Przedstawicielstwo w Polsce

Publikacje

ANKIETA

 

„Przegląd publikacji” to badanie, które ma ocenić skuteczność w docieraniu do obywateli UE i nawiązywaniu z nimi kontaktu. 

Ankieta dotyczy publikacji drukowanych i internetowych. Wydawnictwa o charakterze specjalistycznym, przygotowane dla ekspertów, nie będą oceniane.

Poświęć 10 minut i pomóż w ocenie skuteczności komunikacji KE. Ankieta będzie dostępna do końca listopada 2020 roku.

Pages

Raport LGBTI
Publication date:
17/10/2020

Raport “A long way to go for LGBTI equality” („Długa droga do równości osób LGBTI”), przygotowany przez Agencję Praw Podstawowych (Fundamental Rights Agency) opisuje niezwykle ciekawy i potrzebny projekt badający sytuację społeczną, dyskryminację i przemoc wobec osób LGBTI w Europie. Badanie prowadzone było w 2012 i 2019 roku, a autorzy badania dotarli do bardzo dużej liczby osób w 30 krajach.

Temat: Europa
Publication date:
31/03/2020

"Temat: Europa" to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo KE w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe. Autorami są nauczyciele i pracownicy bibliotek ze szkół ponadpodstawowych o różnych profilach. Prezentujemy 16 najwyżej ocenionych i najciekawszych – zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym – scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć.

UE walczy z koronawirusem
Publication date:
26/03/2020

Absolutnym priorytetem jest ochrona obywateli Unii. Komisja Europejska wykorzystuje wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, by skutecznie i szybko wspomóc kraje Unii Europejskiej w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Komisja Europejska koordynuje i rekomenduje wspólne działania krajów UE w kwestiach zdrowia publicznego, transportu i mobilności, kontroli granicznych, wspólnego rynku i handlu. Unia Europejska wspiera też działania międzynarodowe, m.in. Światową Organizację Zdrowia (WHO), ONZ, Bank Światowy.

Zachwiana równowaga
Publication date:
14/01/2020

Najważniejszym problemem w strategii UE jest brak równowagi między realizacją dwóch dużych celów polityk gospodarczych: zrównoważonym rozwojem i konkurencyjnością. Unia Europejska jest globalnym liderem we wdrażaniu zmian, które czynią rozwój gospodarczy bardziej przyjaznym dla przeciętnego obywatela, środowiska i zasobów naturalnych. Bank Światowy nazwał kiedyś Europę „super-potęgą jakości życia” („lifestyle superpower”). Dziś można lekko skorygować tę frazę i opisać Unię Europejską jako potęgę zrównoważonego rozwoju. UE ma znacznie lepsze niż USA wskaźniki dotyczące nierówności społecznych, aktywności zawodowej, zdrowia obywateli, czy emisji gazów cieplarnianych. Wersja angielska

Polityka wschodnia Polski
Publication date:
14/01/2020

Kurs konfrontacyjny Rosji we wszystkich dziedzinach, od polityki obronnej i energetycznej po wymianę osobową czy współpracę kulturalną udowodnił, że dotychczasowy model polityki wschodniej, opartej o relacje dwustronne Polski z partnerami na wschodzie jest nieefektywny. Samodzielne polskie działanie okazało się nadmiernie kosztowne albo wręcz niemożliwe. Skuteczność wymaga, aby nasza polityka była prowadzona w oparciu o struktury sojusznicze UE i/lub NATO. Wersja angielska

Czas na reaktywację. USA – Polska – UE
Publication date:
14/01/2020

Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodnie, USA, UE i Polska doświadczyły długiego okresu efektywnej współpracy, względnej stabilności, ekonomicznego wzrostu i postępu społecznego. Stosunki Europy, w tym Polski, ze Stanami Zjednoczonymi mają długą, na ogół pozytywną, historię oraz ważny dla bezpieczeństwa i rozwoju cywilizacyjnego kontekst współczesny. Współpracę Polski z USA słusznie zalicza się do priorytetów polskiej polityki zagranicznej, wskazując na takie wspólne wartości jak demokracja, praworządność, prawa człowieka czy ochrona etnicznych i religijnych mniejszości. Trwała, oparta na wartościach i interesach podstawa tych kontaktów nie jest dziś oczywista i uległa osłabieniu. Wersja angielska

Program dla Europy
Publication date:
29/11/2019

Ursula von der Leyen, desygnowana na przewodniczącą Komisji, w swoim „Programie dla Europy” przedstawiła zestawienie najważniejszych wytycznych na nadchodzącą kadencję 2019–2024: 1) Europejski Zielony Ład, 2) Gospodarka, która służy ludziom, 3) Europa na miarę ery cyfrowej, 4) Promocja europejskiego stylu życia (w tym praworządność i tworzenie polityki migracyjnej), 5) Silniejsza pozycja Europy w świecie, 6) Nowy impuls dla demokracji europejskiej. Jak te realizacja tych celów będzie wpływać na sytuację Polski? To temat ponad 20 analiz ekspertów pracujących w ramach zespołu Team Europe. Wersja angielska

Paneuropa vs. Pandemonium
Publication date:
25/09/2019

Kultura europejska przez wieki wykształciła wiele środków ekspresji i sposobów komunikowania się - jednym z najbardziej fascynujących, bo łączącym rysunek ze słowem pisanym jest komiks. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało europejską opowieść Grzegorza Janusza, narysowaną przez Tomka Piorunowskiego, a opowiadającą o zmaganiach grupy bohaterów starających się obronić dziedzictwo kulturowe Europy.

Czysta energia dla wszystkich Europejczyków
Publication date:
28/07/2019

W obliczu energetycznych wyzwań XXI w. UE odgrywa rolę lidera, dążąc do bezpieczniejszego, bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego systemu , który sprosta kluczowemu wyzwaniu naszych czasów – zmianie klimatu. Ustanawiając ambitne cele w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r., UE gwarantuje stabilne ramy prawne stanowiące wsparcie niezbędnych inwestycji. Nie jest to jednak koniec drogi: dzięki długoterminowej strategii na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 r. UE wybiega w przyszłość i tworzy podstawy tego, jak będzie wyglądać nasza planeta w połowie stulecia i w latach późniejszych.

Nasza Europa 2
Publication date:
17/06/2019

W ramach obchodów 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej przygotowaliśmy dwie publikacje dla najmłodszych obywateli. Książeczki „Nasza Europa” oraz „Nasza Europa 2” w przystępny sposób przekazują wiedzę o kształcie, misji i funkcjonowaniu naszej wspólnoty. Łączą edukację z zabawą oferując dzieciom rozwijające zadania. Liczymy, że książeczki będą okazją do rozmowy - być może pierwszej - z młodymi odbiorcami na temat Unii Europejskiej.

Pages