Przedstawicielstwo w Polsce

Sieci informacyjne

Sieci informacyjne w Polsce

 

Sieć EUROPE DIRECT oferuje obywatelom cztery bezpłatne usługi:

Centralny punkt kontaktowy EUROPE DIRECT, działający na terenie całej Unii, udziela informacji na temat wszystkich kwestii związanych z UE - przez telefon oraz drogą mailową.

Biura EUROPE DIRECT działają jako lokalne punkty kontaktowe. Dostarczają informacji i odpowiadają na pytania związane z Unią Europejską. Odpowiedzi udzielane są bezpośrednio i uwzględniają lokalne uwarunkowania.

Odpowiednio przeszkolony personel organizuje również spotkania informacyjne w szkołach oraz debaty z udziałem lokalnych i regionalnych polityków, a także reprezentuje UE np. podczas targów. Dzięki ponad milionowi pytań, które każdego roku są kierowane do punktów informacyjnych, unijni decydenci mają również okazję poznać potrzeby i obawy obywateli.

Centra Dokumentacji Europejskiej promują wiedzę i badania naukowe na temat integracji UE. Oferują szeroki zbiór publikacji na tematy europejskie oraz zachęcają środowiska naukowe, by włączyły się w debatę na temat Europy.

Team Europe, trzecia sieć informacyjna działająca pod szyldem Europe Direct, to grupa ekspertów współpracująca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Tworzą ją specjaliści zajmujący się wieloma aspektami polityki europejskiej – prawnicy, ekonomiści, politolodzy, historycy, socjologowie. Członkowie TE uczestniczą w debatach i konferencjach, biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych. Zainteresowane instytucje i organizacje mogą zwracać się do nich, aby uzyskać ekspercką wiedzę lub analizę na konkretny temat.

Zapraszamy do zapoznania się ekspertami i ich specjalizacjami w naszej broszurze

W Polsce funkcjonuje wiele sieci i punktów informacyjnych, których zadaniem jest informowanie obywateli o sprawach związanych z Unią Europejską. Prowadzą je zarówno instytucje UE jak i polskie. W broszurze, którą znajdą Państwo TUTAJ zebraliśmy informacje o tym, w jakim zakresie tematycznym działają poszczególne punkty, a także ich adresy i dane kontaktowe.