Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja Europejska

/poland/file/mainjpg-72_plmain.jpg

To nie było zwykłe spotkanie z cyklu „Z Widokiem na Europę": najpierw konferencja prasowa wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Protasiewicza, później transmisja na "żywo" z Oslo, z uroczystości wręczenia UE Pokojowej Nagrody Nobla oraz specjalni goście: senator Józef Pinior i prof. Norman Davies. Był też symboliczny Nobel dla każdego gościa. Gratuluję Państwu tej nagrody, gratuluję nam wszystkim - mówiła Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu10 i 11 2012 r. grudnia w sposób szczególny wpisały się w cykl spotkań „Z Widokiem na Europę".

29/01/2013

10 grudnia w imieniu Unii Europejskiej Pokojową Nagrodę Nobla odebrali w Oslo przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

Historia wojny i historia Europy są tak samo długie. Nasz kontynent naznaczyły blizny od włóczni i mieczy, od dział i karabinów. Po kataklizmach, jakimi były dla kontynentu i dla całego świata dwie pełne okrucieństwa wojny, do Europy zawitał pokój. (…) Udało się. Pokój stał się oczywistością. Wojna jest sprawą niewyobrażalną. Ale to, że coś jest niewyobrażalne, nie oznacza, że jest niemożliwe - mówił w Oslo Herman Van Rompuy, odbierając Pokojową Nagrodę Nobla w imieniu wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Europa, która podnosiła się z gruzów po 1945 r. i zjednoczyła się w 1989 r., dysponuje wielkim potencjałem do ciągłych zmian. Przyszłe pokolenia będą kontynuować tę wspólną przygodę. Mamy nadzieję, że przyjmą tę odpowiedzialność z dumą i będą mogli, tak jak my dzisiaj w Oslo, powiedzieć: Jestem dumny z bycia Europejczykiem – dodał Herman Van Rompuy.

Każdy, kto pojawił się w Domu Europy we Wrocławiu, także miał możliwość odebrania symbolicznego "Nobla". Specjalne spotkania z cyklu z „Z Widokiem na Europę" rozpoczęło się konferencją prasową wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Protasiewicza, który podkreślił, że UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za skuteczne, ponad 60-letnie zachowanie, utrzymanie i pielęgnowanie pokoju na kontynencie europejskim.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia „na żywo" transmisji z wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla w Oslo.

Symbolicznego Nobla odebrał również senator Józef Pinior, który był gościem specjalnym poniedziałkowego spotkania.

Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej stało się pretekstem do zorganizowania debaty, której celem była nie tylko dyskusja o samej nagrodzie, ale przede wszystkim o obecnej sytuacji, w jakiej znajdują się kraje członkowskie UE, jak również o przyszłości zjednoczonej Europy.

Debatę rozpoczęła Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, podkreślając istotę oraz zasadność uhonorowania tą nagrodą Unii Europejskiej - jest to nagroda przyznana przede wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, którzy chcą żyć w pokoju i czynią wysiłki na rzecz jego utrzymania w Europie i szerzenia na świecie.Gratuluję Państwu tej nagrody. Gratuluję nam wszystkim.

Gościem specjalnym, 10 grudnia był wielokrotnie aresztowany, uznany w latach 80-tych za więźnia sumienia działacz Solidarności, były poseł do Parlamentu Europejskiego, obecnie senator RP, Józef Pinior.

Podczas swojego wystąpienia, senator Pinior nawiązał do historii Europy, ukazując podwaliny Unii Europejskiej, jakimi były działania mające na celu budowę Europy w oparciu o pokój, będące częścią projektu europejskiego. Senator podkreślił, że gdyby nie stalinizm, Polska z pewnością dołączyłaby do „ojców założycieli" Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Pokój w Europie, dziś brzmi to banalnie, stanowił niezwykle trudny proces - dowodził Pinior i przekonywał, że wspólna Europa powstawała głównie jako wspólnota polityczna, w której prawa człowieka są najważniejsze. Unia stanowiąc wzór poszerza wokół siebie krąg demokracji - argumentował.  

Według niego - przyznana UE Pokojowa Nagroda Nobla jest również nagrodą dla Wrocławia, nagrodą dla Polski, jednocześnie kładąc nacisk na fakt, iż pokój nie jest dany raz na zawsze. Czasy kryzysu stanowią pokusę dla populizmu. To otwieranie puszki Pandory, wywoływaniem złych duchów, których nie będziemy już w stanie zamknąć z powrotem. Nasza aktywność musi być odpowiedzią na nacjonalizm, jesteśmy postawieni przed wyborem albo więcej integracji, solidarności, albo powrót do demonów przeszłości - ostrzegał Józef Pinior.

Wystąpienie senatora otworzyło pole do dynamicznej dyskusji, która przeniosła się po spotkaniu do kuluarów.

11 grudnia, gościem Domu Europy był prof. Norman Davies, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi odczuciami oraz refleksjami dotyczącymi historii Wrocławia, w szeroko pojętym kontekście europejskim.

Davies wielokrotnie odwoływał się do swojej książki „Mikrokosmos, Portret miasta środkowoeuropejskiego", która przedstawia dzieje Wrocławia na tle historii Europy, podkreślając, iż "każdy naród posiada swoją narrację historyczną, a zbudowanie wspólnej historii jest częścią rozwoju Europy"

W trakcie debaty padło wiele pytań nawiązujących do obecnego kształtu Unii Europejskiej, kryzysu - nie tylko finansowego - ale również ideowego oraz przyszłości Unii. Rozmowa dotyczyła też "nietrwałości" wszelkich organizmów politycznych w wielowiekowej historii Europy. Zwięzła odpowiedź profesora Daviesa na jedno z pytań - jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie tej Unii - zamknęła swoistą klamrą dwudniowy tym razem cykl spotkań „Z Widokiem na Nobla".

 Zapraszamy! Przyznanie Pokojowej Narody Nobla Unii Europejskiej stanowiło okazję do zorganizowania w Domu Europy we Wrocławiu specjalnego cyklu spotkań, poświęconych działaniom Unii Europejskiej na rzecz pokoju i rozwoju w Europie i na świecie. 3 grudnia rozmawialiśmy o monitorowaniu wyborów na świecie przez wolontariuszy Unii Europejskiej.

 

/poland/file/mainjpg-71_plmain.jpg

Czym są obserwacje wyborów Unii Europejskiej? Kto może wyjechać na misję? Jak duże wyzwanie podejmuje obserwator? Na te i wiele innych pytań, dotyczących obserwacji wyborów na świecie przez Unię Europejską odpowiedział dr Wojciech Kazanecki, prezes Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych, gość kolejnego spotkania z cyklu "Z Widokiem na Europę".

28/01/2013

W poniedziałek, 3 grudnia 2012 r. dr Wojciech Kazanecki był gościem Domu Europy. Jako kilkukrotny obserwator wyborów na świecie z ramienia Unii Europejskiej, podzielił się z uczestnikami wykładu swoim doświadczeniem.

Podczas spotkania publiczność miała okazję dowiedzieć się, czym są obserwacje wyborów Unii Europejskiej, w jakich krajach się odbywają, jak wygląda proces aplikacji na obserwatora, a także jaki typ charakteru  preferowany jest na tym stanowisku. Nasz mówca podzielił się również swoimi zdjęciami z podróży do Togo oraz opowiedział ciekawostki z życia obserwatora na misji.

Dr Wojciech Kazanecki jest Prezesem Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych. Uczestniczył w obserwacji wyborów m.in. w Togo. 

/poland/file/mainjpg-70_plmain.jpg

Konieczne jest stworzenie europejskiej strategii inwestycji społecznych, będącej jednym z kluczowych instrumentów walki z kryzysem - mówiła w ramach cyklu "Z Widokiem na Europę" Danuta Jazłowiecka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, 26 listopada 2012 r. w Domu Europy.

27/01/2013

W obecnej sytuacji, kiedy bezrobocie w Unii Europejskiej wynosi 10,4 %, wśród ludzi młodych w niektórych krajach, np. w Hiszpanii połowa nie ma pracy, a około 20 % nie potrafi czytać i pisać ze zrozumieniem, wydaje się koniecznością jak najszybsze wprowadzenie w życie "Paktu na rzecz inwestycji społecznych" - mówiła podczas spotkania posłanka Danuta Jazłowiecka, inicjatorka dokumentu. - Dobrze ukierunkowane inwestycje społeczne pomogą uporać się nie tylko z obecną sytuacją gospodarczą, ale także przygotują Europejczyków do elastycznego reagowania w przyszłości na zmiany koniunkturalne i pomogą poprawić konkurencyjność Europy - przekonywała pani poseł.

Inwestycje społeczne polegają na wykorzystaniu środków finansowych w celu wygenerowania zysków nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. Koncentrują się głównie na przygotowaniu pojedynczych osób, rodzin i społeczeństw do dostosowania się do przemian gospodarczych i radzenia sobie ze zmianami na rynkach pracy.

Skutki społeczne kryzysu gospodarczego, wyzwania demograficzne stojące przed społeczeństwem europejskim, a także koszty „państwa opiekuńczego” powodują, że już dzisiaj powinniśmy podjąć szereg inwestycji społecznych obejmujących sektor zatrudnienia, edukacji czy świadczeń społecznych, a także dążyć do przekształcenia „państwa opiekuńczego” w „państwo aktywizujące”.

- Tylko społeczeństwo wyposażone w odpowiednie instrumenty i umiejętności będzie potrafiło reagować na zmieniające się warunki gospodarcze w przyszłości i w ten sposób uchroni siebie przed kolejnym kryzysem gospodarczym - zakończyła Jazłowiecka.

Projekt "Z Widokiem na Europę" zakłada organizację regularnych, cotygodniowych wykładów i debat z publicznością w formule otwartego salonu w Domu Europy (przy ul. Widok 10), podczas których mieszkańcy Wrocławia mogą spotykać się z postaciami szczególnie interesującymi z punktu widzenia szeroko pojętej integracji europejskiej.

/poland/file/mainjpg-69_plmain.jpg

O Ukrainie na geopolitycznym rozdrożu między Zachodem i Wschodem, genezie podziału na „dwie Ukrainy” oraz tożsamości narodowej jej obywateli mówił 20 listopada 2012 r. podczas spotkania „Z Widokiem na Europę” dr Rafał Czachor, wykładowca akademicki i analityk Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych.

26/01/2013

Dr Czachor podczas wykładu „Europejski wybór Ukrainy” wyjaśnił, jakie czynniki wpływają na kształtowanie się orientacji cywilizacyjnej i geopolitycznej Ukrainy jako młodej demokracji, balansującej na geopolitycznym rozdrożu między Unią Europejską a Rosją.

Według Czachora problem podziału Ukrainy i braku jednoznacznego związania się ze Wschodem lub Zachodem sprowadza się do przesłanek wewnętrznych oraz barier uniemożliwiających przyjęcie przez Ukrainę społeczno-politycznego modelu, który przyjął się w Europie Zachodniej.

Pośród uwarunkowań wewnętrznych spowalniających dążenia europejskie Ukrainy Czachor wymienił oligarchię polityczną, zdominowanie życia politycznego przez klany, ograniczoną sprawność systemu politycznego i dążenie do realizowania interesów klanowych a nie społecznych.

Czachor zwrócił także uwagę na czynniki zewnętrzne, w tym między innymi niepełne zaangażowanie wszystkich krajów UE w działania w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz zmianę polskiej polityki wobec naszego wschodniego sąsiada. Wyraził również opinię, że Ukraina coraz mniej potrzebuje adwokata na drodze do UE, w czego konsekwencji polskie wpływy będą się osłabiać.

Podsumowując gość wyraził pogląd, że Ukraina podążać będzie podobną drogą jak dotychczas i nie możemy oczekiwać wyraźnej zmiany kursu na proeuropejski.

/poland/file/mainjpg-68_plmain.jpg

Każdy w wieku od 18 do 30 lat, kto chciałby przeżyć niesamowity czas, zdobyć doświadczenie, poznać wyjątkowych ludzi może aplikować na Wolontariat Europejski - zachęcała 12 listopada 2012 r. podczas spotkania „Z Widokiem na Europę" Anna Sławczewa, koordynator projektów międzynarodowych z Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

25/01/2013

Wolontariat Europejski (EVS) to projekty aktywnie angażujące młodzież na zasadzie wolontariatu, dające im możliwość zdobycia umiejętności oraz wiedzy poprzez edukację pozaformalną - mówiła Anna Sławczewa. Wolontariat europejski wspiera zarówno wolontariuszy jak i organizacje i instytucje non-profit. Z jednej strony umożliwia wysyłanie młodych ludzi indywidualnie lub grupowo do pomocy przy różnego rodzaju projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.), z drugiej strony ułatwia goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non-profit.

Decydując się na wyjazd możemy wybierać projekty realizowane w krajach należących do programu. Są to wszystkie kraje należące do UE, a także kraje partnerskie programu (Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), inne kraje sąsiadujące z UE (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina), jak również "Inne Kraje Partnerskie na świecie" np. Ameryka Łacińska, Karaiby, Azja, Oceania. Ważne jest, aby jeden z dwóch krajów (goszczący lub wysyłający) był z Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w Wolontariacie Europejskim jest świetną szansą na wykształcenie nowych umiejętności i rozwinięcie już posiadanych, najważniejsze jednak jest znalezienie balansu między pracą, a uczeniem się - podkreślała Anna Sławczewa. Główne korzyści z Wolontariatu Europejskiego to nie tylko poznawanie nowej kultury, ale przede wszystkim nauka komunikowania się w języku obcym, pracy w grupie, samodzielności i wielu innych kompetencji miękkich, które przydatne są w budowaniu przyszłej profesjonalnej kariery.

Wolontariat Europejski jest częścią programu "Młodzież w działaniu" Unii Europejskiej (Akcja 2). EVS wspiera międzynarodową woluntarystyczną pracę wśród młodych ludzi z całej Europy. Jego celem jest między innymi rozwijanie solidarności, promocja tolerancji między ludźmi i obywatelstwa europejskiego. Wolontariat Europejski jest jednym ze sposobów wspierania przez Unię Europejską projektów kulturalnych, socjalnych i ekologicznych.

/poland/file/mainjpg-67_plmain.jpg

Jak pozostać aktywnym zawodowo po 50 roku życia? Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym były głównymi tematami spotkania z cyklu „Z Widokiem na Europę” w poniedziałek 29 października 2012 r.

24/01/2013

Gośćmi spotkania byli Rafał Kocemba z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) oraz Agnieszka Marciniak z Fundacji in Posterum, realizującej projekt „Aktywne Wrocławianki”.

Rafał Kocemba opowiedział o roli PIFE i formach wsparcia udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedstawił możliwości dofinansowania i pożyczki na działalność gospodarczą, o które mogą się ubiegać między innymi osoby powyżej 50 roku życia. Kocemba szczegółowo opisał możliwości dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji lub preferencyjnych pożyczek dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oraz kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych „Per aspera ad astra”. Podkreślił także, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze wiejskim, związanej z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw. W każdym z przypadków prelegent wymieniał też wysokość oferowanego wsparcia, kryteria, jakie należy spełnić, zakres możliwych do podjęcia działań oraz koszty pokrywane w ramach programu.

W drugiej części spotkania Agnieszka Marciniak z Fundacji in Posterum przedstawiła projekt „Aktywne Wrocławianki”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prowadzony w kilku edycjach od 2011 do 2014 roku, projekt ten umożliwia kobietom niepełnosprawnym lub powyżej 50 roku życia udział w półrocznym szkoleniu wspomagającym ich aktywizację zawodową, a następnie podjęcie 3-miesięcznego stażu u pracodawcy. Agnieszka Marciniak opowiedziała o celach projektu, jakimi są przełamanie indywidualnych barier dotyczących aktywności zawodowo-społecznej, nabycie praktycznych umiejętności zawodowych do pracy i przygotowanie nowego modelu wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym opartego na współpracy: pracodawca - instytucja rynku pracy - osoba zagrożona wykluczeniem społecznym.

Oba wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności, która chętnie brała udział w indywidualnych konsultacjach po wykładzie. W udzielaniu odpowiedzi na pytania prelegentów wspomagali Piotr Puczek (PIFE) oraz Rafał Wrona (Fundacja in Posterum).

/poland/file/mainjpg-66_plmain.jpg

Skromność, zaangażowanie i działalność wypływająca prosto z serca została doceniona przez Parlament Europejski, mówił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz podczas uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Domu Europy.

 

23/01/2013

Europejską Nagrodę Obywatelską w poniedziałek 22 października 2012 r. w Domu Europy wręczył pani prezes Stowarzyszenia, Krystynie Kobel-Buys, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz, w obecności kwestor prezydium Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg, która mianowała Stowarzyszenie do nagrody

Stowarzyszenie Świętego Celestyna zostało w ten szczególny sposób docenione za ponad dwie dekady ciężkiej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Trzy kobiety: Anna Kobel, Krystyna Kobel-Buys oraz Małgorzata de Haan, stworzyły specjalistyczny ośrodek, oferujący usługi nie tylko psychologiczno- medyczne, ale również duchowe, które pomogły już wielu potrzebującym, zaznaczyła Lidia Geringer de Oedenberg, przedstawiając laureata nagrody.

Pani prezes Krystyna Kobel-Buys, w ramach cyklu spotkań „Z Widokiem na Europę”, zaprezentowała działalność Stowarzyszenia Świętego Celestyna. Przedstawiła wyjątkowy model celestynowski, będący podstawą funkcjonowania organizacji. Oparty jest na zintegrowaniu różnych form fizjoterapii, specjalizacji medycznych, pedagogiki specjalnej, rewalidacji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz nowoczesnych form leczenia farmakologicznego, uwzględniający czynniki wpływające na rozwój dziecka niepełnosprawnego.

Podsumowując otrzymanie nagrody, pani prezes zwróciła uwagę na fakt, iż model celestynowski to nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale przede wszystkim proces uczenia się przez cały czas.

Parlament Europejski utworzył "Europejską Nagrodę Obywatelską" w 2008 roku, aby uhonorować Europejczyków szczególnie zasłużonych w promowaniu lepszego zrozumienia i ściślejszej integracji obywateli i państw członkowskich, ułatwianiu ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej i aktywności dającej konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.

/poland/file/mainjpg-65_plmain.jpg

Budżet Unii Europejskiej jest środkiem dla realizacji jej celów, ale najważniejsze jest dobre nim zarządzanie - wyjaśniał podczas spotkania „Z Widokiem na Europę” dr Jacek Uczkiewicz. 8 października 2012 r. członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w latach 2004-2010 był gościem Domu Europy. Goście spotkania usłyszeli też o podstawach prawnych i funkcjonowaniu samego trybunału.

20/01/2013

Najważniejszym celem Unii Europejskiej jest ochrona unikalnego, europejskiego modelu społecznego, na który składają się: demokracja, wolność obywatelska, Europejska Karta Społeczna oraz wola przezwyciężania podziału kontynentu europejskiego, natomiast budżet służy ich realizacji - rozpoczął swój wykład dr Jacek Uczkiewicz.

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów potrzebna jest instytucja, która kontroluje proces ich finansowania. W tym celu, na mocy Traktatu, ustanowiono Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Jak wyjaśniał - jako zewnętrzny kontroler Unii Europejskiej przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych obywateli wspólnej Europy.

Europejski Trybunał Obrachunkowy skupia swoją działalność przede wszystkim na instytucjach i organach Unii Europejskiej, natomiast nie posiada mandatu do kontrolowania państw członkowskich i ich instytucji - podkreślił Uczkiewicz.

Podczas wykładu, goście Domu Europy, usłyszeli również o podstawach prawnych i funkcjonowaniu Trybunału Obrachunkowego, o działaniach podejmowanych przez ten organ dla poprawy zarządzania finansami UE oraz o problemach, jakie stoją przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Uczkiewicz zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezbędny, jednak tak, jak w każdym kraju, efektywność Najwyższego Organu Kontroli leży w rękach polityków.

/poland/file/mainjpg-63_plmain.jpg

Przejęcie klucza do bram miasta oraz ratusza z cukru, marsz kapeluszy i dźwięki ludowych kapel – tak rozpoczęły się obchody Wrocławskich Dni Seniora, podczas których seniorzy na kilka dni „przejęli władzę” nad Wrocławiem.  O tym jak seniorzy z rozmachem zorganizowali swoje święto oraz jakie starania podejmują w ciągu całego roku, aby zaznaczyć swoją obecność w przestrzeni miejskiej opowiadał w Domu Europy 1 października 2012 r. kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora, Robert Pawliszko.

21/01/2013

Wrocław władany jest przez seniorów przez 365 dni w roku – rozpoczął swój wykład Robert Pawliszko podczas spotkania „Z Widokiem na Europę”.  Jednak najbardziej jest to widoczne właśnie podczas Dni Seniora.

Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora opowiedział o atrakcjach, jakie w tym roku czekały uczestników Senioraliów. Podczas swojego święta wrocławscy seniorzy mogli między innymi wziąć udział w Marszu Kapeluszy, zaprezentować szyte miesiącami kreacje na pokazie mody sukien starodawnych, zdobyć nagrodę w konkursie „Międzypokoleniowa Księga Aktywności”, przyjść na targi senioralne, podczas których prezentowało się ponad 20 wystawców z ofertą dla seniorów oraz obejrzeć dorobek ogrodniczy wrocławskich seniorów na dożynkach działkowych. Były także tańce na Balu Kapeluszy, pierwszy Bieg i Marsz Seniora, warsztaty w bibliotece i koncertów chórów.

Jako cztery główne założenia towarzyszące Senioraliom Robert Pawliszko wymienił aktywizację i integrację seniorów, promocję aktywności, budowę pozytywnego wizerunku osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Naszym zadaniem jest tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów w mieście i zachęcenie kolejnych seniorów do podjęcia różnych rodzajów aktywności- mówił.

Senioralia mogliśmy zorganizować dzięki szerokiemu gronu patronów i partnerów, którzy wsparli nas poprzez swoje zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe – przypomniał Pawliszko. W przygotowanie wydarzeń szczególnie zaangażowane były Kluby Seniora, Domy Pomocy Społecznej, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Organizacje Senioralne oraz młodzież.

W organizację Dni Seniora włączyło się także Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, które umożliwiło uczestnictwo dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu w obchodach Dni Seniora. Goście z Wąsosza wspólnie z seniorami uczestniczyli w warsztatach, poszukiwali wrocławskich krasnali oraz odwiedzili ZOO. Trzy dni później seniorzy złożyli młodym uczestnikom Senioraliów rewizytę, podczas której próbowali ciast upieczonych przez dzieci i przekazali wychowankom szkoły dary – materiały szkolne i słodycze- zebrane podczas Senioraliów.

/poland/file/mainjpg-62_plmain.jpg

Piotr Borys, poseł do Parlamentu Europejskiego i Garri Kasparow, wielokrotny szachowy mistrz świata chwalili 29 września 2012 r. na konferencji prasowej we Wrocławiu i podczas spotkania z publicznością deklarację PE, popierającą program Szachy w Szkole. Deklaracja zakłada, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

20/01/2013

Piotr Borys podkreślał wagę deklaracji, którą udało się przyjąć rzadko spotykaną przewagą głosów, uzyskując poparcie posłów niezależnie od opcji politycznej i narodowości.

Dzięki deklaracji program nauczania szachów w szkole będzie mógł korzystać z dofinansowania ze środków europejskich. Borys stwierdził, że jak najszybciej powinny zostać przygotowane programy pilotażowe i poinformował, że o możliwościach realizacji programu w województwie dolnośląskim będzie rozmawiać z jego władzami.

Poseł do PE zwrócił również uwagę, że w czasie niżu demograficznego kompetencje szachowe nauczycieli mogą znacznie podnieść ich wartość na rynku pracy.

Garri Kasparow podziękował polskim posłom do Parlamentu Europejskiego za to, że odegrali szczególną rolę w przygotowaniu deklaracji, która jego staniem stanowi doskonałe narzędzie, które pozwoli uczyć nauczycieli jak uczyć gry w szachy i tym samym uczynić królewską grę bardziej przystępną, tak aby przynosiła korzyści możliwie szerokiemu gronu.

Kasparowowi wtórował obecny na konferencji prasowej i podczas spotkania z publicznością prezes Polskiego Związku Szachowego, Tomasz Sielicki, który podkreślał, że nauczanie szachów w szkole nie wiąże się z wprowadzeniem nowego przedmiotu, a jedynie udostępnieniem narzędzia, które podniesie jakość nauczania innych przedmiotów, co zostało naukowo udowodnione.

Deklaracja przyjęta przez posłów do Parlamentu Europejskiego zakłada, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania. Ponieważ szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień.

Pages

Subscribe to RSS - Komisja Europejska