląskich. W programie znalazły się między innymi lekcja jazdy tramwajem, wycieczki zabytkowymi składami, pokazy ratownictwa i sprzętu MPK. Gratką dla najmłodszych była również przejażdżka zabytkowym tramwajem Konstal 4N1 z 1960 roku, a w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przez 4 dni (17-22 września) uczniowie mogli wziąć udział w transportowych zajęciach edukacyjnych. Jedynym z wyjątkowych dni była niedziela, 18 września. Na fragmencie ul. Kazimierza Wielkiego tuż przy Barbarze odbył się wielki happening Sztuka #tuiteraz. Ulicę zamknięto dla ruchu drogowego i pokryto trawnikiem o powierzchni 500 metrów kwadratowych, na którym odbył się piknik. Była to wyjątkowa okazja wrzucenia wolniejszego biegu w bieganinie dnia codziennego i uczenia się sztuki bycia tu i teraz. Mimo niesprzyjającej pogody, frekwencja była bardzo liczna.

Kraków rozpoczął obchody mocnym akcentem, czyli symbolicznym zburzeniem komina krakowskiej elektrociepłowni. Komin ten będzie rzeczywiście rozbierany od października do maja 2017 w ramach porozumienia Miasto – EDF Polska na rzecz poprawy jakości powietrza. Przez 4 dni po mieście jeździł bezpłatny EKO-Tramwaj wspierający akcję „Tak! Dla czystego powietrza” poprzez konkursy z nagrodami dla pasażerów oraz informacje o lokalnych akcjach proekologicznych. Przez najbliższe pół roku będzie można jeździć tym tramwajem na różnych liniach.

Również Słupsk zachęcał do wybierania bardziej ekologicznych środków transportu podczas Pikniku Europejskiego z prezydentem Robertem Biedroniem i europosłem Jarosławem Wałęsą. Prezydent zaprosił wszystkich na wspólną przejażdżkę rowerem, podczas której zaprezentowane zostały plany rewitalizacyjne Miasta związane z przebudową bulwarów. A od 19 września po słupskich ulicach jeździł także SUPERBUS, czyli ekologiczny autobus w barwach miasta promujący zrównoważony transport. W Miasteczku Ruchu Drogowego można się było także przekonać, w jaki sposób różne używki wpływają na naszą percepcję i na zdolność kierowania pojazdami. W tym celu przygotowano takie gadżety jak alkogogle, narkogogle czy "pijany rower". W Gdańsku, 16 września rano, w kilku lokalizacjach na rowerzystów oraz pasażerów komunikacji miejskiej czekały owocowe niespodzianki.  Następnego dnia okazało się, że rower może oszczędzać naszą kieszeń w wieloraki sposób i osoby, które przyjechały jednośladem do Zoo w Oliwie, mogły kupić bilet za symboliczną cenę. W ZOO, Straż Miejska przygotowała również pokaz dla dzieci z przeszkolonym labradorem na temat obcowania ze zwierzętami. Z kolei 18 września odbył się w Gdańsku Piknik Mobilności z pokazami akrobatyki rowerowej, akademią bezpiecznej jazdy czy też nauką serwisowania roweru.

Kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności był tradycyjnie Dzień bez samochodu. 22 września mieszkańcy wielu miast podróżowali za darmo komunikacją miejską, a we Wrocławiu mieli również możliwość nieodpłatnej godzinnej jazdy rowerem miejskim.

Więcej informacji na temat obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności na oficjalnej stronie Tygodnia: www.mobilityweek.eu oraz w serwisach społecznościowych: #mobilityweek.  

/poland/file/160617wizytamainjpg_pl160617_wizyta_main.jpg

Jak działają i jaką pełnią rolę poszczególne instytucje unijne? W jaki sposób można zostać unijnym urzędnikiem i pracować w Brukseli? To niektóre zagadnienia omawiane podczas wizyty studyjnej w Brukseli, zorganizowanej dla 20 osobowej grupy nauczycieli z Polski. Wyjazd poprzedziło seminarium zorganizowane w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE).

17/06/2016

Wizyta studyjna rozpoczęła się od spotkania w warszawskiej siedzibie PKE w Warszawie. Nauczycieli powitał dr Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Witold Naturski, Szef Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej. Następnie Ewa Modzelewska z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej przedstawiła ofertę PKE skierowaną do szkół i nauczycieli.

Prezentacja Katarzyny Demianiuk z Punktu Informacyjnego dotyczyła możliwości współpracy uczniów i nauczycieli z PKE. Punkt od lat realizuje m.in. cykl lekcji europejski dla wszystkich poziomów szkolnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem i są wysoko oceniane przez uczestników. Kolejna prezentacja, Haliny Wysokińskiej z Biura Informacji Parlamentu Europejskiego, dotyczyła założeń programu "Euroscola

Pobyt w Brukseli obejmował dwa dni, podczas których nauczyciele odwiedzili Parlament Europejski oraz Komisję Europejską. Zobaczyli niejako "od kuchni" pracę unijnej administracji, uczestniczyli w prelekcjach z pracownikami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

Bogdan Zdrojewski, członek Komisji Kultury i Edukacji przedstawił specyfikę pracy europosła. Leszek Gaś opowiedział o roli i funkcjonowaniu PE zaś Michał Rynkowski opowiedział o roli i funkcjonowaniu KE.

Sylwia Żywiecka-Wygralak przedstawiła ofertę sieci Europe Direct. Rafał Rudnicki opowiedział o polityce komunikacyjnej Komisji Europejskiej, w szczególności o Dialogach KE z obywatelami.

Christian Ried oraz Agnieszka Włodarczyk opowiedzieli o stażach w instytucjach unijnych zaś Koen Hendrix przedstawił zasady rekrutacji i możliwości zatrudnienia w instytucjach europejskich. Prezentacja Vladimira Garkova nt. nauki i promocji przedmiotów ścisłych w kontekście kulturowym wzbudziła spore zainteresowanie wśród nauczycieli.

Na zakończenie spotkań Maciej Bury opowiedział o pracy, funkcjonowaniu i roli kolejnej instytucji unijnej, jaką jest Rada Unii Europejskiej.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również Parlamentarium, w którym można wybrać się w interaktywną, wirtualną podróż po historii Europy.

W wizycie uczestniczyli opiekunowie zespołów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – finalistów konkursu "Rozwój ma wiele twarzy" oraz nauczyciele warszawskich szkół biorący udział w Przeglądzie Dobrych Praktyk Edukacyjnych pt: "Razem ciekawiej". Przegląd zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno –Społecznych i Szkoleń, którego partnerem było Przedstawicielstwo KE w Polsce.

Wyjazdy studyjne do Brukseli dla nauczycieli mają przybliżyć im działania Unii Europejskiej w wybranych dziedzinach oraz wyjaśnić funkcjonowanie instytucji unijnych. Zdobytą w ten sposób wiedzę uczestnicy wykorzystują potem w pracy z uczniami.

Wizyta studyjna w Brukseli odbyła się w dniach 14-16 czerwca 2016 r. i została przygotowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Dział Wizyt Komisji Europejskiej.

/poland/file/160908thyssenmainjpg_pl160908_thyssen_main.jpg

Projekt dyrektywy na temat delegowania pracowników był głównym tematem jednodniowej wizyty w Polsce Marianne Thyssen (czwartek 8 września 2016 r.). Komisarz europejska ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników rozmawiała z minister rodzinny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, przedstawicielami związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. 

09/09/2016

Inicjatywę Komisji Europejskiej pozytywnie ocenili związkowcy. Ich zdaniem, dyrektywa ureguluje obszary wymagające nowych rozwiązań prawnych. Ponadto – jak argumentowano - konkurowanie niskimi kosztami pracy de facto hamuje rozwój polskiej gospodarki.

Odmienne zdanie nt. projektu wyraziła minister Rafalska wskazując, że Polska nie popiera wprowadzenia nowych przepisów ze względu na ograniczanie konkurencyjności polskich firm. Strona polska jest dodatkowo zawiedziona nie uwzględnieniem przez Komisję Europejską sprzeciwu parlamentów 11 krajów członkowskich (tzw. procedura żółtej kartki).

Podobne opnie wyrażali przedstawiciele pracodawców. Ich zdaniem nowe przepisy spowodują wyeliminowanie znacznej części polskich firm z rynków innych państw członkowskich. Pracodawcy wskazywali, że w projekcie dyrektywy zastosowano niejasne pojęcia, co może przynieść wzrost obciążeń administracyjnych dla pracodawców delegujących pracowników i zahamuje swobodę świadczenia usług.

Oświadczenie Marianne Thyssen

Polska jest krajem, który deleguje najwięcej pracowników, ponad 400 tysięcy w skali roku. Chcę upewnić się, że ci ludzie będą traktowani rzetelnie, sprawiedliwie, nie będą obywatelami drugiej kategorii i otrzymają dokładnie takie samo wynagrodzenie za wykonaną pracę, jak pracownicy w danym kraju. I to właśnie jest celem mojej propozycji. Cieszę się, że w Polsce uzyskałam potwierdzenie, że związki zawodowe podzielają te ambicje i także domagają się sprawiedliwych warunków dla delegowanych pracowników. Wsłuchiwałam się również uważnie w głos przedstawicieli federacji pracodawców. Wiem, że niektórzy z nich są rozczarowani, tym niemniej jestem przekonana, że jakość i doskonałe kompetencje polskich usługodawców będą dalej kluczem do sukcesu w całej Europie.

Miałam również bardzo otwartą i ciekawą dyskusję z minister Rafalską, z którą spotykałam się już wielokrotnie. Chociaż nie mamy pełnego porozumienia, to przynajmniej ustaliłyśmy, że dbamy o tworzenie miejsc pracy w Polsce i ich jakość oraz o to, by wolność świadczenia usług i system delegowania pracowników zostały zachowane jako bardzo cenne dobro, bo jest to czynnik, który działa na korzyść Polski i Europy. Potrzebujemy większej mobilności pracowników, ale w oparciu o zasady, które są klarowne, sprawiedliwe i ogólnie szanowane.

Kontekst

Nowe uregulowania prawne są odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana w ten sam sposób.

Delegowanie pracowników ma miejsce wówczas, gdy usługi są świadczone ponad granicami w ramach jednolitego rynku. Pracownik delegowany jest zatrudniony w jednym państwie członkowskim UE, ale wysłany przez swego pracodawcę do pracy tymczasowej w innym państwie członkowskim.

W latach 2010–2014 liczba pracowników delegowanych wzrosła prawie o 45 proc. W 2014 r. około 1,9 mln europejskich pracowników zostało oddelegowanych do pracy w innych państwach członkowskich. Delegowanie pracowników jest szczególnie częste w sektorze budownictwa, w przemyśle wytwórczym i w sektorach usług, takich jak usługi osobiste (edukacja, zdrowie i opieka społeczna) oraz usługi dla przedsiębiorstw (administracyjne, specjalistyczne i usługi finansowe). Ocenia się, że ok. 430 tys. pracowników delegowanych w UE to pracownicy z Polski.

/poland/file/160907safetyjpg_pl160907_safety.jpg

KE proponuje unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Urządzenia wykorzystywane do sprawdzania osób, bagażu kabinowego i towarów generują w UE roczny obrót przekraczający 4 mld euro. - Ten wniosek, poprzez uproszczenie i harmonizację przepisów, zagwarantuje, że wysokie standardy kontroli bezpieczeństwa będą stosowane w portach lotniczych w całej Unii – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos.

07/09/2016

 

Zgodnie z zapowiedziami z 20 kwietnia, kiedy to nakreślono dalsze działania w kierunku utworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa UE, Komisja Europejska występuje z wnioskiem w sprawie ustanowienia jednolitej unijnej procedury certyfikacji sprzętu kontrolnego wykorzystywanego do ochrony lotnictwa, która ma służyć zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora bezpieczeństwa. Stosowanie unijnego certyfikatu pozwoli na wprowadzanie do obrotu sprzętu wykorzystywanego do ochrony lotnictwa zatwierdzonego w jednym państwie członkowskim także w pozostałych państwach członkowskich. Utworzenie unijnego systemu wzajemnego uznawania sprzętu wykorzystywanego do ochrony lotnictwa pomoże w przezwyciężeniu fragmentaryzacji rynku, poprawi konkurencyjność unijnego sektora bezpieczeństwa, zwiększy zatrudnienie w sektorze i w konsekwencji przyczyni się do usprawnienia ochrony lotnictwa w całej Europie.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - Technologia może być dla nas narzędziem pomocnym w zapobieganiu zagrożeniom, zanim te się urzeczywistnią, a także we wzmacnianiu bezpieczeństwa obywateli Unii i zwiększaniu odporności europejskiego społeczeństwa jako całości. Ten wniosek, poprzez uproszczenie i harmonizację przepisów dotyczących certyfikacji sprzętu wykorzystywanego do kontroli w portach lotniczych, zagwarantuje, że nasze wysokie standardy kontroli bezpieczeństwa będą stosowane w portach lotniczych w całej UE. Przyczyni się on także do zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora bezpieczeństwa i zwiększenia jego zdolności do proponowania rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa obywateli Unii.

Sprzęt wykorzystywany do kontroli osób, bagażu kabinowego i towarów w sektorze lotnictwa stanowi istotny rynek: całkowity roczny obrót na tym rynku wynosi 14 mld euro, z czego 4,2 mld euro w samej UE. Obecnie rynek wewnętrzny UE sprzętu wykorzystywanego do kontroli jest jednak rozdrobniony ze względu na krajowe procedury certyfikacyjne, które osłabiają efektywność rynku i utrudniają swobodny przepływ towarów. Umożliwienie swobodnego przepływu sprzętu kontrolnego wykorzystywanego do ochrony lotnictwa cywilnego w obrębie rynku wewnętrznego doprowadzi do zwiększenia globalnej konkurencyjności unijnego sektora bezpieczeństwa.

W ramach istniejących przepisów UE określających specyfikacje techniczne i wymagania w zakresie efektywności w odniesieniu do sprzętu kontrolnego wykorzystywanego do ochrony lotnictwa w portach lotniczych UE nie ustanawia się wiążącego prawnie, ogólnounijnego systemu oceny zgodności, który zapewniałby przestrzeganie wymaganych norm we wszystkich portach lotniczych UE. Z tego względu sprzęt certyfikowany w jednym państwie członkowskim UE nie może być wprowadzony do obrotu w pozostałych państwach członkowskich. Wniosek Komisji ustanawia jednolity unijny system certyfikacji opierający się na wspólnej metodzie badań i wydawaniu przez producentów certyfikatów zgodności, które będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE, zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

Kontekst

Sprzęt kontrolny wykorzystywany do ochrony lotnictwa oznacza sprzęt wykorzystywany do ochrony lotnictwa, który stosuje się do kontroli osób (pasażerów i pracowników portów lotniczych), bagażu kabinowego, bagażu rejestrowanego, dostaw, ładunków lotniczych i poczty lotniczej.

Prawodawstwo UE dotyczące sprzętu kontrolnego wykorzystywanego do ochrony lotnictwa opiera się na normach opracowanych przez Komisję i jest ciągle dostosowywane do zmieniających się scenariuszy zagrożeń i ocen ryzyka. Niemniej jednak przepisy UE nie przewidują obecnie procedury automatycznego uznawania na poziomie UE certyfikowanego sprzętu wykorzystywanego do ochrony lotnictwa. Z tego względu sprzęt certyfikowany w jednym państwie członkowskim UE może być wprowadzony do obrotu tylko w tym państwie, a nie na terytorium całej Unii.

Istniejącym przepisom UE (rozporządzenie (WE) nr 300/2008), określającym specyfikacje techniczne i wymagania w zakresie efektywności w odniesieniu do sprzętu kontrolnego wykorzystywanego do ochrony lotnictwa w portach lotniczych UE, nie towarzyszy wiążący prawnie ogólnounijny system oceny zgodności, który zapewniałby przestrzeganie wymaganych, opracowanych przez Komisję norm we wszystkich portach lotniczych UE. Z tego względu sprzęt certyfikowany w jednym państwie członkowskim UE może obecnie być wprowadzony do obrotu zasadniczo tylko w tym państwie. Obowiązujące przepisy umożliwiają państwom członkowskim uznanie certyfikatów wydanych w innych państwach członkowskich, żądanie wykonania dodatkowych badań w celu sprawdzenia, czy sprzęt spełnia wymogi określone w prawodawstwie UE, a nawet ograniczenie jego stosowania na ich terytorium.

Państwa członkowskie, we współpracy z Komisją, rozwiązały częściowo kwestię rozdrobnienia rynku poprzez opracowanie wspólnych metod badań w ramach zapewnianych przez Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC). W 2008 r. ECAC wprowadziła wspólny proces oceny (CEP) na potrzeby badań sprzętu do kontroli wykorzystywanego w sektorze lotnictwa. Od czasu jego wprowadzenia dokonano szeregu przeglądów CEP i wprowadzono w nim ulepszenia pod kątem skuteczności, ale aby można było w pełni wykorzystać jego potencjał, systemowi nadal brakuje prawnie wiążącego charakteru.

Komisja Europejska przyjęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020. Agenda stanowi spełnienie zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i jest głównym elementem odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, która została przyjęta przez Radę w dniu 16 czerwca 2015 r.

Po zamachach w Brukseli przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił w dniu 23 marca, że Europa potrzebuje unii bezpieczeństwa, aby skutecznie zwalczać zagrożenie terroryzmem, przy wykorzystaniu Europejskiej agendy bezpieczeństwa. W dniu 20 kwietnia Komisja przedstawiła dalsze działania w kierunku utworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa UE. Komisja potwierdziła, że w 2016 r. w ramach zapowiadanych dalszych działań przedstawi wnioski dotyczące certyfikacji sprzętu wykorzystywanego do kontroli w portach lotniczych.

Dodatkowe informacje:

/poland/file/160830applemainjpg_pl160830_apple_main.jpg

Irlandia przyznała firmie Apple nienależne korzyści podatkowe na kwotę do 13 mld euro – uznała Komisja Europejska. Takie działanie jest niezgodne z zasadami pomocy państwa, ponieważ pozwoliło koncernowi Apple zapłacić znacznie niższe podatki niż te płacone przez inne przedsiębiorstwa. Irlandia musi teraz odzyskać niezgodną z prawem pomoc.

30/08/2016

 

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: - Państwa członkowskie nie mogą przyznawać korzyści podatkowych wybranym przedsiębiorstwom – jest to niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. W wyniku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że Irlandia przyznała firmie Apple nielegalne korzyści podatkowe, dzięki czemu przez wiele lat firma ta płaciła znacznie niższe podatki niż inne przedsiębiorstwa. To selektywne traktowanie podatkowe sprawiło, że w 2003 r. efektywna stawka podatku od przedsiębiorstw płacona przez Apple z tytułu dochodów w Europie wyniosła 1 proc. Do 2014 r. jej wysokość spadła do zaledwie 0,005 proc.

W wyniku podjętego w czerwcu 2014 r. szczegółowego postępowania w zakresie pomocy państwa Komisja Europejska stwierdziła, że dwie interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydane przez Irlandię w odniesieniu do Apple znacznie i w sztuczny sposób zaniżyły wielkość podatku odprowadzanego w Irlandii przez to przedsiębiorstwo od 1991 r. W odniesieniu do dwóch spółek należących do grupy Apple i zarejestrowanych w Irlandii (Apple Sales International oraz Apple Operations Europe) w interpretacjach indywidualnych zatwierdzono metodę określania dochodu podlegającego opodatkowaniu, która nie odpowiadała realiom gospodarczym: niemal wszystkie dochody ze sprzedaży odnotowane przez obie spółki były wewnętrznie przypisywane „siedzibom głównym”. Ocena Komisji pokazała, że owe „siedziby główne” istniały jedynie na papierze i nie były w stanie generować jakichkolwiek dochodów. Na mocy nieobowiązujących już przepisów szczegółowych irlandzkiego prawa podatkowego dochody przypisane „siedzibom głównym” nie były opodatkowane w żadnym państwie. W wyniku zastosowanej metody alokacji zysków, zatwierdzonej w interpretacjach indywidualnych od dochodów swojej spółki Apple Sales International firma Apple płaciła podatek, którego efektywna stawka obniżyła się z 1 proc. w 2003 r. do 0,005 proc. w 2014 r.

Takie oferowanie, na wybiórczych zasadach, korzyści podatkowych firmie Apple jest niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ zapewnia tej firmie znaczną przewagę w stosunku do innych przedsiębiorstw podlegających tym samym krajowym przepisom podatkowym. Komisja może nakazać odzyskanie niezgodnej z prawem pomocy państwa za okres dziesięciu lat poprzedzających pierwsze wezwanie do udzielenia informacji. W tym przypadku takie wezwanie Komisja wystosowała w 2013 r. Irlandia musi teraz odzyskać od Apple niezapłacone podatki za lata 2003–2014, na łączną kwotę do 13 mld euro, powiększoną o odsetki.

Warunki opodatkowania w Irlandii umożliwiły Apple uniknięcie płacenia podatków od niemal wszystkich dochodów ze sprzedaży jej produktów na całym jednolitym rynku UE. A to dlatego, że Apple zdecydowało się rejestrować całą swoją sprzedaż w Irlandii, a nie w krajach, gdzie produkty były faktycznie sprzedawane. Kwestie struktury podatkowej firmy wykraczają jednak poza kompetencje UE w zakresie kontroli pomocy państwa. Jeśli inne państwa członkowskie zażądałyby od Apple zapłacenia wyższych podatków od dochodów obu jej spółek należnych za ten sam okres na mocy ich krajowych przepisów podatkowych, kwota do odzyskania przez Irlandię uległaby zmniejszeniu.
 

Struktura podatkowa firmy Apple w Europie

Apple Sales International oraz Apple Operations Europe to dwie spółki zarejestrowane w Irlandii, należące w całości do grupy Apple i ostatecznie kontrolowane przez amerykańską spółkę dominującą Apple Inc. Posiadają prawa do własności intelektualnej firmy i mogą produkować i sprzedawać wyroby Apple'a poza terytorium Ameryki Północnej i Południowej na podstawie tzw. „porozumienia o podziale kosztów”, zawartego z Apple Inc. Zgodnie z tym porozumieniem Apple Sales International oraz Apple Operations Europe dokonują rocznych wpłat na rzecz Apple w Stanach Zjednoczonych na potrzeby finansowania działalności badawczej i rozwojowej firmy, prowadzonej w imieniu irlandzkich spółek w tym kraju. W 2011 r. odnośne wpłaty wyniosły około 2 mld dolarów i znacznie wzrosły w 2014 r. Rzeczone wpłaty, dokonywane głównie przez Apple Sales International, sfinansowały ponad połowę wysiłków badawczych grupy Apple w Stanach Zjednoczonych związanych z wytwarzaniem własności intelektualnej na całym świecie. Wydatki te potrąca się od dochodów rejestrowanych co roku w Irlandii przez Apple Sales International i Apple Operations Europe, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.

Dochód Apple Sales International i Apple Operations Europe podlegający opodatkowaniu w Irlandii ustalany jest w oparciu o interpretację indywidualną prawa podatkowego wydaną przez Irlandię w 1991 r., którą w 2007 r. zastąpiła kolejna podobna interpretacja indywidualna. Wspomniana interpretacja przestała obowiązywać wraz ze zmianą struktur obu spółek w 2015 r.

Apple Sales International

Apple Sales International odpowiada za kupno produktów Apple'a od producentów sprzętu na całym świecie oraz za sprzedaż tych produktów w Europie (jak również na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Indiach). Firma Apple tak skonfigurowała swoje operacje sprzedaży w Europie, że według umowy klienci kupowali produkty od Apple Sales International w Irlandii, a nie od sprzedawców, od których klienci fizycznie nabywali produkty. W ten sposób cała sprzedaż i wszystkie z niej zyski były księgowane przez Apple bezpośrednio w Irlandii.

Wspomniane dwie interpretacje indywidualne wydane przez Irlandię dotyczyły wewnętrznego przydziału tych dochodów w ramach Apple Sales International (bez wnikania w szerszą strukturę operacji sprzedaży dokonywanej przez Apple w Europie). W szczególności zatwierdzono w nich podział dochodów do celów podatkowych w Irlandii: w ramach uzgodnionej metody większość dochodów była wewnętrznie przypisywana w ramach Apple Sales International „siedzibie głównej” poza Irlandią. Wspomniana „siedziba główna” nie była ulokowana w żadnym kraju, nie miała pracowników ani biur. Jej działalność polegała jedynie na sporadycznych posiedzeniach zarządu. Jedynie niewielka część dochodów spółki była przypisywana irlandzkiemu oddziałowi i objęta podatkiem w Irlandii. Pozostała przeważająca część dochodów była przypisywana „siedzibie głównej” i pozostawała nieopodatkowana.

W związku z tym jedynie mały odsetek dochodów Apple Sales International był opodatkowany w Irlandii, pozostałe zyski nie były objęte podatkiem w żadnym kraju. Dla przykładu: w 2011 r. (według danych ujawnionych w trakcie wysłuchań publicznych w Senacie Stanów Zjednoczonych) spółka Apple Sales International odnotowała zyski w wysokości 22 mld dolarów (ok. 16 mld euro[1]). Jednak zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną zaledwie około 50 mln euro z tej kwoty podlegało opodatkowaniu w Irlandii; pozostałe 15,95 mld euro dochodów pozostało nieopodatkowane. Oznacza to, że w 2011 r. spółka zapłaciła w Irlandii mniej niż 10 mln euro podatku od przedsiębiorstw, a jej efektywna stawka podatkowa wyniosła ok. 0,05 proc. całkowitych dochodów rocznych. Wypracowane w kolejnych latach zyski Apple Sales International stale rosły, natomiast zyski podlegające opodatkowaniu w Irlandii na mocy indywidualnej interpretacji podatkowej – nie. Tym samym wspomniana efektywna stawka podatkowa spadła w 2014 r. do poziomu 0,005 proc.

Apple Operations Europe

Na podstawie tych samych interpretacji indywidualnych wydanych w 1991 r. i 2007 r. w tym samym okresie z tego samego systemu opodatkowania korzystała również spółka Apple Operations Europe. Spółka ta była odpowiedzialna za produkcję niektórych linii komputerów na potrzeby grupy. Większość dochodów spółki była również wewnętrznie przyporządkowywana „siedzibie głównej” i nie była nigdzie opodatkowana.

Ocena Komisji

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego jako takie są zgodne z prawem. Są to pisma o braku zastrzeżeń wydawane przez organy podatkowe w celu wyjaśnienia danemu przedsiębiorstwu sposobu, w jaki obliczony zostanie nałożony na nie podatek lub wyjaśnienia stosowania szczególnych przepisów podatkowych.

Celem unijnej kontroli pomocy państwa jest zapewnienie, by państwa członkowskie nie udzielały wybranym przedsiębiorstwom korzystniejszych warunków opodatkowania niż warunki udzielane innym uczestnikom rynku m.in. za pomocą indywidualnych interpretacji podatkowych. Oznacza to, że w ramach spółek należących do danej grupy oraz poszczególnych oddziałów danej spółki zyski muszą być rozdzielane w sposób odzwierciedlający realia gospodarcze. Co za tym idzie, dystrybucja zysków powinna być podobna jak w przypadku porozumień zawieranych na warunkach handlowych pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami (tzw. zasada ceny rynkowej).

Postępowanie Komisji w sprawie pomocy państwa dotyczyło w szczególności dwóch następujących po sobie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Irlandię, w których zatwierdzono metodę wewnętrznego podziału dochodów w ramach dwóch irlandzkich spółek: Apple Sales International i Apple Operations Europe. W ramach postępowania Komisja oceniła, czy zatwierdzona metoda obliczania dochodu każdej ze spółek podlegającego opodatkowaniu w Irlandii dawała Apple nienależną korzyść, niezgodną z prawem w świetle unijnych zasad pomocy państwa.

Postępowanie Komisji ujawniło, że wydane przez Irlandię interpretacje indywidualne pozwoliły na sztuczny wewnętrzny podział dochodów w ramach obu spółek, który nie miał uzasadnienia w faktach ani uzasadnienia ekonomicznego. W wyniku tego większość dochodów ze sprzedaży wypracowanych przez spółkę Apple Sales International zostało przypisanych „siedzibie głównej”, która nie miała żadnych zdolności operacyjnych pozwalających jej zajmować się i zarządzać działalnością dystrybucyjną, ani żadną faktyczną działalnością. Jedynie irlandzki odział spółki miał możliwość generowania dochodów z handlu, tzn. z dystrybucji produktów firmy Apple. W związku z powyższym zyski ze sprzedaży osiągnięte przez Apple Sales International powinny były zostać zarejestrowane przez irlandzki oddział spółki i opodatkowane w Irlandii.

W „siedzibie głównej” nie zatrudniano pracowników, nie miała ona też własnych biur. Jedyna działalność, jaką można powiązać z „siedzibą główną”, ograniczała się do decyzji podejmowanych przez jej dyrektorów (z których wielu było zatrudnionych w pełnym wymiarze przez Apple Inc. jako członkowie kadry zarządzającej) w odniesieniu do podziału dywidendy, ustaleń administracyjnych i zarządzania środkami pieniężnymi. Działania te generowały zyski w postaci odsetek, które w ocenie Komisji są jedynym rodzajem zysku, jaki może być przypisany „siedzibom głównym”.

Podobnie jedynie irlandzki odział spółki miał możliwość generowania dochodów z handlu, tzn. z produkcji niektórych linii komputerów na potrzeby grupy Apple. W związku z powyższym zyski ze sprzedaży osiągnięte przez Apple Operations Europe powinny były zostać zarejestrowane przez irlandzki oddział spółki i opodatkowane w Irlandii.

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja stwierdziła, że wydane przez Irlandię interpretacje zatwierdziły rozwiązanie, zgodnie z którym zyski ze sprzedaży wypracowane przez Apple Sales International oraz Apple Operations Europe zostały sztucznie przypisane „siedzibom głównym”, gdzie nie zostały opodatkowane. Interpretacje indywidualne umożliwiły zatem firmie Apple płacenie znacznie niższych podatków niż podatki odprowadzane przez inne przedsiębiorstwa, co jest niezgodne z prawem w świetle unijnych zasad pomocy państwa.

Decyzja Komisji nie kwestionuje ogólnego systemu podatkowego Irlandii, ani stawki podatku od przedsiębiorstw obowiązującej w tym państwie.

Co więcej, sama struktura podatkowa Apple w Europie oraz kwestia tego, czy zyski można było rejestrować w państwach, gdzie faktycznie dokonywano sprzedaży, nie należą do zagadnień podlegających unijnym zasadom pomocy państwa. Gdyby jednak zyski były rejestrowane w innych państwach, mogłoby to wpłynąć na kwotę, jaką ma odzyskać Irlandia (więcej szczegółowych informacji poniżej).

 

Odzyskanie środków

Unijne zasady pomocy państwa wymagają, aby niezgodna z prawem pomoc państwa została odzyskana, co służy usunięciu zakłóceń konkurencji wywołanych przez taką pomoc. Unijne zasady pomocy państwa nie nakładają żadnych grzywien, a odzyskanie środków nie stanowi kary dla danego przedsiębiorstwa. Przywraca jedynie traktowanie na równi z innymi przedsiębiorstwami.

W swojej decyzji Komisja określiła metodę, zgodnie z którą obliczyła wartość nienależnej przewagi konkurencyjnej przyznanej Apple. A mianowicie: Irlandia musi przypisać każdemu z oddziałów wszystkie zyski ze sprzedaży, przypisane poprzednio pośrednio „siedzibom głównym” Apple Sales International oraz Apple Operations Europe, a następnie zastosować do nich należny podatek od przedsiębiorstw. W decyzji nie postawiono wymogu, aby realokować dochód w postaci odsetek obu spółek, który można powiązać z działalnością „siedziby głównej”.

Komisja może nakazać odzyskanie niezgodnej z prawem pomocy państwa jedynie za okres 10 lat poprzedzających pierwsze wezwanie do udzielenia informacji. W tym przypadku takie wezwanie Komisja wystosowała w 2013 r. Irlandia musi zatem odzyskać od Apple niezapłacony podatek za okres od 2003 r. na łączną kwotę do 13 mld euro, powiększoną o odsetki. Około 50 mln euro nieuiszczonych podatków związanych jest z nieprawidłowym przypisaniem dochodów „siedzibie głównej” Apple Operations Europe. Pozostała kwota wynika z nieprawidłowego przypisania dochodów „siedzibie głównej” Apple Sales International. Okres, którego dotyczy odzyskanie środków, kończy się w 2014 r., ponieważ w 2015 r. zmieniła się struktura firmy Apple w Irlandii, w związku z czym przestała obowiązywać interpretacja indywidualna z 2007 r.

Kwota niezapłaconych podatków do odzyskania przez irlandzkie organy podatkowe byłaby niższa, jeśli inne państwa członkowskie zażądałyby od Apple zapłacenia wyższych podatków od dochodów obu jej spółek należnych za ten sam okres. Miałoby to miejsce, gdyby państwa te uznały, w świetle informacji ujawnionych w trakcie postępowania Komisji, że ryzyko handlowe, sprzedaż i inna działalność firmy Apple powinny zostać zarejestrowane w ich jurysdykcji podatkowej. Dochód Apple Sales International podlegający opodatkowaniu w Irlandii byłby bowiem niższy, gdyby zyski spółki były zarejestrowane i opodatkowane nie w Irlandii, lecz w innych państwach.

Kwota niezapłaconych podatków do odzyskania przez irlandzkie organy podatkowe, uległaby również zmniejszeniu, gdyby władze Stanów Zjednoczonych zażądały od firmy zapłacenia za ten sam okres wyższych kwot na rzecz jej spółki dominującej w USA na potrzeby finansowania działalności badawczej i rozwojowej. Działalność ta jest prowadzona w imieniu Apple Sales International oraz Apple Operations Europe przez Apple w USA. Obie spółki wpłacają już z tego tytułu roczne kwoty.

Wszystkie decyzje Komisji podlegają kontroli unijnych sądów. Państwo członkowskie zobowiązane jest odzyskać nielegalną pomoc państwa, nawet jeśli zdecyduje się odwołać od decyzji Komisji. W takim wypadku może np. zdeponować odzyskane środki na rachunku powierniczym do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Kontekst

Od czerwca 2013 r. Komisja prowadzi postępowanie w sprawie praktyk w zakresie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez państwa członkowskie. W grudniu 2014 r. rozszerzyła zakres tego badania na wszystkie państwa członkowskie. W październiku 2015 r. Komisja ustaliła, że Luksemburg i Niderlandy przyznały selektywne korzyści podatkowe, odpowiednio, przedsiębiorstwu Fiat i przedsiębiorstwu Starbucks. W styczniu 2016 r. Komisja stwierdziła, że korzyści podatkowe przyznane przez Belgię na wybiórczych zasadach co najmniej 35 spółkom międzynarodowym, głównie z UE, w ramach jej systemu opodatkowania nadmiernych zysków jest nielegalny i niezgodny z zasadami pomocy państwa. Komisja prowadzi obecnie dwa szczegółowe postępowania wyjaśniające w związku z interpretacjami indywidualnymi wydanymi przez Luksemburg, które również budzą zastrzeżenia w odniesieniu do pomocy państwa i dotyczą przedsiębiorstw Amazon oraz McDonald's.

Komisja realizuje dalekosiężną strategię na rzecz sprawiedliwego opodatkowania i większej przejrzystości. W ostatnim czasie odnotowała duże postępy w tym zakresie. W następstwie przedstawionego przez nią w marcu 2015 r. wniosku w sprawie przejrzystości podatkowej państwa członkowskie już w październiku 2015 r. osiągnęły porozumienie polityczne dotyczące automatycznej wymiany informacji na temat interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Przepisy te pozwolą zapewnić większy stopień przejrzystości i będą przeciwdziałać wykorzystywaniu interpretacji indywidualnych do nadużyć podatkowych. W czerwcu 2015 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz sprawiedliwego i wydajnego opodatkowania, obejmujący szereg inicjatyw mających stworzyć bardziej sprawiedliwe i wydajne warunki opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Do najważniejszych jego elementów należą ramy prawne gwarantujące, że podatki będą odprowadzane w miejscu, gdzie faktycznie wypracowywane są zyski, oraz strategia na rzecz wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. Ta ostatnia jest ponowną inicjatywą Komisji i oczekuje się, że nowy wniosek w tej sprawie zostanie przedstawiony jeszcze w tym roku. Dnia 27 stycznia br. Komisja uruchomiła również pakiet inicjatyw na rzecz zwalczania unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa w Unii i na całym świecie W wyniku tego państwa członkowskie zgodziły się na usunięcie w krajowych przepisach najczęściej występujących luk prawnych umożliwiających unikanie opodatkowania oraz na rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji o sprawozdawczości w podziale na kraje w odniesieniu do istotnych z podatkowego punktu widzenia informacji finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych. Przedstawiono również wniosek w sprawie upubliczniania niektórych informacji tego typu. Wszystkim tym działaniom przyświeca zasada, zgodnie z którą wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od swojej wielkości, muszą odprowadzać podatek w miejscu, w którym generują zyski.

Jawna wersja przedmiotowych decyzji zostanie opublikowana pod numerem sprawy SA.38373 w rejestrze dotyczącym pomocy państwa na stronie internetowej DG ds. Konkurencji po wyjaśnieniu ewentualnych kwestii dotyczących zawartych w nich informacji poufnych. Biuletyn State Aid Weekly e-News zawiera wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i w Dzienniku Urzędowym UE.

[1] W oparciu o historyczne kursy wymiany.

Pages

Subscribe to RSS - Komisja Europejska