Przedstawicielstwo w Polsce

KE

/poland/file/170909dialogmainjpg_pl170909_dialog_main.jpg

Bezpieczeństwo, obronność, przyszłość UE – to zagadnienia, jakie najszerzej omawiano podczas piątkowego spotkania z Elżbietą Bieńkowską. 8 września komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozmawiała z mieszkańcami Krakowa w ramach Dialogu Obywatelskiego. Spotkanie wywołało duże zainteresowanie mediów – jego przebieg relacjonował m.in. "Der Spiegel". Niemiecki tygodnik przytoczył kilka ważnych tez komisarz Bieńkowskiej, które w większości były odpowiedziami na pytania uczestników spotkania.

09/09/2017

Niektóre (prawicowe) media wykorzystały jednak relacje tygodnika "Der Spiegel" do ataku na Komisarz Bieńkowską, której zarzucono krytykowanie Polski w niemieckiej prasie bez sprawdzenia pochodzenia cytatów. Komisarz Bieńkowska nie udzielała wywiadu na temat sytuacji w Polsce tygodnikowi "Der Spiegel", a więc informacje podawane przez niektóre polskie media są nieprawdziwe. 

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni kontakt z obywatelami, poznanie ich opinii oraz reagowanie na uwagi. Krakowskie spotkanie zatytułowane "Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele" zgromadziło młodzież, przedstawicieli samorządów, posłów oraz senatorów. Otworzyła je Anna Szymańska-Klich – prezes Zarządu Fundacji Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, współorganizującej wydarzenie.

Elżbieta Bieńkowska, w Komisji zajmująca się rynkiem wewnętrznym, przemysłem i przedsiębiorczością, rozpoczęła spotkanie od wyjaśnienia nowej koncepcji współpracy unijnej w dziedzinie obronności. Opowiadała o powstającym programie oraz o środkach na proponowany fundusz obronny. Zaznaczyła, że będzie to kolejna istotna kwestia jednocząca państwa członkowskie. Dużo uwagi poświęciła scenariuszom na przyszłość Unii Europejskiej, między innymi najmniej korzystnej dla Polski wizji Europy dwóch prędkości.

Chcesz wiedzieć co mówiła komisarz Bieńkowska? Obejrzyj przebieg spotkania w Krakowie.

Po dialogu nastąpiła seria pytań. Uczestnicy spotkania prosili o rozwinięcie wątku scenariuszy na przyszłość Europy. Rozmawiano też o konsekwencjach nowego programu na rzecz obronności dla Polski. Komisarz podkreślała, że nie jest to program skierowany wyłącznie do dużych krajów. Dodała, że jednym z jego beneficjentów mają być średnie przedsiębiorstwa, co stanowi dużą szansę dla Polski. Bieńkowska opowiadała również o współpracy UE i NATO. Nie zabrakło też pytań dotyczących Brexitu, imigrantów, uchodźców oraz terroryzmu.

/poland/file/170908vytenisandriukaitisjpg_pl170908_vytenis_andriukaitis.jpg

- Powinniśmy uhonorować wkład niezliczonych bohaterów dnia codziennego w UE, którzy przyczynili się do przedłużenia życia i ocalenia setek tysięcy istnień ludzkich – pisze z okazji Europejskiego Dnia Dawstwa i Przeszczepiania Narządów komisarz Vytenis Andriukaitis. Przypomina on jednocześnie, że pomimo postępu medycyny nie wszyscy potrzebujący doczekują przeszczepu. Dlatego potrzebna jest lepsza koordynacja na poziomie europejskim.

08/09/2017

 

Oświadczenie komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa z okazji Europejskiego Dnia Dawstwa i Przeszczepiania Narządów

W sobotę 9 września obchodzimy 18. Europejski Dzień Dawstwa i Przeszczepiania Narządów. Jestem na Litwie na uroczystości związanej z 30. rocznicą pierwszego przeszczepu serca w tym kraju. Jest to dla mnie wzruszająca chwila, ponieważ 30 lat temu jako młody chirurg miałem zaszczyt uczestniczyć w tej operacji. Od tamtej pory znacznie wzrosła liczba przeszczepów różnych typów w UE i na całym świecie. Tylko w latach 2010–2015 wzrost ten wyniósł 14 procent.

W znacznej mierze zawdzięczamy go większej liczbie dawców. Dlatego powinniśmy uhonorować wkład niezliczonych bohaterów dnia codziennego w UE, którzy przyczynili się do przedłużenia życia i ocalenia setek tysięcy istnień ludzkich. Poprawa wynika również z postępów w chirurgii, lepszej koordynacji między zespołami klinicznymi, poprawy standardów bezpieczeństwa i transportu narządów oraz zwiększenia transgranicznej wymiany narządów.

UE ma również w tym swój udział. Posiadamy ogólnounijne przepisy dotyczące norm jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do przeszczepu narządów. Jeśli chodzi o skrócenie czasu oczekiwania na przeszczep, opracowaliśmy europejskie narzędzie informatyczne umożliwiające lekarzom z jednego państwa członkowskiego znajdowanie dla swoich pacjentów odpowiednich dawców w innym państwie członkowskim. W ciągu zaledwie dwóch lat dokonano prawie 90 przeszczepów, głównie u dzieci, które inaczej nie mogłyby dojść do skutku. Wkrótce opublikujemy sprawozdanie, które wyraźnie pokaże, że łączenie zasobów i wiedzy w całej UE może znacząco poprawić wyniki kliniczne. Żaden kraj nie jest wstanie leczyć wszystkich rzadkich i skomplikowanych chorób. Dlatego też podjęliśmy w tym roku nową inicjatywę, by usprawnić dzielenie się wiedzą w Europie. Wirtualne europejskie sieci referencyjne umożliwiają jednostkom służby zdrowia z całej Europy wymianę informacji na temat złożonych lub rzadkich chorób i stanów, które wymagają wysoce specjalistycznego leczenia i koncentracji zasobów.

Niestety mimo to codziennie w UE umiera 16 pacjentów oczekujących na przeszczep narządów, a tysiące pacjentów pozostają na listach oczekujących na przeszczep. Jako lekarz dobrze wiem jak daleko zaszliśmy z medycznego punktu widzenia. Jako komisarz europejski zdaję sobie sprawę z ogromnego znaczenia koordynacji na poziomie europejskim w zakresie dawstwa i przeszczepiania narządów. Wierzę, że wspólnie z naszymi państwami członkowskimi możemy zrobić jeszcze więcej. Dla chcącego wszystko jest możliwe.

/poland/file/170907securityunionjpg_pl170907_security_union.jpg

- Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych – mówił komisarz Julian King prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska m.in. na walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.

07/09/2017

 

Komisja Europejska poinformowała o działaniach podjętych od czasu wygłoszenia przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera orędzia o stanie Unii w 2016 r., mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE, usprawnienie wymiany informacji między państwami członkowskimi, ograniczenie pola działania terrorystów oraz zapobieganie radykalizacji postaw.

Komisja wywiązała się z wszystkich zobowiązań dotyczących priorytetów w zakresie bezpieczeństwa wskazanych przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera. W niniejszym 10. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa zaprezentowano również postępy poczynione w odniesieniu do innych kwestii związanych z bezpieczeństwem, perspektywę dalszych prac w ciągu najbliższych 12 miesięcy i w późniejszym okresie.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - W zeszłym roku podjęto znaczące kroki w kierunku stworzenia prawdziwej unii bezpieczeństwa. Jednak ataki przeprowadzone w ubiegłym miesiącu pokazały, że aby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom, konieczne są dalsze intensywne działania. Wdrożono wszystkie środki przedstawione przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii w 2016 r. i programie prac Komisji na 2017 r. Jest to solidna podstawa do dalszych wspólnych działań w nadchodzących latach. Aby powstała prawdziwa i skuteczna unia bezpieczeństwa musimy wszyscy współpracować ze sobą w duchu zaufania - instytucje i agencje UE razem z państwami członkowskimi.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King stwierdził: - Celem UE jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych. Uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, by zagwarantować większe bezpieczeństwo granic zewnętrznych, usprawnić wymianę informacji na temat terrorystów i innych przestępców, a także pogłębić naszą współpracę z firmami internetowymi i społecznościami lokalnymi w celu zwalczania radykalizacji postaw. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia, co pokazały tragedie związane z ostatnimi atakami. Nasi obywatele oczekują od nas ochrony i zapewnienia im większego bezpieczeństwa; musimy wspólnie wywiązać się z podjętych zobowiązań.

W poprzednim roku Komisja wspierała działania państw członkowskich w dwóch głównych dziedzinach: zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz środków, które je wspierają; oraz wzmocnienia obrony i rozwijania odporności wobec wymienionych zagrożeń.

Zwiększenie bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej

 • Wdrożone zostały systematyczne kontrole baz danych wszystkich podróżnych, w tym obywateli Unii przekraczających granice zewnętrzne.
 • Osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie unijnego systemu wjazdu/wyjazdu, który będzie rejestrował dane dotyczące wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE.
 • Trwają prace zmierzające do ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) służącego do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa osób podróżujących do Europy bez wiz przed ich przybyciem na granicę Unii.

Sprawniejsza wymiana informacji

 • Komisja zaproponowała przepisy mające na celu wzmocnienie systemu informacyjnego Schengen (SIS) jako najbardziej skutecznego narzędzia egzekwowania prawa UE.
 • Aby uzupełnić braki w unijnym zarządzaniu danymi, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).
 • Komisja zaprezentowała nowe podejście służące do osiągnięcia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych na potrzeby granic i bezpieczeństwa.
 • Nowe rozporządzenie o Europolu, dzięki któremu Agencja uzyskała narzędzia niezbędne do bardziej skutecznego, efektywnego i odpowiedzialnego działania, weszło w życie w maju. Agencji przydzielono również więcej zasobów.

Ograniczenie pola działania terrorystów

 • Dyrektywa w sprawie zwalczania terroryzmu przewiduje rozszerzenie katalogu praw ofiar terroryzmu oraz kryminalizację czynów takich jak finansowanie terroryzmu, podejmowanie szkolenia lub podróży w celach terrorystycznych.
 • W celu zwiększenia kontroli nabywania i posiadania broni i uniemożliwienia przestępcom i terrorystom dostępu do najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni wojskowej przyjęto również zmienioną dyrektywę w sprawie broni palnej. Komisja nasiliła walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.
 • Aby zaostrzyć przepisy i kontrole dotyczące substancji, które mogą zostać wykorzystane do wytwarzania materiałów wybuchowych domowymi sposobami, Komisja rozpoczęła przegląd unijnego rozporządzenia w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych.
 • Nowa grupa ds. ochrony celów miękkich stanowi platformę umożliwiającą wymianę wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie sposobów ochrony obszarów publicznych.
 • Komisja przedstawiła trzy wnioski mające na celu uzupełnienie ram prawnych dotyczących prania pieniędzy, nielegalnych przepływów pieniężnych oraz zamrażania i konfiskowania aktywów, służące zwalczaniu finansowania terroryzmu.

Zapobieganie radykalizacji

 • Komisja współpracuje z platformami internetowymi w ramach Forum UE ds. Internetu w celu ograniczenia dostępu do treści terrorystycznych i zainicjowała program na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego służący promowaniu przesłań alternatywnych w internecie. Jednostka ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie działająca w ramach Europolu zasygnalizowała 35 tys. przypadków treści terrorystycznych w internecie w ciągu ostatnich 2 lat; 80-90 % z nich zostało usuniętych.
 • Komisja nadal oferuje swoje wsparcie w zakresie zapobiegania i zwalczania radykalizacji postaw na szczeblu krajowym i lokalnym, zwłaszcza za pośrednictwem sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN) oraz dzięki utworzeniu grupy ekspertów wysokiego szczebla na temat radykalizacji postaw.

W dzisiejszym sprawozdaniu przedstawiono szczegółowo harmonogram prac na przyszły rok we wspomnianych obszarach, jak również wstępną ocenę dalszych działań w następstwie opinii Trybunału Sprawiedliwości w sprawie umowy między UE a Kanadą, której przedmiotem są dane dotyczące przelotu pasażera (umowa PNR). Dokonano również przeglądu postępów w walce z cyberprzestępczością i w dziedzinie bezpieczeństwa transportu.

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji, podkreślany wielokrotnie od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 14 września 2016 r.

Europejska agenda bezpieczeństwa stanowi punkt odniesienia dla działań Komisji w tej dziedzinie. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa, obejmujące zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego, odcięcie finansowania terrorystom oraz usprawnienie wymiany informacji. Od momentu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod skuteczną i rzeczywistą unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji.

Kolejne sprawozdanie na temat postępów prac nad stworzeniem unii bezpieczeństwa zostanie przedstawione w październiku 2017 r.

Dodatkowe informacje:

/poland/file/170907dieselgatejpg_pl170907_dieselgate.jpg

Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów fałszowało odczyt poziomu emisji spalin samochodu.

07/09/2017

 

Jest to część skoordynowanych działań unijnych urzędów ochrony konsumentów, które mają zagwarantować, że grupa Volkswagen przestrzega praw ochrony konsumentów w następstwie skandalu emisyjnego oraz aktywnie podejmuje działania w stosunku do zainteresowanych konsumentów. Urzędy ochrony konsumentów w UE nadal otrzymują informacje świadczące o tym, że wiele samochodów, których dotyczył skandal, nie zostało jeszcze naprawionych.

Po rozmowach z komisarz Věrą Jourovą w 2016 r. Volkswagen zobowiązał się, że wszystkie samochody, których dotyczył skandal, zostaną naprawione do jesieni 2017 r. Urzędy ochrony konsumentów w UE, pod przewodnictwem holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków, wzywają Volkswagena do potwierdzenia, w terminie jednego miesiąca, że plan ten zostanie zrealizowany. Żądają one pełnej przejrzystości tego procesu oraz szczegółowych danych w odniesieniu do tego, co zostało już osiągnięte, a co pozostaje do zrobienia. Volkswagen powinien zagwarantować rozwiązanie wszelkich potencjalnych problemów zaistniałych po dokonaniu napraw, Komisja zażądała bowiem, aby wszystkie samochody Volkswagena, których dotyczył skandal, zostały doprowadzone do pełnej zgodności z zasadami homologacji tego typu pojazdów. 

Komisarz Věra Jourová powiedziała: - Cieszę się, że urzędy ochrony konsumentów, jako organy wykonujące prawo UE, przyjmują wspólny front wobec Volkswagena i naciskają na wypełnienie naszych żądań. Działając wspólnie, urzędy ochrony konsumentów są w stanie zagwarantować przestrzeganie prawa ochrony konsumentów w całej Unii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku problemów ogólnoeuropejskich, takich jak sprawa Volkswagena, która dotyczy ponad 8 mln konsumentów w różnych państwach członkowskich. Dzięki wspólnemu stanowisku konsumenci w UE mogą być pewni, że zarówno urzędy ochrony konsumentów, jak i Komisja Europejska, stoją po ich stronie i że nie zgodzimy się na żadne półśrodki. 

Organy ochrony konsumenta oczekują odpowiedzi Volkswagena m.in. co do następujących aspektów:

 • Przejrzystość i przekazywanie informacji: Volkswagen powinien jak najszybciej poinformować poszczególnych konsumentów o naprawie. Volkswagen powinien dostarczyć konsumentom wystarczających informacji, które pozwolą im podjąć przemyślaną decyzję. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych informacje te powinny obejmować następujące kwestie:
 • precyzyjne i jasne powody, dlaczego samochód musi zostać poddany naprawie;
 • co obejmuje naprawa;
 • co konsument musi zrobić, aby jego samochód został naprawiony;
 • co może się stać lub co się stanie, jeżeli konsument nie odda samochodu do naprawy;
 • w jakich państwach członkowskich samochody, które nie zostały naprawione, przestaną być zdatne do ruchu drogowego oraz kiedy to nastąpi.
 • Informowanie właścicieli samochodów używanych i konsumentów poza salonami Volkswagena: Jeśli chodzi o konsumentów, którzy kupili swoje samochody bez pośrednictwa salonów Volkswagena lub serwisują je poza autoryzowanym serwisem (np. samochody używane, samochody zakupione bezpośrednio od importerów), Volkswagen powinien dołożyć starań, aby poinformować o naprawach tych właścicieli samochodów.
 • Środki budowania zaufania: Organy ochrony konsumentów z zadowoleniem przyjęły środki budowania zaufania ogłoszone przez grupę Volkswagen, dzięki którym konsumenci zyskują pewność co do wykonywanych napraw. Organy ochrony konsumentów wezwały Volkswagena do aktywnego poinformowania o tych środkach wszystkich zainteresowanych osób; do nieograniczania napraw tylko do pewnych części samochodu albo do określonego przedziału czasowego; oraz do podjęcia prawnie wiążącego zobowiązania, że ogólne osiągi samochodu po naprawie będą takie same.
 • Wsparcie dla salonów samochodowych w procesie naprawy: Chociaż odpowiedzialność za zapewnienie zgodności spoczywa na producentach, na mocy dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji to sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady w chwili dostawy towaru. Organy ochrony konsumentów wzywają Volkswagena do wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu ułatwienia pracy salonom samochodowym.
 • Przedłużenie procesu naprawy: Urzędy ochrony konsumentów w UE wzywają Volkswagena do potwierdzenia harmonogramu przeprowadzenia napraw wszystkich samochodów. Jeżeli akcja serwisowa potrwa dłużej niż do jesieni 2017 r., Volkswagen powinien zobowiązać się do przedłużenia okresu darmowych napraw oprogramowania tak długo, jak jest to konieczne, w celu wypełnienia swoich obowiązków i zapewnienia zgodności wszystkich samochodów z prawem konsumenckim UE.

Dalsze działania

Urzędy ochrony konsumentów w UE proszą Volkswagena o odpowiedź w ciągu jednego miesiąc oraz o podjęcie dialogu na szczeblu europejskim. Każde państwo członkowskie będzie miało swobodę zadecydowania o dalszych działaniach, jeżeli Volkswagen nie odpowie na wspólne stanowisko lub nie uda się osiągnąć porozumienia. Urzędy mogą podejmować działania zgodne z krajową specyfiką, w tym w razie potrzeby działania w zakresie egzekwowania przepisów.

Przebieg procedury

Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Dzięki temu organ krajowy w jednym państwie członkowskim może zwrócić się do swojego odpowiednika w innym państwie UE z prośbą o interwencję w przypadku transgranicznego naruszenia unijnych przepisów konsumenckich.

Współpraca dotyczy przepisów ochrony konsumenta w różnych obszarach, takich jak dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

W ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów właściwe organy regularnie dokonują przeglądu kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie ochrony konsumentów na jednolitym rynku i koordynują prowadzony przez siebie nadzór rynku i ewentualne działania w zakresie egzekwowania prawa. Komisja ułatwia wymianę informacji pomiędzy tymi organami oraz koordynację ich działań.

Więcej informacji:

Unijna polityka ochrony konsumentów

/poland/file/170907malmstromjpg_pl170907_malmstrom.jpg

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

07/09/2017

 

Sojusz powstanie dzięki staraniom krajów z całego świata na rzecz zwalczania handlu towarami wykorzystywanymi do tortur i wykonywania kary śmierci. Mimo że prawo międzynarodowe bezwzględnie zabrania stosowania tortur, na całym świecie nadal handluje się narzędziami służącymi do zadawania bólu lub wykonywania egzekucji. Należą do nich pałki z metalowymi kolcami, pasy i szczypce do poddawania ofiar elektrowstrząsom, jak również substancje chemiczne wykorzystywane do egzekucji oraz sprzęt służący do ich podawania.

- Jedynym przeznaczeniem tych produktów jest maltretowanie i zabijanie ofiar. Nie możemy pozwolić, by tymi narzędziami handlowano jak każdym innym towarem. Najwyższy czas, by podjąć konkretne działania i położyć kres tej nikczemnej działalności - powiedziała komisarz Malmström.

- Przepisy UE w tej dziedzinie przynoszą pozytywne efekty, producenci zakazanych wyrobów próbują jednak obejść obowiązujące prawo. Im więcej krajów zdecyduje się na współpracę, tym skuteczniejsze będą nasze działania. Jako komisarz UE oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego miałam wielokrotnie okazję spotkać ofiary tortur – uchodźców, więźniów sumienia oraz więźniów skazanych na karę śmierci. Jestem przekonana, że polityka handlowa może być jednym ze sposobów ochrony praw człowieka na całym świecie, dodała komisarz Malmström.

Inicjatywa powstała w wyniku wspólnych starań UE, Argentyny i Mongolii. Działa już poświęcona jej strona internetowa (www.torturefreetrade.org). Podczas oficjalnej inauguracji, która odbędzie się 18 września w siedzibie głównej ONZ, wiele krajów będzie miało okazję przyłączyć się do wspólnej deklaracji na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur. Oczekuje się, że w dniu inauguracji do sojuszu przystąpi około 50 państw członkowskich ONZ – z Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy. Może on stać się podstawą szerszej współpracy ONZ w tej dziedzinie.

Przystępując do sojuszu, kraje zgadzają się:

 • przyjąć środki na rzecz kontroli i ograniczenia eksportu urządzeń stosowanych do tortur i wykonywania kary śmierci;
 • wyposażyć organy celne w odpowiednie narzędzia. W tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, za pomocą której będzie można monitorować przepływy handlowe, śledzić nowe produkty i wymieniać się informacjami;
 • zapewnić pomoc techniczną przy wprowadzaniu i egzekwowaniu przepisów zakazujących tego rodzaju handlu;
 • dzielić się doświadczeniami w zakresie skutecznych systemów kontroli i egzekwowania odnośnych przepisów.

UE mocno angażuje się w ochronę praw człowieka i walkę z torturami i zdecydowanie zwalcza karę śmierci. Surowe unijne przepisy dotyczące handlu towarami wykorzystywanymi do tortur lub wykonywania kary śmierci przyniosły już rezultaty. W konsekwencji m.in. zaostrzenia unijnych przepisów obecnie znacznie trudniej jest zdobyć substancje stosowane w śmiertelnych zastrzykach. Są one również droższe.

Unijne prawodawstwo ma jednak zastosowanie wyłącznie w Europie. Producenci i przedsiębiorstwa, które handlują takimi towarami, próbują obejść unijne prawo. Dlatego też im więcej krajów zobowiąże się, że wprowadzi zakaz wywozu tego typu towarów, tym skuteczniejsze będą działania na rzecz wyeliminowania handlu tymi produktami. Zawiązanie sojuszu umożliwi podjęcie konkretnych działań, dzięki którym można będzie powstrzymać handel takimi towarami na całym świecie, przez co znacznie trudniej będzie je zdobyć.

Kontekst

Jednym z celów polityki zagranicznej UE jest propagowanie poszanowania praw podstawowych. Do działań mających zapobiegać torturom i zmierzających do zniesienia kary śmierci należy przyjmowanie przepisów wprowadzających zakaz handlu pewnymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania egzekucji lub jako narzędzia tortur. Pierwsze takie przepisy przyjęto w 2005 r.

UE wprowadziła wykaz zakazanych produktów oraz specjalny mechanizm pozwalający rozszerzać go w trybie pilnym o nowe produkty. Przyjęła też zasady w zakresie kontroli eksportu mające zapobiec wykorzystywaniu uwzględnionych w wykazie środków farmakologicznych do wykonywania kary śmierci. Zakazała również świadczenia usług pośrednictwa związanego z wszystkimi towarami ujętymi w wykazie oraz zapewniania pomocy technicznej państwom trzecim. W ubiegłym roku UE zaostrzyła przepisy jeszcze bardziej, by uwzględniały one zakaz tranzytu wspomnianych towarów przez terytorium UE i w unijnych portach oraz zakaz reklamowania takich produktów, np. na targach handlowych.

Więcej informacji

Strona internetowa sojuszu na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur, zawierająca m.in. informacje na temat celów tego sojuszu oraz wskazówki, jak zarejestrować swój udział w jego inauguracji.

Ze strony EbS można pobrać materiały audiowizualne. Zamieszczono tam m.in. zdjęcia narzędzi tortur oraz wywiad z komisarz Malmström.

/poland/file/170906back2schooljpg_pl170906_back2school.jpg

W ramach akcji edukacyjnej "Back to School" w piątek 15 września Marcin Gasiuk, urzędnik Komisji Europejskiej, odwiedzi dwie siedleckie szkoły. Podczas spotkań z uczniami opowie o Unii Europejskiej i pozycji Polski we wspólnocie, przedstawi również możliwości rozwoju zawodowego i osobistego w instytucjach UE. 

Date: 
15/09/2017 - 08:00

 

Marcin Gasiuk jest pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. W wydziale odpowiadającym za fundusze unijne w Polsce zajmuje się projektami transportowymi i energetycznymi.

Budowa autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2, modernizacja linii kolejowej E-20 i nr 7 Warszawa-Lublin, czy budowa nowej linii energetycznej 400kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów - to kilka z projektów zrealizowanych w regionie przy wsparciu unijnym, za które odpowiada.

W piątek 15 września Marcin Gasiuk odwiedzi szkoły, do których uczęszczał w Siedlcach i spotka się z młodzieżą w ramach programu "Back to School".

Zapraszamy na spotkania:

15 września (piątek)

 • Gimnazjum Publiczne nr 6, ul. Generała Orlicz-Dreszera 3, Siedlce
  (kontakt: Joanna Kowalska-Wróbel – dyrektor;)
   
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, Siedlce
  (kontakt: Teresa Nasiłowska, zastępca dyrektora)

Instytucje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą program „Back to School”, czyli „Powrót do szkoły”. W jego ramach urzędnicy odwiedzają szkoły, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przybliżyć im kwestie europejskie. Dla uczniów to nie tylko okazja, by dowiedzieć się z pierwszej ręki jak działa Unia i jaki wpływ ma na ich życie, ale również szansa wglądu za kulisy pracy urzędników. Dodatkowo poznają możliwości staży i sposób rekrutacji do unijnych instytucji.

Spotkania z urzędnikami w szkołach są też doskonałą okazją dla uczniów, by dowiedzieć się bezpośrednio u źródła, jakie są aktualne priorytety polityczne UE, czym zajmuje się Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera i jaki wpływ mogą mieć oni sami na funkcjonowanie UE i jej politykę. Dla drugiej strony wizyty te są cenną okazją, aby poznać zainteresowania młodych ludzi, aspiracje i problemy, z jakimi muszą sobie radzić.

/poland/file/170906migrationsjpg_pl170906_migrations.jpg

Czechy, Węgry i Polska nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i nie relokowały ani jednej osoby albo nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji – wynika z najnowszego sprawozdania KE w sprawie kryzysu migracyjnego. Komisja z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym potwierdził on ważność decyzji Rady w sprawie relokacji i oddalił skargi wniesione przez Słowację i Węgry.

06/09/2017

 

KE przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac, w których wzywa wszystkie strony do podtrzymania i dalszego przyspieszenia zadowalających postępów w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, ochrony granic zewnętrznych UE i wspierania państw członkowskich pierwszej linii będących pod presją.

Unijny mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych funkcjonuje i przynosi pozytywne rezultaty, o czym świadczy fakt, że dotychczas relokowano ponad 27 695 osób. Istotne jest, by państwa członkowskie jak najszybciej relokowały wszystkie pozostałe osoby kwalifikujące się do relokacji z Włoch i Grecji. Oświadczenie UE–Turcja konsekwentnie zapewnia niewielki napływ migrantów o nieuregulowanym statusie do Grecji. Równocześnie umożliwiło ono przesiedlenie blisko 10 tys. Syryjczyków do UE. W miesiącach letnich na szlaku środkowośródziemnomorskim wyraźnie zmalała liczba przypadków niedozwolonego przekraczania granic i wypadków śmiertelnych, co stanowi także odzwierciedlenie wspólnych wysiłków UE, szczególnie Włoch. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej dysponuje odpowiednimi narzędziami, lecz państwa członkowskie muszą podjąć dalsze wysiłki, by można było w pełni skorzystać z rozszerzonego mandatu agencji w kwestii powrotów.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: - Wszystkie podmioty unijne z oddaniem pracują wspólnie nad zarządzaniem przepływami migracyjnymi, ochroną naszych granic zewnętrznych i wspieraniem państw członkowskich pierwszej linii. Jesteśmy na dobrej drodze i widzimy wymierne wyniki w terenie. Nadal jednak mierzymy się z wyzwaniami, a czynniki ryzyka wciąż się utrzymują. Dlatego musimy w dalszym ciągu usprawniać nasze działania, by ocalać istnienia ludzkie, otwierać bezpieczne i legalne szlaki dla tych, którzy zasługują na ochronę, i zawracać tych, którzy nie mają prawa zostać.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: - Gdy Europa współpracuje w duchu odpowiedzialności i solidarności, wówczas dokonujemy postępów i osiągamy wymierne rezultaty, zarówno wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami. Dostrzegamy to dzisiaj bardzo wyraźnie: zmniejszenie nieregularnych przepływów migracyjnych, zwiększenie liczby przesiedlanych uchodźców, pełna operacyjność w terenie wspólnej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także wspólne działania podejmowane w celu wsparcia Włoch i na szlaku środkowośródziemnomorskim. Jesteśmy również świadkami solidarności wewnątrz Unii Europejskiej: program relokacji przynosi wyniki i prawie wszystkie zarejestrowane osoby ubiegające się o relokację zostały relokowane z Grecji i Włoch. Musimy teraz kontynuować te udane działania na wszystkich wspomnianych frontach. 

Relokacja i przesiedlenie - autentyczna solidarność

Dwa lata po uruchomieniu specjalnego mechanizmu relokacja w dalszym ciągu przynosi pozytywne wyniki, co potwierdza tym samym istotne przyspieszenie procesu relokacji w 2017 r. Od lutego 2017 r. co miesiąc relokowanych jest średnio 2,3 tys. osób do prawie wszystkich państw członkowskich. Według stanu na dzień 4 września relokacja objęła 27 695 osób (19 244 z Grecji i 8 451 z Włoch). Nadal jednak wszystkie strony muszą podejmować stałe wysiłki, gdyż blisko 2,8 tys. osób wciąż czeka na relokację z Grecji, a do Włoch codziennie przybywają nowe osoby ubiegające się o relokację. Państwa członkowskie muszą przyspieszyć proces relokacji i zadeklarować wystarczającą liczbę miejsc na potrzeby przyjęcia wszystkich kwalifikujących się osób. Włochy muszą nadać tempo procesowi identyfikacji i rejestracji osób kwalifikujących się do relokacji (zwłaszcza Erytrejczyków).

Szereg państw członkowskich (Malta i Łotwa) dokonało już pełnej relokacji przydzielonych im osób przebywających w Grecji, natomiast pozostałe państwa (FinlandiaLitwaLuksemburg i Szwecja) finalizują ten proces. Malta i Finlandia również kończą relokację przydzielonych im osób we Włoszech. Komisja z zadowoleniem przyjmuje także fakt, że Austria przystąpiła do relokacji osób z Włoch i że trwają obecnie przygotowania do pierwszych relokacji z Włoch do Słowacji. Czechy, Węgry i Polska nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i nie relokowały ani jednej osoby (Węgry i Polska) bądź też nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji od ponad roku (Czechy). W związku z tym dnia 26 lipca Komisja nadała tempo postępowaniom w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i rozesłała uzasadnione opinie do wymienionych państw członkowskich. Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym potwierdził on ważność drugiej decyzji Rady w sprawie relokacji i oddalił skargi wniesione przez Słowację i Węgry.

Zobowiązanie prawne do relokacji, jakie spoczywa na państwach członkowskich, nie ustaje we wrześniu. Decyzje Rady w sprawie relokacji mają zastosowanie do wszystkich kwalifikujących się osób, które przybyły do Grecji lub Włoch do dnia 26 września 2017 r. Oznacza to, że wszystkie osoby kwalifikujące się do relokacji powinny być nadal relokowane po tym terminie. Dlatego ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie, przede wszystkim Polska, Węgry i Czechy, a także te państwa, które nie dokonały pełnej relokacji przydzielonych im osób, wzmogły swoje wysiłki i dokonały relokacji kwalifikujących się osób.

Przyjęty w lipcu 2015 r. europejski program przesiedleń niedługo dobiegnie końca i odnotowuje pozytywne wyniki: państwa członkowskie i państwa stowarzyszone w ramach Schengen już przesiedliły 17 305 spośród 22 504 osób, które objęto tym programem. Zgodnie z oświadczeniem UE–Turcja łącznie z Turcji do UE przesiedlono dotychczas 8 834 Syryjczyków, w tym 1 028 od ostatniego sprawozdania. Od uruchomienia programów przesiedleń na szczeblu unijnym przesiedlono łącznie 22 518 osób. Dnia 4 lipca 2017 r. Komisja rozpoczęła nowy proces składania deklaracji w zakresie przesiedleń planowanych na rok 2018, by zapewnić kontynuację wysiłków UE w zakresie wspólnych przesiedleń do momentu przyjęcia wniosku Komisji w sprawie unijnego programu przesiedleń. Zachęca się państwa członkowskie do składania deklaracji na rok 2018 w terminie do dnia 15 września 2017 r. i skoncentrowania się także na przesiedleniach z Afryki Północnej i Rogu Afryki oraz zapewnienia dalszych przesiedleń z Turcji. Komisja przeznaczyła 377,5 miliona euro na przesiedlenie co najmniej 37 750 osób (10 tys. euro na osobę).

Oświadczenie UE–Turcja – w dalszym ciągu widoczne wymierne rezultaty

Oświadczenie UE–Turcja niezmiennie przynosi wymierne wyniki i odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi na szlaku wschodniośródziemnomorskim.

Mimo nieznacznego wzrostu liczby przybywających osób w okresie letnim liczba osób przekraczających codziennie granicę między Turcją a wyspami greckimi utrzymuje się na niskim poziomie od ostatniego sprawozdania z dnia 13 czerwca, tj. średnio 75 przybywających osóbna dzień. Jest to zgodne z trendami sezonowymi zaobserwowanymi dla analogicznego okresu w 2016 r. Liczba przybywających osób spadła o 97 proc., od kiedy oświadczenie weszło w życie, i utrzymał się wyraźny spadek liczby osób, które giną na morzu Egejskim. Niezbędne są jednak dalsze wzmożone wysiłki, by zmniejszyć liczbę zaległych wniosków o udzielenie azylu i rozwiązać problem związany z niedostatecznymi zdolnościami w zakresie przetwarzania poprzedzającego powroty i niewystarczającą liczbą miejsc w ośrodkach detencyjnych w Grecji, by osiągnąć postępy w zakresie powrotów. Od daty podpisania oświadczenia UE–Turcja do Turcji zawrócono łącznie 1 896 migrantów o nieuregulowanym statusie. Postęp nastąpił także w innych obszarach, o których mowa w oświadczeniu. Komisja przyspiesza działania mające na celu zapewnienie wsparcia finansowego w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Na finansowanie w latach 2016-2017 przeznaczono 3 miliardy euro, z czego podpisane dotychczas kontrakty opiewają na łącznie 1,66 miliardów euro, a wartość wypłat wzrosła do 838 milionów euro. Odnotowano szybki wzrost liczby uchodźców będących w najtrudniejszym położeniu, wspieranych w ramach siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych: z 600 tys. do 860 tys. osób. Zakłada się, że do końca 2017 r. liczba uchodźców wyniesie 1,3 milionów.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej - konieczne większe wysiłki w zakresie powrotów

W ostatnich miesiącach trwało uruchamianie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także rozpoczęto dwie dodatkowe operacje w celu wsparcia Hiszpanii w zachodniej części regionu Morza Śródziemnego. Obecnie państwa członkowskie wspiera w terenie łącznie 1,7 tys. funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nadal jednak utrzymuje się problem związany z niedostateczną liczbą rozmieszczonych funkcjonariuszy, a od kwietnia 2017 r. nie przekazano żadnego sprzętu na rzecz rezerw szybkiego reagowania. Państwa członkowskie muszą bezzwłocznie wypełnić swoje zobowiązania i uzupełnić pozostałe braki, by zapewnić skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi UE.

Agencja dokonała ocen narażenia dla szeregu państw członkowskich. Teraz organy krajowe muszą zapewnić terminowe wykonanie przekazanych zaleceń. Agencja wsparła także 193 operacji, w ramach których zawrócono 8 606 nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, co stanowi wzrost liczby operacji w dziedzinie powrotów o ponad 160 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. Państwa członkowskie nadal jednak nie korzystają z pełnego spektrum zdolności Agencji. Konieczne są dalsze wysiłki, by Agencja mogła wypełniać zadania wynikające z jej rozszerzonego mandatu w kwestii powrotów. Wraz z państwami członkowskimi Agencja powinna dążyć do lepszego dostosowywania czynności związanych z powrotami i w pełni wykorzystywać swoje ulepszone narzędzia i instrumenty.

Ramy partnerstwa i szlak środkowośródziemnomorski - widoczny spadek liczby przybywających osób

Środki wdrożone na szlaku środkowośródziemnomorskim i we współpracy z partnerami w Afryce zaczynają przynosić rezultaty. W miesiącach letnich znacznie spadła liczba przypadków śmiertelnych na morzu, a także wyraźnie zmalała liczba migrantów przekraczających szlak środkowośródziemnomorski. Podejmowane przez UE wysiłki nadal pomagają ocalać istnienia ludzkie, rozbijać model biznesowy przemytników i handlarzy ludźmi, eliminować podstawowe przyczyny problemu i współpracować w ramach partnerstw z państwami trzecimi. To wszystko odbywa się przy pełnym poszanowaniu europejskich wartości i praw człowieka. Należy kontynuować – w tym samym tempie i z tym samym zapałem – wdrażanie planu działania dotyczącego środków wspierania Włoch (przyjętego w dniu 4 lipca 2017 r.), po powołaniu grupy kontaktowej w sprawie szlaku środkowośródziemnomorskiego i po spotkaniu w Paryżu w dniu 28 sierpnia 2017 r. Pod tym linkiem znajduje się pełna treść komunikatu prasowego.

Dodatkowe informacje

15. sprawozdanie w sprawie relokacji i przesiedleń

Siódme sprawozdanie z postępów w realizacji oświadczenia UE–Turcja

Piąte sprawozdanie z postępu prac w sprawie zapewnienia pełnej operacyjności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Piąte sprawozdanie z postępów w realizacji ram partnerstwa z państwami trzecimi w zakresie Europejskiego programu w dziedzinie migracji

/poland/file/170904stylianidesmainjpg_pl170904_stylianides_main.jpg

Kryzysy wymagają doskonale wyszkolonych, wyedukowanych i oddanych sprawie młodych ludzi, którzy ruszą naprzeciw kolejnym wyzwaniom – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego był gościem specjalnym konferencji poświęconej międzyuczelnianemu programowi Noha Intensive Programme na Uniwersytecie Warszawskim.

04/09/2017

W konferencji (4 września br.) uczestniczyli studenci związani z programem NOHA z całego świata. Komisarz w swoim przemówieniu już na wstępie stwierdził, że właśnie oni i ich pokolenie będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu Europy w nadchodzących latach i dekadach. - To pokolenie młodych Europejczyków na nowo rozpędzi Europę, da jej nowe, świeże pomysły i entuzjazm.

Starając się określić priorytety w zakresie pomocy humanitarnej Stylianides zauważył, że kryzysy humanitarne są w dzisiejszym świecie efektem wielu połączonych elementów – katastrof naturalnych, nierówności społecznych, terroryzmu czy globalizacji. Aby poradzić sobie z tymi problemami konkretnym akcjom humanitarnym muszą towarzyszyć rozwiązania dyplomatyczne.

Komisarz podkreślał, że Unia Europejska obecnie jest jedną z największych instytucji na świecie zapewniającą pomoc humanitarną. Niestety problemem jest dotarcie do osób, które potrzebują wsparcia. - Nie ma nic bardziej druzgoczącego niż posiadanie środków, aby pomóc, ale nie być w stanie tego zrobić – zaznaczał Stylianides.

Jako podstawowe zasady pomocy humanitarnej, które muszą być przestrzegane, komisarz wymienił: neutralność, bezstronność, niezależność i człowieczeństwo. Nimi powinien się kierować każdy, kto jest gotów uśmierzać ból innych. Jednak praca taka jest obarczona dużym ryzykiem - tylko w ubiegłym roku życie straciło 158 działaczy organizacji humanitarnych. - Ratowanie życia nie powinno kosztować innego życia.

Christos Stylianides zwrócił szczególną uwagę na edukację jako element, który daje człowiekowi poczucie godności, ale również chroni przed przemocą i radykalizacją. Jest ona również podstawą potrzebną do zjednywania różnych grup społecznych. - Gdzie jest zapewniona edukacja, nie ma kryzysów - przypomniał słowa kobiety, która uciekła przed nigeryjską grupą islamistyczną Boko Haram.

Podczas pobytu w Warszawie komisarz spotkał się również z osobami zarządzającymi stowarzyszeniem NOHA. Celem spotkania było wyciągnięcie wniosków i omówienie dotychczasowej współpracy między NOHA a departamentem Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Określono również perspektywę przyszłych działań.

/poland/file/170906energajpg_pl170906_energa.jpg

Tyle w sumie wyniosą kredyty udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny na modernizację energetycznej sieci dystrybucyjnej oraz na rozwój polskiej nauki. W ramach tzw. planu Junckera 250 mln euro otrzyma grupa Energa, zaś instrument finansowy InnovFin przeznaczy 730 mln EUR na prace badawczo-rozwojowe. O zawartych porozumieniach poinformowano podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

06/09/2017

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował, że udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld euro na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym, wzmacniając tym samym swoje długoletnie zaangażowanie na rzecz wspierania polskiej gospodarki. Promując konkurencyjne i bezpieczne dostawy energii, EBI przeznaczył dla grupy Energa 250 mln euro na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce. Finansowanie w formie innowacyjnych obligacji hybrydowych jest gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny element Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki kolejnym dwóm kredytom EBI Polska otrzyma 730 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. Te operacje EBI są pierwszymi w ramach nowego instrumentu finansowego InnovFin Science, który powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020".

Otwierając ceremonię podpisania umów na Forum Ekonomicznym w Krynicy wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział: - Inwestycje to jeden z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy maksymalnie wykorzystać dostępne źródła finansowania – zarówno na inwestycje małych i średnich firm, jak i duże przedsięwzięcia rządowe. Od półtora roku Ministerstwo Rozwoju koordynuje i monitoruje wdrażanie Planu Junckera w Polsce. Mamy efekty. Dane EBI wskazują, że Polska jest na 6. miejscu w UE, jeśli chodzi o wykorzystanie środków z tego źródła. Podpisana umowa jest trzecią dotyczącą wsparcia rządowego projektu inwestycyjnego. Wartość wszystkich trzech inwestycji - Energi, Tauronu i Przewozów Regionalnych, to 5,6 mld zł. (…) Europejski Bank Inwestycyjny pozostaje naszym głównym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych, tym bardziej cieszę się, że mam okazję do podpisania dwóch nowych umów, które pozwolą finansować zadania z ważnego dla Polski obszaru badań naukowych i rozwoju, istotnego z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. Nowe umowy, razem z 16 poprzednimi kredytami udzielonymi od 2004 r. na wsparcie projektów z obszaru nauki, rozwoju i innowacji, osiągnęły pułap łącznie 7 mld EUR znacznie przyspieszając rozwój niemal każdej dyscypliny naukowej od technologii optyki kwantowej, poprzez badania nad strukturami kryształów, kończąc na technologii wielowiązkowego obrazowania holograficznego.

Wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działalność banku w Polsce, powiedział: Wspieranie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii jest jednym z priorytetów EBI, dlatego jesteśmy zadowoleni, że możemy finansować program modernizacji Energi, poprawi on bowiem niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej. Obligacje hybrydowe w ramach Planu Junckera po raz kolejny okazują się skutecznym sposobem innowacyjnego finansowania stymulującego inwestycje w sektorze energetycznym w Polsce. (…) Jesteśmy również dumni, że ponownie możemy wspomagać Polskę w dziedzinie nauki i innowacyjności. Naszym celem jest wsparcie dla poszerzenia zakresu badań podstawowych, zwiększenia efektywności pracy naukowej, jeszcze lepszego wykorzystania w przemyśle rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, a także tworzenia zachęt dla sektora prywatnego do inwestowania większych środków w prace rozwojowe przynosząc praktyczne rezultaty i w działania zwiększające innowacyjność w Polsce i całej Europie.

Carlos Moedas, unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji powiedział: - Zawarte w Polsce porozumienie w ramach programu InnovFin Science jest przełomowe. Polskie instytucje badawcze odniosą ogromne korzyści z nowego finansowania w wysokości 730 mln EUR na badania, rozwój i innowacje. Jestem dumny także z tego, ze Plan Junckera wspiera modernizacje i poprawę sieci elektroenergetycznych w Polsce. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych pozwoli uruchomić ponad 225 mld euro na inwestycje w całej Unii Europejskiej, z czego w Polsce zatwierdzono już 26 projektów. Zachęcam promotorów projektów i małe przedsiębiorstwa szukające finansowania do korzystania w jak największym stopniu ze wsparcia, jakie oferuje Plan Junckera.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Energa SA, dodał: - Emisja obligacji hybrydowych jest już trzecim projektem zrealizowanym we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację inwestycji w segmencie dystrybucji, na rozbudowę, modernizację sieci elektroenergetycznej, w tym wzmocnienie jej niezawodności. Jest to dla nas priorytetowy kierunek inwestycyjny, który pozwoli nam zapewnić wysoką jakość usług świadczonych na rzecz naszych klientów.

Energa wykorzysta środki pozyskane z emisji obligacji hybrydowych do realizacji priorytetowego programu inwestycyjnego w latach 2017-2019. Spółka szacuje łączne wydatki inwestycyjne w tym okresie na około 814 mln euro. Innowacyjność obligacji hybrydowych wynika z połączenia w nich cech finansowania dłużnego i finansowania kapitałowego oraz częściowego uznania ich przez agencje ratingowe za element kapitału emitenta. Głównym celem programu Energi jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieciowych oraz podniesieniu parametrów jakościowych energii elektrycznej. W ramach projektu mają być także prowadzone inwestycje, które w przyszłości dadzą lepsze możliwości przyłączenia nowych odnawialnych źródeł energii (OZE) niskiej mocy (głównie w sieci niskiego i średniego napięcia) oraz zwiększą przepustowość tej sieci. Poza realizacją tych zadań planowane są inwestycje w inteligentne sieci i budowa nowych powiązań w sieci dystrybucyjnej.

Wspierając polską naukę w ramach nowego instrumentu InnovFin Science (finansowanie UE dla innowatorów przeznaczone na projekty z dziedziny nauki), EBI udzielił kredytu w wysokości 425 mln euro, na sfinansowanie statutowych działań badawczych realizowanych w większości dyscyplin naukowych przez pracowników naukowych i akademickich zatrudnionych przez uczelnie publiczne i jednostki naukowe w Polsce. Bank Unii Europejskiej przyznał kredyt również w ramach InnovFin Science w wysokości 305 mln euro na sfinansowanie grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych konkursów, skierowanych zarówno do uczestników studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora, jak i dojrzałych naukowców oraz konsorcjów naukowych. Granty te umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, prowadzonych w publicznych jednostkach naukowych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce. Głównym celem tego kredytu EBI jest także wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz jeszcze lepszego wykorzystania w przemyśle rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Polski sektor naukowy zatrudnia około 150 tys. badaczy, techników i pomocniczych pracowników naukowych. Obydwa projekty naukowe zostaną zrealizowane w latach 2017 - 2018 i pomogą w utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia w polskim sektorze badawczo-rozwojowym w tym okresie, a także - co ważniejsze - przyczynią się do otwarcia wielu nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej, w szczególności dla młodych pracowników naukowych. Podpisane dzisiaj umowy kredytowe, wraz z szesnastoma kredytami, jakie od 2004 roku EBI przyznał w ramach dofinansowania dla polskiego sektora naukowo-badawczego, potwierdzają długoterminowe zaangażowanie EBI na rzecz wspierania programów badań, rozwoju i innowacji na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach nauki w Polsce.

 

Uwagi dla redakcji

O Europejskim Banku Inwestycyjnym

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku na potrzeby polskich projektów EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld EUR.

O Planie Inwestycyjnym dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy koncentruje się na wzmocnieniu europejskich inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Czyni to poprzez mądrzejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie jego możliwości i wydłużenie okresu oraz wzmocnienie jego potencjału.

O grupie Energa

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Jej podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

O InnovFin Science

InnovFin Science jest jednym z szeregu produktów należących do „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”, czyli nowej generacji instrumentów finansowych i usług doradczych uruchomionych przez Komisję Europejską i Grupę EBI (EBI i EFI) w ramach programu na rzecz badań naukowych Horyzont 2020 na lata 2014–2020. Celem InnovFin Science jest wspieranie inwestycji w badania naukowe i innowacje dokonywanych przez placówki publiczne i prywatne, takie jak instytuty naukowe, uniwersytety i organizacje badawcze, z uwzględnieniem finansowania budynków i innej infrastruktury bezpośrednio związanej z działalnością w zakresie badań naukowych i innowacji. InnovFin Science będzie udostępniany bezpośrednio przez EBI w formie operacji dłużnych lub kapitałowych powyżej 25 milionów EUR.

/poland/file/170905wawjpg_pl170905_waw.jpg

Już po raz ósmy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct–Warszawa zaprasza na europejski piknik rodzinny na terenie parku Pole Mokotowskie. W weekend 9-10 września od 10.00 do 18.00 na uczestników będzie czekać wiele atrakcji – gra miejska, quizy i pokazy artystyczne. Piknik będzie największym wydarzeniem realizowanym przez miasto Warszawa w ramach projektu UE, które zaprezentuje, jak zmienia się polska stolica. 

Date: 
09/09/2017 - 10:00

 

Dzięki unijnemu wsparciu Warszawa zmienia się w europejską metropolię. II linia metra, nowoczesne i dostępne tramwaje, niskoemisyjne autobusy oraz pociągi, parkingi P+R, drogi, ścieżki rowerowe, most im. Marii Skłodowskiej – Curie, Centrum Nauki Kopernik, zrewitalizowane teatry, muzea i szpitale, a nawet oczyszczalnia ścieków „Czajka” – żadna z tych inwestycji nie byłaby możliwa do zrealizowania w tak szybkim czasie bez 13,8 mld złotych pozyskanych od Unii Europejskiej.

Podczas tegorocznej edycji pikniku obecność zapowiedziało ponad 60 instytucji, w tym - po raz pierwszy - 19 gmin aglomeracji warszawskiej. Każda z nich przedstawi swoją działalność i projekty związane z Unią Europejską oraz przygotuje konkursy, animacje i działania edukacyjne dla osób w każdym wieku.

Wśród organizacji uczestniczących będą m.in.: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Zarząd Transportu Miejskiego, MPWiK, Centrum Nauki Kopernik, Teatr Dramatyczny, Teatr Powszechny, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Muzeum Warszawy, Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Lasy Miejskie – Warszawa a także Miejski Ogród Zoologiczny.

W namiocie artystycznym będzie można obejrzeć pokazy taneczne lokalnych zespołów ludowych, występy grup gimnastycznych i chórów szkolnych. Przewidziano również koncert Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego.

Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Plan dla Europy”, poświęconej 10 priorytetom Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera. Za wykonanie zadań w grze miejskiej i w innych quizach i konkursach uczestnicy otrzymają nagrody.

Podczas pikniku będzie można skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych oraz konsultacji świadczonych przez pracowników Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

Szczegółowy program imprezy oraz plan miasteczka: http://www.europedirect.um.warszawa.pl/

Impreza plenerowa „Europa zmienia metropolię warszawską” organizowana jest przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct–Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pages

Subscribe to RSS - KE