Przedstawicielstwo w Polsce

edukacja

/poland/file/17100612starsmainjpg_pl171006_12_stars_main.jpg

Lekcja na 12 gwiazdek
© AP

Rusza druga edycja kampanii edukacyjnej dla szkół, która ma pokazać młodym Polakom, że mogą wpływać na decyzje podejmowane przez unijne instytucje. Akcję, której inicjatorem i współtwórcą jest Przedstawicielstwo KE w Polsce, w roku szkolnym 2017/2018 realizują eksperci Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomicznego ABSOLWENT przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kampania obejmie Małopolskę, Świętokrzyskie oraz Podkarpacie.

Date: 
16/10/2017 - 08:00

 

Spotkania w ramach akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” rozpoczną się 16 października br. i potrwają do końca roku szkolnego 2017/2018.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wysłać zgłoszenie: enowak@wsiz.rzeszow.pl. Szkołę może zgłosić zarówno nauczyciel jak i uczeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Akcję „Lekcja na 12 gwiazdek” wyróżnia zarówno interaktywna formuła, w której każdy z uczestników ma szansę wypowiedzi jak i zastosowanie niestandardowych metod edukacyjnych. Lekcje, skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej z miejscowości do 50 000 mieszkańców, są prowadzone przez dwuosobowy zespół - eksperta z zakresu integracji europejskiej oraz animatora młodzieżowego z własnych doświadczeniem europejskim. Spotkania (grupy co najmniej 30-osobowe) mogą odbywać się zarówno w szkołach jak i miejscach dziedzictwa kulturowego.

PROPOZYCJA WARSZTATÓW


Spotkania podzielone są na dwie części. Część ogólna dotyczy znaczenia UE w życiu uczestników jak i ich bliskich, zachęca do samodzielnej interpretacji informacji na temat UE w oparciu o wiarygodne źródła. W ramach części szczegółowej poruszany jest temat wskazany szkołę np. możliwości pracy, studiów czy wolontariatu w UE.

W pierwszej edycji „Lekcji na 12 gwiazdek” uczestniczyło ponad 800 osób - uczniów i nauczycieli z 24 podkarpackich szkół. Ich uznanie dla zaproponowanej formuły wpłynęło na rozszerzenie kampanii na kolejne województwa.

/poland/file/170906back2schooljpg_pl170906_back2school.jpg

W ramach akcji edukacyjnej "Back to School" w piątek 15 września Marcin Gasiuk, urzędnik Komisji Europejskiej, odwiedzi dwie siedleckie szkoły. Podczas spotkań z uczniami opowie o Unii Europejskiej i pozycji Polski we wspólnocie, przedstawi również możliwości rozwoju zawodowego i osobistego w instytucjach UE. 

Date: 
15/09/2017 - 08:00

 

Marcin Gasiuk jest pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. W wydziale odpowiadającym za fundusze unijne w Polsce zajmuje się projektami transportowymi i energetycznymi.

Budowa autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2, modernizacja linii kolejowej E-20 i nr 7 Warszawa-Lublin, czy budowa nowej linii energetycznej 400kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów - to kilka z projektów zrealizowanych w regionie przy wsparciu unijnym, za które odpowiada.

W piątek 15 września Marcin Gasiuk odwiedzi szkoły, do których uczęszczał w Siedlcach i spotka się z młodzieżą w ramach programu "Back to School".

Zapraszamy na spotkania:

15 września (piątek)

 • Gimnazjum Publiczne nr 6, ul. Generała Orlicz-Dreszera 3, Siedlce
  (kontakt: Joanna Kowalska-Wróbel – dyrektor;)
   
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, Siedlce
  (kontakt: Teresa Nasiłowska, zastępca dyrektora)

Instytucje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą program „Back to School”, czyli „Powrót do szkoły”. W jego ramach urzędnicy odwiedzają szkoły, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przybliżyć im kwestie europejskie. Dla uczniów to nie tylko okazja, by dowiedzieć się z pierwszej ręki jak działa Unia i jaki wpływ ma na ich życie, ale również szansa wglądu za kulisy pracy urzędników. Dodatkowo poznają możliwości staży i sposób rekrutacji do unijnych instytucji.

Spotkania z urzędnikami w szkołach są też doskonałą okazją dla uczniów, by dowiedzieć się bezpośrednio u źródła, jakie są aktualne priorytety polityczne UE, czym zajmuje się Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera i jaki wpływ mogą mieć oni sami na funkcjonowanie UE i jej politykę. Dla drugiej strony wizyty te są cenną okazją, aby poznać zainteresowania młodych ludzi, aspiracje i problemy, z jakimi muszą sobie radzić.

/poland/file/170904stylianidesmainjpg_pl170904_stylianides_main.jpg

Kryzysy wymagają doskonale wyszkolonych, wyedukowanych i oddanych sprawie młodych ludzi, którzy ruszą naprzeciw kolejnym wyzwaniom – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego był gościem specjalnym konferencji poświęconej międzyuczelnianemu programowi Noha Intensive Programme na Uniwersytecie Warszawskim.

04/09/2017

W konferencji (4 września br.) uczestniczyli studenci związani z programem NOHA z całego świata. Komisarz w swoim przemówieniu już na wstępie stwierdził, że właśnie oni i ich pokolenie będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu Europy w nadchodzących latach i dekadach. - To pokolenie młodych Europejczyków na nowo rozpędzi Europę, da jej nowe, świeże pomysły i entuzjazm.

Starając się określić priorytety w zakresie pomocy humanitarnej Stylianides zauważył, że kryzysy humanitarne są w dzisiejszym świecie efektem wielu połączonych elementów – katastrof naturalnych, nierówności społecznych, terroryzmu czy globalizacji. Aby poradzić sobie z tymi problemami konkretnym akcjom humanitarnym muszą towarzyszyć rozwiązania dyplomatyczne.

Komisarz podkreślał, że Unia Europejska obecnie jest jedną z największych instytucji na świecie zapewniającą pomoc humanitarną. Niestety problemem jest dotarcie do osób, które potrzebują wsparcia. - Nie ma nic bardziej druzgoczącego niż posiadanie środków, aby pomóc, ale nie być w stanie tego zrobić – zaznaczał Stylianides.

Jako podstawowe zasady pomocy humanitarnej, które muszą być przestrzegane, komisarz wymienił: neutralność, bezstronność, niezależność i człowieczeństwo. Nimi powinien się kierować każdy, kto jest gotów uśmierzać ból innych. Jednak praca taka jest obarczona dużym ryzykiem - tylko w ubiegłym roku życie straciło 158 działaczy organizacji humanitarnych. - Ratowanie życia nie powinno kosztować innego życia.

Christos Stylianides zwrócił szczególną uwagę na edukację jako element, który daje człowiekowi poczucie godności, ale również chroni przed przemocą i radykalizacją. Jest ona również podstawą potrzebną do zjednywania różnych grup społecznych. - Gdzie jest zapewniona edukacja, nie ma kryzysów - przypomniał słowa kobiety, która uciekła przed nigeryjską grupą islamistyczną Boko Haram.

Podczas pobytu w Warszawie komisarz spotkał się również z osobami zarządzającymi stowarzyszeniem NOHA. Celem spotkania było wyciągnięcie wniosków i omówienie dotychczasowej współpracy między NOHA a departamentem Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Określono również perspektywę przyszłych działań.

/poland/file/170731milkfruitsjpg_pl170731_milk_fruits.jpg

Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowy program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół. Jego celem jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Program przewiduje rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, zawiera również plan edukacyjny. Uruchomienie inicjatywy już teraz pozwoli na realizację programu w całej UE od pierwszego dnia roku szkolnego 2017/2018.

31/07/2017

 

Program łączy i optymalizuje istniejące już projekty, z których w zeszłym roku skorzystało ponad 20 mln dzieci. Mimo że udział w programie jest dobrowolny, swój uczestnictwo w inicjatywie w roku szkolnym 2017/2018 zadeklarowały wszystkie 28 państw członkowskich.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: - Bardzo się cieszę, że jutro zostanie wprowadzony nowy program dla szkół. Dzięki niemu miliony europejskich uczniów i tysiące rolników w każdym z państw członkowskich otrzymają cenne wsparcie. Ten rodzaj wsparcia okazał się w ostatnich latach szczególnie ważny dla rolników, a zwiększone finansowanie podniesie jeszcze jego wagę. Ponadto nowy program przyczynia się do realizacji mojego priorytetu, jakim jest uproszczenie poprzednich programów rozdawania mleka i warzyw w szkołach poprzez ich połączenie. Cieszę się również z tego, że mogę uczestniczyć wraz z komisarzami Andriukaitisem i Navracsicsem we wspólnej inicjatywie na rzecz promowania zdrowego stylu życia i jestem przekonany, że ten program ma w niej do odegrania ważną rolę.

Świeże owoce, warzywa i mleko spożywcze będą dostarczane przede wszystkim dzieciom w szkołach. Programem mogą być również objęte produkty przetworzone, takie jak zupy, kompoty owocowe, soki, jogurty i sery, jeśli wybór ten zostanie zatwierdzony przez krajowe organy ochrony zdrowia. Niedozwolone są produkty z dodatkiem cukru, soli i tłuszczu, o ile krajowe organy ochrony zdrowia nie zezwolą na ich ograniczone ilości.

Oprócz podejmowania decyzji dotyczących konkretnego sposobu realizacji programu, takich jak uwzględnienie tematycznych działań edukacyjnych i innych produktów rolnych, państwa członkowskie mają możliwość uzupełnienia unijnej pomocy o krajowe środki przeznaczone na finansowanie programu.

Przy wyborze produktów należy kierować się kwestiami zdrowotnymi oraz środowiskowymi, a także sezonowością, różnorodnością i dostępnością, przy czym pierwszeństwo należy nadać produktom z UE. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych, produktów ekologicznych, promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska, systemy jakości produktów rolnych.

Z 250 mln euro środków unijnych zatwierdzonych na rok szkolny 2017–2018 około 150 mln euro zostanie przeznaczone na owoce i warzywa, a około 100 mln euro na mleko.

Nowy program dla szkół jest częścią planu uproszczeń komisarza Hogana. Plan ten umożliwia większą synergię i efektywność realizacji nowego programu, a także jest dopełnieniem innych działań w zakresie polityki zdrowotnej i edukacyjnej.

Od 1 sierpnia 2017 r. dwa obecnie realizowane programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” będą objęte jednolitymi ramami prawnymi. Nowe zasady mają na celu zapewnienie większej wydajności i bardziej ukierunkowanego wsparcia oraz wzmocnienie wymiaru edukacyjnego.

Obecnie w poprzednich wersjach programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” uczestniczy odpowiednio 24 i 28 państw członkowskich. W ubiegłym roku z programu „Mleko w szkole” skorzystało około 20 mln dzieci, a z programu „Owoce i warzywa w szkole” około 11,7 mln dzieci.

Załącznik: Pomoc UE na rok szkolny 2017/2018 

 

Państwo członkowskie

Ostateczny przydział środków na program „Owoce i warzywa w szkole”

w EUR

Ostateczny przydział środków na program „Mleko w szkole”

w EUR

Belgia

3 367 930

1 650 729

Bułgaria

2 677 109

1 167 367

Republika Czeska

4 082 903

1 842 407

Dania

2 386 393

1 606 402

Niemcy

25 826 315

10 947 880

Estonia

565 888

732 225

Irlandia

2 007 779

900 398

Grecja

3 218 885

1 550 685

Hiszpania

12 932 647

6 302 784

Francja

17 990 469

17 123 194

Chorwacja:

1 720 946

800 354

Włochy

21 704 956

9 261 220

Cypr

390 044

400 177

Łotwa

813 091

745 497

Litwa

1 134 661

1 091 333

Luksemburg

343 568

193 000

Węgry

3 885 599

1 972 368

Malta

372 747

144 750

Holandia

7 063 251

2 401 061

Austria

2 946 591

1 278 933

Polska

14 985 916

11 047 202

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 866 848

10 865 578

Słowenia

727 411

363 811

Słowacja

2 185 291

1 020 425

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

9 245 859

Wielka Brytania

0

4 219 008

Ogółem

145 079 683

104 920 317

 

Więcej informacji:

Informacje dotyczące przyjęcia nowego programu

/poland/file/170506europedaymainjpg_pl170506_europe_day_main.jpg

Trwa świętowanie Dnia Europy. W Warszawie obchody zaczęliśmy już w sobotę 6 maja, gdy na Krakowskim Przedmieściu spotykaliśmy się z tysiącami gości ciekawych Unii Europejskiej. We wtorek 9 maja zapraszamy przed warszawską siedzibę Przedstawicielstwa KE w Polsce i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. W ramach Dnia Otwartego zainteresowani mogą spotkać się z europejskimi urzędnikami, uczestniczyć w quizach i animacjach. 

06/05/2017

W godzinach 11.30 – 14.30, przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, na ul. Jasnej 14/16a w Warszawie, odbędzie się Dzień Otwarty. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat idei zjednoczonej Europy, a także wziąć udział w zaplanowanych w tym dniu aktywnościach – razem z grupą artystyczną Reaktor Laboratorium Rzeźby będzie można zbudować instalację zjednoczonej Europy. Do wspólnego świętowania obchodów Dnia Europy będą zachęcać mieszkańców Warszawy artyści z grupy Kreatywnych Eleganckich Mimów Mimello.


Warszawa świętowała Dzień Europy także w sobotę 6 maja. Swoje namioty w Miasteczku Europejskim rozstawiło Przedstawicielstwo KE w Polsce. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem "Edukacja – same plusy", które nawiązuje do 30. urodzin programu Erasmus. Właśnie edukacji, mobilności i wolontariatowi poświęcone były quizy, konkursy oraz zabawy edukacyjne, w których można było wziąć udział na stanowisku PKE.

Okolice Skweru Hoovera tętniły życiem już od rana. Od godz. 10.00 do 15.00 chętni mogli odwiedzać namioty PKE, aby poszerzyć wiedzę na tematy europejskie takie jak Erasmus+, Biała Księga na temat przyszłości Europy, Plan Inwestycyjny czy Europejski Korpus Solidarności. Przy okazji w interaktywnych quizach na tematy związane z Unią Europejską (ale nie tylko!) można było wygrać koszulkę z grafiką specjalnie zaprojektowaną przez znaną malarkę, ilustratorkę i graficzkę Martę Frej.

Marek Prawda i Mariusz SzczygiełDla najbardziej ambitnych przygotowano konkurs "Mój dzień w Zjednoczonej Europie". Każdy, kto chciał spróbować swoich sił w trudnej sztuce reportażu mógł przynieść do namiotu Komisji Europejskiej swoją pracę w wersji elektronicznej (na nośniku USB), lub napisać ją na miejscu. Nagroda to udział w weekendowym kursie reportażu prowadzonym przez dziennikarza i reportażystę Mariusza Szczygła.

Na Krakowskim Przedmieściu można było także stworzyć wirtualną kartkę z życzeniami dla Erasmusa, którą potem publikowano na Facebooku, Instagramie czy Snapchacie, zaś wydruk trafiał do autora. Na młodszych uczestników czekało koło fortuny z nazwami krajów UE - nagrodami były drobne gadżety. Dzieci otrzymywały także robione dla nich na miejscu z balonów postacie Syriusza – maskotki Unii Europejskiej.

O godzinie 11.30 z Krakowskiego Przedmieścia, od ul. Miodowej, wyruszyła wielobarwna Parada Schumana, która już po raz 18. przeszła ulicami stolicy, manifestując w ten sposób poparcie dla idei integracji europejskiej. W paradzie wzięli udział m.in. uczniowie gimnazjum nr 2 w Augustowie, Michał i Szymon: - Byliśmy na paradzie już 3 lata temu i bardzo nam się podobało. To z naszej inicjatywy w tym roku zorganizowano klasowy wyjazd. Jesteśmy tu, bo chcemy poznać instytucje Unii Europejskiej.

Po raz kolejny w obchodach Dnia Europy w Warszawie wzięli również udział uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie – Ola, Nina i Hania: - Jesteśmy tu już trzeci raz, jest bardzo fajnie. Za każdym razem są inne ciekawe atrakcje i konkursy, można wygrać nagrody.

O roli młodzieży, jej potencjale i wkładzie w rozwój demokracji można było posłuchać w Pawilonie Debat, gdzie od 13.00 do 15.00 moderatorzy omawiali zagadnienia związane ze spojrzeniem młodych ludzi na Unię Europejską i edukację. Dyskusję rozpoczęli Melania Raczek z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM) oraz dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych. Dyskusja dotyczyła m.in. wartości łączących młodych ludzi w Europie, programu Erasmus+, edukacji zagranicznej i kompetencji przyszłości, takich jak edukacja cyfrowa.

W kolejnym panelu swoimi przemyśleniami na temat roli gimnazjów podzielili się z publicznością Jacek Staniszewski z Akademii Dobrej Edukacji oraz warszawscy gimnazjaliści: Natalia Burdun (Gimnazjum nr 112), Mateusz Lach (Gimnazjum nr 50) i Zuzanna Dzieniak (Społeczne Gimnazjum nr 20). W rozmowie padło wiele ciepłych słów o gimnazjach, które według uczniów są szansą na zebranie nowych doświadczeń, zmianę środowiska i poznanie nowych, ciekawych ludzi.

Bogusław Stanisławski z zespołu ekspertów Team Europe mówił o konflikcie pokoleniowym. „Nie chodzi o konflikt, ale o różne spojrzenia na rzeczywistość. Młode pokolenie patrzy na nią jako na rzecz zastaną, na coś, co było zawsze i widzi niedoróbki. Dla starszego pokolenia dzisiejsza rzeczywistość to efekt szczęśliwego przebiegu historii, ale też często w wynik osobistego zaangażowania, własnych przeżyć, czasem traumatycznych. […] Bunt może być czymś bardzo pozytywnym, wszystko zależy od tego, jako zostanie ukierunkowany – czy na dalsze budowanie i ulepszanie, czy na niszczenie.

W dalszej części spotkania Mateusz Wojcieszak z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Olga Kalinowska ze Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie rozmawiali o zachowaniach wyborczych młodych ludzi. Paneliści zastanawiali się m.in. nad tym, jak sprawić, by w wybory do samorządów szkolnych jak najmniej przypominały konkursy popularności i by promowały poważnych i zaangażowanych kandydatów.

Kolejnym punktem programu była dyskusja dotycząca wymarzonej pracy dla młodych ludzi. Głos zabrali Grzegorz Grajdura z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Justyna Kądziela z Europejskich Służb Zatrudnienia z poziomu Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W ostatniej debacie Sylwia Żmijewska-Kwiręg z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Natalia Jurczyńska z Erasmus Student Network rozmawiały o powodach, dla których młodzi ludzie decydują się na wyjazd zagranicę.

O godzinie 14.45 w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej trójka utalentowanych laureatów konkursu „Mój dzień w Zjednoczonej Europie”: Joanna Zaremba, Magdalena Mrozowska i Martyna Śmigiel odebrała swoje vouchery na kurs reportażu pod okiem Mariusza Szczygła.


 

INFORMACJE DODATKOWE

30 lat programu Erasmus

Dzięki unijnemu programowi edukacyjnemu Erasmus (obecnie Erasmus+), który w 2017 roku świętuje swoje 30 „urodziny”, miliony młodych osób mają szansę kształcić się za granicą i zdobywać doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku. W obecnej perspektywie programowej na lata 2014-2020, Erasmus+ obejmuje projekty aż w 6 obszarach edukacji: szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, młodzieży, a także edukacji dorosłych i projektów centralnych i sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Zakłada się, że z programu Erasmus+ skorzysta 4 mln osób, w tym m.in. 2 mln studentów i ponad 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców i przedstawicieli kadry edukacyjnej.

- Programy, takie jak Erasmus czy też najnowsza inicjatywa unijna – Europejski Korpus Solidarności, dają młodym ludziom szansę na edukację, wolontariat, staże czy podejmowanie pracy za granicą. Możliwość uczestniczenia w projektach mobilności pracowników procentuje w przyszłości. Międzynarodowe doświadczenie jest cenione przez pracodawców, pozwala też łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Prawie 1 na 10 stażystów programu Erasmus, którzy odbyli praktykę zawodową założyło własne przedsiębiorstwo, przyczyniając się do wzrostu inwestycji i rozwoju gospodarki w Europie - powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Uruchomić inwestycje w Europie

Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest Plan Inwestycyjny dla Europy. Ma on pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój i inwestycje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, i wspierają wzrost gospodarczy. To jeden z priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Istotą Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ustanowiono początkowo na trzy lata (2015 – 2017). Jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld euro na inwestycje, a także maksymalizacja wkładu sektora prywatnego.

- Unia jest jedną z najbogatszych gospodarek światowych, ale nadal stara się podźwignąć z globalnego kryzysu finansowego. Pierwszy rok realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy okazał się sukcesem. Udało się uruchomić inwestycje w 26 państwach członkowskich o łącznej wartości 116 mld euro, a wsparcie otrzymało około 200 tys. MŚP. To daje nadzieję na stabilność i pewność dla inwestorów – powiedział dr Marek Prawda. – Planujemy przedłużyć czas trwania Planu do 2020 roku i zgromadzić środki na inwestycje w wysokości co najmniej 500 mld euro.


KONTEKST HISTORYCZNY

Od węgla i stali po Zjednoczoną Europę

Koncepcja Roberta Schumana, polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.

 

/poland/file/170322efsjpg_pl170322_efs.jpg

W tym roku przypada 60. rocznica uruchomienia Europejskiego Funduszu Społecznego, najstarszego i głównego europejskiego instrumentu do inwestowania w ludzi. EFS stanowi ważną siłę napędową do tworzenia miejsc pracy, promowania lepszej edukacji, nowocześniejszej administracji publicznej i włączenia społecznego. Fundusz to kluczowe narzędzie do zapewniania sprawiedliwych szans obywatelom.

22/03/2017

 

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - Sześćdziesiąta rocznica Europejskiego Funduszu Społecznego jest prawdziwą okazją do świętowania. W ciągu sześciu dziesięcioleci Europejski Fundusz Społeczny pomógł milionom osób poszukujących pracy i pracowników, a także wspierał setki tysięcy przedsiębiorstw i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Inwestując bezpośrednio w ludzi pomagamy sprawić, by nikt nie został pozostawiony sam sobie. Jednocześnie wzmacniamy konkurencyjność w Europie, co pozwala nadążać za zmieniającymi się na świecie warunkami pracy. Sześćdziesiąt lat sukcesów świadczy o tym, jak ogromny wpływ Unia Europejska wywiera na życie Europejczyków, zarówno obecnie, ale także w przeszłości i w przyszłości

W ciągu sześćdziesięciu lat Europejski Fundusz Społeczny pomógł milionom mieszkańców Europy znaleźć zatrudnienie, zdobyć kwalifikacje lub dyplom i podnieść poziom umiejętności. Takie wyniki osiągnięto dzięki wielu tysiącom projektów realizowanych w całej Europie.

Przykłady obejmują projekty mające na celu:

 • wprowadzenie obywateli w życie zawodowe: W Hiszpanii organizacja Caritas współpracuje z EFS, aby pomóc ponad milionowi osób zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Współpraca ta obejmuje coaching związany z szukaniem pracy, staże zawodowe lub tworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorstwa społeczne. Wiele z tych inicjatyw ukierunkowanych jest na grupy w szczególnie trudnej sytuacji, włącznie z imigrantami, kobietami wymagającymi szczególnej opieki, młodzieżą o niskich kwalifikacjach i bezrobotnymi w wieku powyżej 45 lat.
 • Poprawa wyników edukacyjnych: Włoski projekt Diritti a Scuola objął ponad 200 000 dzieci i wywiera on pozytywny wpływ na ich naukę szkolną. Dzięki wspólnym staraniom szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów poprawiono programy i metody nauczania i zapewniono indywidualne poradnictwo dla młodzieży i jej rodzin. W rezultacie odsetek osób przedwcześnie porzucających naukę w Apulii obniżył się z 30,3 % w 2004 r. do 19,5 % w 2011 r.
 • Sprzyjanie włączeniu społecznemu: Dzięki polskiemu projektowi Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej z województwa małopolskiego w regionie tym doskonale rozwija się gospodarka społeczna przynosząca korzyści wielu osobom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Projekt zapewnia doradztwo prawne i biznesowe, a także wspiera finansowo tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Dotychczas z działań projektu skorzystało ponad 1700 osób, 245 podmiotów zajmujących się gospodarką społeczną i 126 partnerów lokalnych.

Na tym nasza praca się nie kończy. Również w okresie 2014–2020 miliony obywateli skorzystały już lub skorzystają z inwestycji Funduszu finansowanych z budżetu UE na kwotę 86,4 mld EUR. Podczas obecnego okresu programowania EFS koncentruje się na ograniczonej liczbie priorytetów, aby zapewnić maksymalną efektywność, ze szczególnym naciskiem położonym na zatrudnienie młodzieży i na włączenie społeczne. Internetowa Otwarta platforma danych, dająca dostęp do danych dotyczących osiągnięć związanych z działalnością europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, pokazuje, że w projektach EFS odnotowuje się duże postępy: Ponad 30% projektów zostało już wybranych do finansowania. Wskaźnik wdrożenia projektów w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych osiągnął już nawet poziom 60%.

Świętowanie osiągnięć Funduszu i debaty na temat przyszłości finansowania kapitału ludzkiego w Europie rozpoczną się jutro konferencją zatytułowaną „Europejski Fundusz Społeczny: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, którą gościć będzie prezydencja maltańska UE. Następnie zorganizowane zostaną obchody 60. rocznicy traktatów rzymskich i spotkanie z partnerami społecznymi UE w Rzymie, na którym obecni będą przewodniczący Juncker, wiceprzewodniczący Dombrovskis i komisarz Thyssen. W ciągu całego roku państwa członkowskie organizować będą podobne wydarzenia i debaty, aby zastanowić się nad tym, co EFS już osiągnął, podsumować wyniki Funduszu oraz przedstawić argumenty przemawiające za silnym inwestowaniem w kapitał ludzki w przyszłości. W maju opinia publiczna będzie mogła zapoznać się tysiącami projektów finansowanych przez UE w ramach kampanii Europa w moim regionie.

Kontekst

Europejski Fundusz Społeczny jest najstarszym funduszem Unii Europejskiej i ustanowiony został razem z traktatami rzymskimi w 1957 r. w celu zwiększenia możliwości zatrudniania pracowników i poprawy ich jakości życia. Początkowo był on względnie prostym instrumentem, którego celem było zwracanie państwom członkowskim połowy kosztów kształcenia zawodowego i dodatków z tytułu przesiedlenia dla pracowników dotkniętych restrukturyzacją gospodarczą. Dzisiejszy EFS ma dużo bardziej ukierunkowany i strategiczny charakter, skupiając się w coraz większym stopniu na reformach systemowych mogących przynieść korzyści możliwie największej liczbie obywateli.

EFS oparty jest na współfinansowaniu, z wkładem finansowym zarówno od państw członkowskich, jak i od Komisji Europejskiej, a niekiedy również od sektora prywatnego. W obecnym okresie finansowania 2014–2020 EFS prowadzi działalność we wszystkich 28 państwach członkowskich z całkowitym budżetem w wysokości 124,9 mld EUR (z czego 86,4 mld EUR z budżetu UE).

W praktyce EFS prowadzi działalność poprzez programy operacyjne (PO). Programy te przekładają w praktyce ogólne cele na szczeblu europejskim – zatrudnienie dla obywateli, poprawa jakości nauczania, wspieranie włączenia społecznego i lepsze usługi publiczne – na konkretne potrzeby regionów i państw członkowskich oraz ich obywateli. Programy operacyjne są wynikiem negocjacji między władzami krajowymi a Komisją, ale ich realizacją zarządzają odpowiednie organy w poszczególnych państwach członkowskich. Pokazuje to, że EFS działa w oparciu o zasadę zarządzania dzielonego oznaczającą odpowiedzialność na odpowiednim poziomie.

Więcej informacji na stronie internetowej:

/poland/file/161107educationjpg_pl161107_education.jpg

Publiczne wydatki na edukację w UE zaczęły wzrastać po trzech kolejnych latach, kiedy nakłady te malały – wynika opublikowanego Monitora Kształcenia i Szkolenia 2016 r. To piąte wydanie corocznego sprawozdania, w którym Komisja Europejska przedstawia zmiany w systemach kształcenia i szkolenia w Europie poprzez przedstawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych danych.

07/11/2016

 

Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia w UE, publikowanego przez KE, państwa członkowskie poczyniły postępy w realizacji istotnych celów unijnych. Powinny jednak dostosować swoje systemy kształcenia, tak aby sprzyjały one włączeniu społecznemu, w szczególności w kontekście integracji nowo przybyłych uchodźców i migrantów.

Europa opiera się na skutecznych systemach kształcenia, które umożliwiają młodym ludziom zdobywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania jako obywatele i budowania ich kariery zawodowej. Szkoły, uniwersytety oraz instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego są podstawą wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, innowacyjności i spójności społecznej. W wydaniu monitora – 2016 r. Komisja Europejska analizuje, na jakim etapie znajdują się obecnie systemy kształcenia oraz wskazuje, że przed państwami członkowskimi stoi podwójne zadanie zapewnienia odpowiednich inwestycji finansowych i kształcenia o wysokiej jakości dla młodych ludzi z różnych środowisk – w tym uchodźców i migrantów.

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: - Europejskie systemy kształcenia mogą odegrać istotną rolę w stawieniu czoła tak ważnym problemom jak długotrwałe bezrobocie młodzieży i powolny wzrost gospodarczy, jak również nowym wyzwaniom takim jak kryzys uchodźczy. Kształcenie odegra jednak tę rolę jedynie wówczas, gdy będzie przynosić dobre rezultaty. Bardziej niż kiedykolwiek musimy zapewnić, by dzięki systemowi kształcenia młody człowiek mógł stać się aktywnym i niezależnym obywatelem oraz znaleźć satysfakcjonującą pracę. Nie jest to jedynie kwestia zapewnienia zrównoważonego wzrostu i innowacji. Ta kwestia dotyczy równego traktowania.

Komisja wspiera państwa członkowskie w reformowaniu i udoskonalaniu systemów kształcenia poprzez współpracę polityczną, analizę porównawczą i programy finansowania takie jak Erasmus+. Monitor jest integralną częścią tych działań. Prezentowanie licznych środków z zakresu polityki, które zostały wypróbowane w praktyce, oraz ożywienie dialogu pomogło państwom członkowskim we wprowadzaniu udoskonaleń w ich własnych systemach kształcenia.

Jeżeli chodzi o inwestycje przeznaczone na edukację, ostatnie dane statystyczne zaprezentowane w monitorze (2014 r.) wskazują na to, że publiczne wydatki na edukację w UE zaczęły wzrastać po trzech kolejnych latach, w których nakłady te malały. W całej UE publiczne wydatki na edukację wzrosły rocznie o 1,1 proc. Wzrost odnotowano w około dwóch trzecich państw członkowskich. W sześciu państwach wzrost był większy niż 5 proc. (Bułgaria, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowacja). W 2014 r. dziesięć państw członkowskich obniżyło jednak swoje wydatki na edukację w porównaniu z 2013 r. (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Włochy, Litwa i Słowacja).

Jednocześnie potrzebne są dodatkowe wysiłki, aby systemy kształcenia stały się bardziej włączające. Kształcenie jest potężną siłą przyczyniającą się do integracji młodych ludzi wywodzących się ze społeczności migrantów. Nadal jednak ich wyniki wypadają gorzej niż wyniki rodowitych mieszkańców. W 2015 r. wśród osób ze środowisk migrantów odnotowano wyższy odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie (19 proc.) i niższy odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe (36,4 proc.) niż w populacji rodowitych mieszkańców (10,1 proc. i 39,4 proc. odpowiednio).

Wskazuje to na konieczność zintensyfikowania działań przez państwa członkowskie – w szczególności ze względu na wzrost liczby uchodźców i migrantów przybywających do UE (1,25 mln w 2015 r. w porównaniu z 400 000 w 2013 r.). Około 30 proc. nowo przybyłych osób jest w wieku poniżej 18 r. życia; większość z nich – poniżej 34 r. życia. Ze względu na ich młody wiek kształcenie jest wyjątkowo ważnym narzędziem przyczyniającym się do ich integracji w społeczeństwie.

Jak wskazują informacje zawarte w monitorze kilka państw członkowskich podjęło wysiłki, aby zaradzić temu problemowi. Państwa te podkreślają, że stosują szereg środków – począwszy od znacznego wsparcia finansowego po konkretne i innowacyjne rozwiązania pozwalające na uzupełnienie braków umiejętności. Na przykład Austria utworzyła klasy przejściowe w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ogólnego. Niemcy rozważają przyjęcie do pracy ponad 40 000 nauczycieli i tysięcy pracowników socjalnych, którzy pomogą w nauczaniu w związku ze stworzeniem w systemie kształcenia około 300 000 nowych miejsc – począwszy od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po kształcenie i szkolenie zawodowe. Szwecja zreformowała zasady dotyczące przyjmowania i skolaryzacji nowo przybyłych uczniów poprzez stworzenie systemu wczesnej oceny umiejętności (w ciągu dwóch miesięcy od pojawienia się uczniów w szkole). Finlandia podwyższyła wsparcie finansowe dla gmin na potrzeby organizacji kursów przygotowawczych. Francja – oprócz innych działań – planuje wdrożenie programu polegającego na „zapraszaniu rodziców do szkół, tak aby integracja odniosła sukces”. Natomiast Belgia wzmocniła zdolność przyjmowania w klasach i liczbę nauczycieli języków.

Kontekst

Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2016 r. to piąte wydanie corocznego sprawozdania, w którym przedstawia się zmiany w systemach kształcenia i szkolenia w Europie poprzez przedstawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych danych. W ten sposób mierzy się postępy Europy w osiąganiu głównych celów strategii „Europa 2020” dotyczących kształcenia w ramach szerszej unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

W monitorze analizuje się główne wyzwania dla europejskich systemów kształcenia oraz prezentuje środki z zakresu polityki, które mogą przyczynić się do dostosowania tych systemów do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy. Na to sprawozdanie składają się: porównanie państw członkowskich, dwadzieścia osiem szczegółowych sprawozdań dotyczących poszczególnych państw oraz specjalna strona internetowa zawierająca dodatkowe dane i informacje. Ożywienie inwestycji i realizację priorytetów polityki dotyczącej kształcenia wspomogą plan inwestycyjny dla Europy, program Erasmus+, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak również program „Horyzont 2020”.

Dodatkowe informacje

/poland/file/mainjpg-7_plmain.jpg

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Dom Pokoju zapraszają na edukacyjny pokaz filmowy filmu dokumentalnego „Fuocammare”. Pokaz będzie poprzedzony krótkim wykładem wprowadzającym, który poprowadzi Lech Moliński – dziennikarz filmowy i założyciel Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Po projekcji odbędzie się dyskusja z młodzieżą, którą poprowadzą Joanna Wajda i Dorota Witten – edukatorki wielokulturowe Fundacji. Projekt jest konytunacjądziałan edukacyjnych w ramach Turnieju piłki nożnej „Wykopmy rasizm ze stadionów”. 

Date: 
03/11/2016 - 12:30

/poland/file/grafikafb1200x450jpg_plgrafika_fb_1200x450.jpg

Co: Pokaz filmu „Fuocammare. Ogień na morzu”
Kiedy: 17 listopada, 12:00 – 15:00
Gdzie: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. ul. Piłsudskiego 64a
Za ile: wstęp wolny
Dla kogo: szkoły gimnazjalne i licea

„Fuocammare. Ogień na morzu”

W dokumencie Fuocoammare (tytuł zaczerpnięty z sycylijskiej piosenki oznacza „ogień na morzu”) pokazuje zderzenie włoskich rybaków z falą imigrantów, docierających do wybrzeży Europy w liczbie 150 tysięcy rocznie.

 Lampedusa to malutka wyspa leżąca pomiędzy Afryką i Europą, terytorium Włoch. W ciągu roku trafia tu ponad 150 tysięcy uchodźców z Afryki, ludzi szukających schronienia przed wojną i głodem. Wielu z nich nie dociera jednak do celu. Prowizoryczne łódki i przegniłe tratwy toną, pozbawiając życia setki osób. Reżyser przypatruje się życiu na wyspie bez oceniania postaw imigrantów, czy tych, którzy decydują o ich dalszym losie. Tyle samo uwagi poświęca Afrykańczykom, jak i autochtonom. Problemy pierwszych kontrastuje z problemami drugich, podobnie robi z ich priorytetami życiowymi.
reż. Gianfranco Rosi, 108 minut

Program:
12:00-12:15 wykład – Lech Moliński, Wrocławska Fundacja Filmowa
12:15 - 14:09 projekcja
14:09 – 15:00 dyskusja: Czy wielokulturowy Wrocław boi się uchodźców? Kim jesteśmy i skąd pochodzą nasze rodziny? Czy jako wrocławianie gotowi jesteśmy na spotkanie z migrantami?  [dyskusja moderowana przez Dorotę Whitten i Joannę Wajdę, trenerki Edukacji Pokoju]

Prosimy o przysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: dompokoju@dompokoju.org do 10 listopada 2016

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny: 883 047 310

Edukacja

Nauczyciele i studenci z Polski mogą studiować lub nauczać za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE. Od 2014 r. o udział w nich można ubiegać się w ramach...Read more
Subscribe to RSS - edukacja